Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Gör det själv/ Pergola

Pergola

Svårighetsgrad: MEDEL

Skiftande somrar, väder som växlar mellan tropikvarmt och svalt. En pergola är lösningen om du vill ha ett uterum som ger ömsom svalka och ömsom skydd för lättare sommarregn. Samtidigt är en pergola inte ett särskilt avancerat bygge.

Börja med att göra en skiss över pergolan. En pergola kan antingen fästas i befintligt hus eller, som här, vara fristående. Räkna med att stolparna bör ha en höjd över marken på 2 200 mm. I exemplet fästs stolparna i färdiggjutna plintar. På stolparna sätts dubbla bärlinor och de längs-gående ribborna som utgör taket är ställda på högkant. 

Staka ut platsen

1. Staka ut platsen för pergolan. Slå ner käppar på stolparnas tänkta plats. Spänn ett snöre mellan käpparna och mät och väg av med ett
vattenpass så att de står i linje med varandra. Kontrollera även att konstruktionen är vinkelrät.

Gräv hål och sätt ner plintar

2. Gräv hål för plintarna. All porös jord ska bort. Plintarna ska sedan stå så djupt att, förutom stolpskon, en halv decimeter sticker upp. Bottna gropen med ett lager makadam för att få rätt höjd. Makadam dränerar också bort vatten så att marken inte blir tjälskjutande under vintern. Använd en stamp eller liknande för att jämna till och få underlaget stumt.

3. Ställ plintarna på plats i groparna. Vartefter plintarna kommer på plats, väg av mellan dem. Lägg en regel på plintarna med ett vattenpass på och kontrollera att de står i våg sinsemellan. Återfyll groparna med jord och packa väl. Var försiktig så att plintarna inte rubbas. Kontrollera åter med vattenpasset

Kapa och res stolparna

4. Kapa stolparna. För att undvika att vatten tränger upp i stolpens änd-trä ska den inte ställas direkt på betongplinten. Lägg därför en distanskloss mellan plinten och stolpen under tiden du skruvar fast stolpen. 

Skruva fast stolpen med fransk träskruv. Kontrollera med vattenpass att stolpen står i lod. När stolpen är fäst, ta bort distansklossen.

Bärlinor

5. Mellan stolparna ska bärlinor fästas, två parallella på vardera stolprad. Man sätter bärlinor på båda sidor om stolparna och fäster dem genom att dra en genomgående bult genom både bärlinor och stolpe. Lägg upp bärlinorna på plats och fixera dem tillfälligt med tvingar. Sätt bärlinorna så att de livar med ytterstolparnas överkant. Bärlinorna kan antingen kapas så att de precis livar med stolparna eller göras ett par, tre decimeter längre än stolpraden.

6. Gör två infästningar i vardera stolpe och sätt borrhålen diagonalt genom bärlinorna. Förborra hål för infästningarna och montera ihop med genomgående bult/skruv, med bricka och mutter

Ribbor till tak

7. Kapa ribborna till pergolans tak. De kan antingen göras lika långa som pergolan är bred, det vill säga liva med bärlinorna, eller lite längre så att de sticker ut. Räkna med ett avstånd på cc 300 mm mellan ribborna.

Ribborna kan antingen fästas med vinkeljärn under eller skråskruvas fast i bärlinorna underifrån. För att ge pergolan ett levande tak, plantera klätterväxter som får klättra på pergolan och skapa ett grönt rum