Sveriges största bygg- och järnhandelskedja

Perfekta förhållanden

Fukt i kombination med värme är möjligtvis nånting positivt om man befinner sig i Thailand eller i bastun på landet. Men i våra hus och hem leder just fukt/värmekombon till att vi får en osund inomhusmiljö som i förlängningen ger upphov till mögel. Och av mögel blir vi sjuka och får problem med allergier.

Så här års är risken extra stor för mögeltillväxt. Det är varmt i både luften och marken och i kombination med mycket regn skapas perfekta förhållanden för mögel.

Cirka en tredjedel av alla småhus i Sverige är byggda på en så kallad krypgrund. Krypgrundar är ofta extra känsliga för fukt då de allra flesta bara är ventilerade med utomhusluft. Om utomhusluften är fuktig så är risken stor att också krypgrunden blir fuktig. Det är därför viktigt att hålla koll på luftfuktigheten i grunden då det ibland kan vara svårt att med blotta ögat se om mögel har börjat få fäste. Även i oisolerade vindsutrymmen kan det lätt bli alltför höga fukthalter för den som bara förlitar sig på enkla friskluftsventiler.

Att sanera mögel kan bli mycket kostsamt så därför vill man i mesta möjlig mån försöka stoppa angrepp redan från början. Det finns idag system för avfuktning och ventilation som klara av att hålla både krypgrundar och vindsutrymmen torra och fria från mögel.

Dessa lite större anläggningar innebär en relativt stor investering och ska alltid utföras av en fackman.

Vill man på egen hand försöka hålla fukten i schack finns det flera saker man kan göra utan att behöva öppna den stora plånboken.

-Avfuktare. Moderna avfuktare är mycket effektiva, strömsnåla och tysta. De bör placeras så att spillvattnet enkelt kan ledas ner i avloppet. För den som torkar sin tvätt i källaren så är avfuktaren en perfekt investering. Torkningen går på ett par timmar och samtidigt hålls källaren alltid torr. Har man mer akuta problem efter översvämning eller dylikt så finns det bra och rejäla avfuktare att hyra för cirka 150:-/dag

-Takavvattning. Det kanske kan tyckas självklart men en vanlig orsak till att man får problem med fukt i husgrunden är att man helt enkelt inte leder bort regnvatten på ett bra sätt. Se till att hängrännorna har rätt lutning och att de alltid hålls fria från löv och annat skräp som kan hindra vattenflödet. Stuprör och utkastare ska också hållas rena för att fungera på ett korrekt sätt. Om man inte har möjlighet att ansluta husets avvattningssystem till det kommunala avloppsnätet så bör man försöka ta hand om vattnet via stenkistor eller speciella så kallade Gabioner. Allt för att försöka få vattnet att rinna bort från huset.

-Badrumsfläkt. En modern fuktstyrd badrumsfläkt är värd sin vikt i guld för en familj som dagligen duschar eller badar. Om fukten inte ventileras ut på rätt sätt kommer den istället att söka sig ut i huset och upp igenom tak och väggar.

Här hittar ni fler bra produkter för att hålla fukt och vatten borta från huset.

Skruvar

Att skruvar finns i otaliga utformningar för att passa alla tänk­bara ändamål är säkert. Men varför ser de ut som de gör med olika huvudformer, gängor och färger? Utseendet på skruven...

Utedass

På torp och sommarställen är utedasset ofta en central punkt och ett ”hett” samtalsämne. Vem ska tömma? Finns det inget smartare sätt? Idag finns ett antal mycket lättskötta och prakt...

Tillägsisolera väggar inne

En stor del av värmen i våra hus försvinner ut genom väggarna. En tilläggsisolering av väggar utifrån är vanligtvis ett enormt projekt och kan innebära väldigt mycket arbete. Därför k...

Måla träfasad

Det finns inte mycket som slår en vacker träfasad, men för att den ska förbli vacker år efter år krävs det lite jobb. Avsätt några dagar från semestern till att måla fasaden. Gör du e...