BOLIST

Gör det själv-guide: Bygga lekstuga

Svårighetsgrad: SVÅR

Få saker kan sysselsätta barn så bra som en lekstuga. Många timmar kan läggas på att laga sandkakor i ugn eller ett kafferep med docksamlingen. Själva huset kan göras i princip hur avancerat som helst med snickarglädje och häftig inredning. Ofta får lekstugan bli en liten kopia av familjens stora hus med samma färgsättning och stil på paneler och fönster. För den som snabbt vill bygga en lekstuga till sina barn beskrivs här en variant som för den händige är klar på en helg.

Lekstugan baseras på sju stycken plywoodskivor där fönster, dörr och takvinkel sågas ut direkt och skivorna sedan monteras ihop med enkla reglar. Som grund används lastpallar. Takvinkeln görs i 45 grader, vilket underlättar all sågning då både 45 och 22,5 grader finns färdiginställt på både fogsvansen och kap- och geringssågen

Grunden

1. Till grunden behövs tre stycken lastpallar. Dessa läggs ut med lång-sidan mot varandra och fästs ihop med tre stycken reglar. På en lastpall kapas 20 cm bort så att totallängden på grunden blir 220 cm

2. Kapa till den första plywoodskivan så att den exakt täcker grunden. Skruva fast den i lastpallarna

Långsidor

3. De två långsidorna görs identiska. Lägg skivorna på varandra och rita ut formen för en veranda och för ett fönster. Såga sedan genom båda skivorna samtidigt. Totallängden på långsidorna ska vara 220 cm

Gavel- och takskivor

4. Gaveln som utgör baksidan kapas till en höjd av 185 cm. I ena änden sågas en spets i 45 graders vinkel.

5. Dörrsidan kapas till en höjd av 180 cm. Även här sågas en spets i 45 graders vinkel. Rita ut och såga ut ett dörrhål ca 50 cm brett och 100 cm högt. I både dörrsidan och baksidan sågas ett urtag på 45 x 45 mm i själva spetsen. Detta för att nockregeln ska få plats

6. Slutligen kapas de två takskivorna till en bredd av 100 cm

Montering

7. Skivorna ska nu monteras ihop och detta görs med hjälp av 45 x 45 mm reglar. Kapa reglar och skruva fast dem på insidan av gavelväggarna. Reglarna ska sitta längs med kanterna. På bakväggen ska reglarna börja 50 mm från underkant då väggen ska fästas en bit ner på grunden

8. Börja monteringen med bakväggen. Ställ den på plats och skruva uti-från in i grunden. Ställ sedan långsidorna på plats och skruva även in dem i grunden samt i hörnreglarna på bakväggen. Till sist ställs dörr-väggen på plats och skruvas ihop med långsidorna genom hörnreglarna

9. Över nocken läggs en 45 x 45 mm regel. Den ska vara 240 cm lång och sticka ut 15 cm i bakkant. Fäst den med skruv i takreglarna. Lägg på takskivorna och skruva dem i takreglarna och i nockregeln

10. Taket behöver stagas i framkant och därför sätter man reglar dels i ytterhörnen, dels för att markera framkanten på verandan. Höjden anpassas efter taket. Mellan de främre reglarna sätts en plywoodbit på vardera sidan

Väderskydd

11. Själva lekstugan är färdigbyggd, men behöver skyddas mot väder och vind. I ytterändarna på taket läggs trekantslist som skruvas ner i tak-skivorna. Takytan täcks sedan med takpapp som limmas och spikas fast

12. Mot trekantslisten sätts enkla vindskivor. Vindskivorna kapas i 22,5 grader och spikas eller skruvas fast. Ovanpå vindskivorna sätts en vattbräda för att förhindra att vatten tränger in i taket

13. Slutligen målas hela lekstugan i valfri kulör. Den noggranne grundmålar naturligtvis först. Invändigt bör man också måla eller behandla på annat sätt. Ju mer arbete man lägger ner på slutfinishen desto mer kommer lekstugan att uppskattas av både stora och små


Verktyg och material du behöver

På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial. Kontakta ditt närmaste byggvaruhus för ett bredare utbud.