BOLIST

Gör det själv-guide: Anlägga grusgång

Svårighetsgrad: MEDEL

Grusgången är den mest klassiska beläggningen i våra svenska trädgårdar. Den kan gå fram till huset, runt i trädgården eller mellan byggnader. Jämfört med en stensatt gång är en grusgång relativt enkel och billig att anlägga och passar för både gående och fordon.

Planera gångens sträckning

1. Först och främst gäller det att bestämma var gången ska vara placerad, hur bred den ska vara och vad den ska användas till. Om man bara ska gå på gången blir kravet på bärighet inte detsamma som om bilar ska kunna köra på den, och bärlagret behöver därför inte vara lika djupt.

Använd stora spikar och ett snöre för att markera gångens tänkta sträckning. Provgå gärna och försök se framför dig den färdiga gången. Finns det exempelvis runda former i trädgården kan det vara fint att ta upp dessa former även i gången

Skär ut formen och gräv ur

2. När väl formen på gången är bestämd är det dags att skära till kanterna. Använd en spade eller en kantskärare och skär igenom grässvålen längs med snöret. När du är klar med kanterna är det dags att börja gräva ur gräset och jordmassorna. Om gången ska användas för bilar behöver du gräva ur minst 25 cm djupt, men om den bara ska användas för att gå på räcker det med 15 cm

Om gången anläggs på plan mark ska den ha en svagt välvd yta för att vatten lättare ska rinna bort. Att gräva bort jordmassor är både tungt och tidskrävande, och att hyra en minigrävare kan vara en bra idé. Tänk då på att backa dig igenom gången när du gräver för att slippa skada resten av trädgården

Geotextil

3. Rulla ut en geotextilduk i den uppgrävda gången. Geotextilduken förhindrar jorden att blanda sig med gruset och förstöra grusets dränerande effekt. Om duken är smalare än vad gången är så lägg skarvarna omlott. Mät upp gången för att få veta den ungefärliga ytan. Då kan företaget du beställer sten från beräkna hur mycket material du behöver

Makadam

4. Det är dags för det första lagret med sten som är av makadam med grovleken 16/32. Detta kallas bärlager och bör vara 5–15 cm tjockt beroende på gångens användningsområde. Bärlagret är till för bärigheten men ger även en dränerande effekt när gången utsätts för regn eller smältsnö. Har man hyrt en minigrävare kommer den väl till pass här för att sprida ut massorna jämnt över gången. Försök även här att hålla den svagt välvda formen på gången.

5. För att få en stabil grund behöver detta lager plattas till, vilket lättast görs med en vibroplatta, även kallad ”padda”. Sådana finns oftast att hyra på samma ställe som hyr ut grävmaskinen

Kantskydd mot angränsande gräsmatta

6. Innan det är dags för det slutgiltiga lagret bör man fundera på kanterna. Grus som gränsar mot gräs kan vara väldigt vackert, men vill man ha en mer underhållsfri grusgång kan man sätta kantskydd av sten, trä eller metall. Detta förhindrar dels att gruset kommer ut i gräset, dels att gräset växer in i grusgången.

Tänk på att kantskyddet ska vara så lågt att gräsklipparen går att köra ovanpå utan att skadas

Översta gruslagret

7. Lägg på det sista lagret med sten. Det finns olika sorter och storlekar att välja på, men en klassisk sort till grusgångar är natursingel 4/8 eller den lite större varianten 8/12. Detta lager ska vara omkring 3 cm för att vara funktionellt och skönt att gå på. Med ett tjockare lager får man känslan av att man pulsar i gruset. Detta lager behöver man inte platta till utan det räcker att kratta ut det med en grov kratta

Skötsel

8. Grusgången är klar och den skötsel som behövs då och då är en krattning några gånger per sommar och en kantskärning i början av våren. Ogräs som mot förmodan sticker upp kan man ta bort med en gasolbrännare. På vintern kan det vara bra att tänka på att inte skotta upp snön på gräsmattan då den troligen innehåller en del sten. Lägg istället skotthögen på en del av grusgången så går det lättare att kratta ut gruset på våren när snön har smält

Verktyg och material du behöver