BOLIST

Gör det själv-guide: Bygg en jordkällare

Svårighetsgrad: SVÅR

Idag är kylskåpet en självklar apparat i alla svenska hem. Vi förvarar allt från mjölk till potatis i kylen och ofta är det proppfullt med varor som egentligen skulle må bättre av att förvaras lite varmare. På torpet är det ibland svårt att få plats med mer än bara en mindre kyl, vilket förstärker behovet av mer matförvaring. Förr förvarades väldigt mycket av det som idag har flyttat in i kylskåpet i en jordkällare. Tekniken att bygga en jordkällare har inte förändrats mycket genom åren även om man idag använder modernare material och verktyg.

Marken kyler

Jordkällare kan se ut på lite olika sätt. Det finns stora källare som man kan gå in i och det finns mindre varianter som lämpar sig för ett sommarställe eller ett torp. Gemensamt för alla jordkällare är att man försöker utnyttja den naturliga kyla som finns lagrad i marken genom att på olika sätt isolera från den varmare luften utomhus. På samma sätt isolerar jordkällaren mot kylan på vintern, vilket betyder att man kan förvara sina livsmedel i källaren året runt. Här beskrivs en mindre modell där själva källaren grävs ut i marken och sedan gjuts in med betong

Källarens placering

1. Placeringen av jordkällaren är viktig. Man vill kunna gräva ett djupt hål och därför får det inte vara berg i vägen och det får inte heller vara för fuktigt. Gräver man nära grundvattennivån finns risken att vatten till slut tränger upp i jordkällaren. Den idealiska platsen är en sluttande tomt med mycket sand eller grus i jorden och där öppningen vetter mot norr och jordkällaren ligger i skugga.

2. Ett jordkällarbygge består av ett antal moment och man bör räkna med att det tar minst två veckor innan man är färdig. Mycket tid går åt till att låta betongen härda och detta bör man inte stressa på eftersom betongen då kan spricka eller försvagas.

Grävning

3. Börja med att gräva ut ett hål på cirka en kvadratmeter. Hålet ska vara 1 m djupt och helt plant i botten. Detta är ett tungt jobb och har man möjlighet bör man ta hjälp av en liten grävmaskin. Lägg det bortgrävda materialet i närheten då det kommer till användning senare i bygget. Lägg ett 5 cm lager grus i botten av hålet

Formbygge 1

4. Stommen till jordkällaren är av betong och för att kunna gjuta behöver man en stadig form. Den byggs lämpligen av formplywood. Kapa till 3 stycken skivor till ca 180 x 70 cm och en till 100 x 70 cm. Skruva ihop skivorna genom 4 stycken 45 x 45 cm reglar, en i varje hörn

Armering

5. Betonggjutningar ska alltid armeras. Gör därför en bur av 6 mm armeringsnät med samma proportioner som plywood-formen. Armeringsburen ska dock vara ca 5 cm större än plywoodformen runt om.

Tänk också på att armeringsburen ska ha en botten. Naja ihop hörn och skarvar med kraftig najtråd

Gjutning 1 + 2

6. Ställ ner armeringen på gruset i botten av hålet. Se till att buren står rakt och stadigt. Fyll hålet med ca 10 cm betong. Försök att få bort så mycket luft som möjligt ur betongen genom att banka försiktigt på armeringen. Jämna till ytan och låt betongen härda minst ett dygn

7. Ställ plywoodformen i armeringen på den nygjutna och härdade betongbotten. Justera in formen och fyll sedan upp med betong på utsidan av formen upp till marknivå. Det är viktigt att formen står helt rakt. Kontrollera med vattenpass innan betongen fylls på

Formbygge 2

8. Tillverka ytterligare en plywoodform. Denna byggs utanpå den första och används för att gjuta väggarna ovan mark. Kapa till 2 skivor med måtten 100 x 100 cm och 2 skivor med måtten 85 x 100 cm. Skruva ihop delarna som bildar en form med måtten 85 x 100 cm och en höjd av 100 cm. Den yttre formen är minst 10 cm högre än den inre

Gjutning 3 + 4

9. Täta skarvarna med silikon i den yttre formen och passa in den utanpå den inre formen. Skruva fast formen i framkant dikt an mot den inre formen där dörren sedan kommer att hamna. Fyll på med betong nästan upp till kanten på den inre formen och se till att få bort så mycket luft som möjligt ur betongen

10. Betong blir starkast om den får härda långsamt och med rätt fuktighet. Täck över hela gjutningen med plast och vattenbegjut ytan under minst tre dagar innan någon av formarna kan tas bort

Källarens tak

11. Ta försiktigt bort den inre formen. Även taket ska gjutas i betong och till detta sågar man till en bottenplatta av formplywood som stagas upp med reglar mot botten av källaren. Mitt i bottenplattan borrar man ett stort hål där ett ventilationsrör i metall monteras. Placera plywooden i höjd med överkanten av betongen och täta noga med silikon mot betongkanten och runt ventilationsröret. Klipp till ett armeringsnät som täcker hela takytan men slutar några centimeter från kanten på den yttre formen

12. Fyll först upp med ca 5 cm betong och lägg sedan takarmeringen
i den våta betongen. Fyll slutligen upp med betong till kanten och arbeta bort så mycket luft som möjligt ur betongen. Låt betongen härda under minst tre dagar. Låt den vila under plast och vattna på betongen varje dag. Gjutningsarbetet är nu färdigt

Dörr och hyllplan i trä

13. Medan man väntar på att betongen ska brinna färdigt kan man börja med dörren och hyllplan. Dörren bygger man av plywood, några reglar och en skiva cellplast. Mät ut hur stor dörröppningen är och gör en enkel träkarm i samma mått. Plywooden sågas till och ska passa så exakt som möjligt i den nya karmen. Klä dörrens insida med en ram av reglar, fyll tomrummet mellan reglarna med cellplasten och skruva sedan på ytter-ligare en plywoodskiva som utgör dörrens insida. Slipa av alla kanter, måla både dörr och karm och skruva ihop karm och dörr med gångjärn

14. Jordkällarens övre och undre del ska delas av med ett hyllplan.
Hyllplanet görs av kraftig plywood och sågas ut för att passa exakt i både bredd och djup. Mitt i hyllplanet sågar man ut för en lucka. Såga noggrant så går den bortsågade delen att använda till själva luckan. Sätt gångjärn
i bakkant och en list på undersidan i framkant av hyllplanet så att luckan har något att vila på i nerfällt läge. Lägg hyllplanet på lister som förankras i sidorna på källaren

15. När betongen har brunnit färdigt kan man ta bort de sista formarna och montera hyllplan samt dörr. Dörrkarmen skruvas i betongen och den eventuella glipan som uppstår mellan trä och betong tätas med fogmassa avsett för utomhusbruk. Hyllplanet monteras och snyggast blir det natur-ligtvis om man behandlar insidan med färg. Målningen bör man dock vänta med tills betongen är helt torr, vilket kan dröja många månader

Övertäckning

16. Nu är betongstommen, dörren och inredningen färdig och det är dags att täcka in hela översidan med jord, stenar och växter. Börja med att lägga tillbaka den bortgrävda jorden runt hela jordkällaren och fyll sedan på med matjord om du planerar att odla ovanpå. Ett täckande lager på minst 60 cm är att rekommendera. Det kan också vara trevligt med olika typer av stensättning både på själva källaren men också på gångar till och runtomkring.

17. Innan man kan ”flytta in” in i sin nya jordkällare ska en kåpa med insektsnät monteras över ventilationsröret på taket. Bli sen inte besviken om inte den nya jordkällaren kommer ner i förväntad temperatur på en gång. Det kan ta tid innan jorden runt källaren packats ihop och växterna slagit rot. Upp till ett år kan man få vänta innan jordkällaren fungerar som det är tänkt

Verktyg och material du behöver

På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial. Kontakta ditt närmaste byggvaruhus för ett bredare utbud.