BOLIST

Gör det själv-guide: Varmrök

Svårighetsgrad: MEDEL

För den som tycker att grillen inte alltid räcker till och som vill kunna utveckla sin matlagning med fler och kraftigare smaker kan en rök vara den perfekta lösningen. I en rök kan man inte bara röka fisk av olika slag utan även kött och korv får fantastiska aromer av rök. En egen rök bygger man på två dagar och ofta kan man använda sig av material som blivit över från andra hemmafixarprojekt.

Rökning

Rökning går till så att man eldar med fin ved i eldstaden och lägger sedan på fuktigt spån eller ris av exempelvis en eller al för att få en kraftig rökutveckling. Röken ger smak åt köttet eller fisken. Tillagningstiden varierar beroende på hur varmt det är i röken, hur mycket man fyller den och hur stora köttstyckena är. Elden regleras med eldluckan. Stängd eller på glänt ger olika drag. Värmen i rökhuset regleras på samma sätt med takluckan

En rök kan se ut på många olika sätt. Vår rök är tvådelad och består av en murad del med själva eldstaden och en del i trä dit röken leds, rökhuset. Mellan delarna går ett rökrör i metall, helst i rostfritt stål men även enklare rör fungerar.

Välj plats med omsorg. Bygg gärna en bit från huset och fundera över hur vinden vanligtvis blåser så att röken inte stör dig själv eller dina grannar. En sluttning är idealisk. Då kan röken lätt stiga från eldstaden till rökhuset.

Eldstad

1. Börja med den murade eldstaden. Se till att underlaget är stadigt. En liten bergsknalle, hårt packat grus eller sten som man sedan lägger några trädgårdsplattor i betong på funkar bra. En yta på ca 75 x 75 cm räcker gott. Till den murade delen bör man försöka få tag i någon typ av metallucka för att på ett enkelt sätt kunna hantera elden och styra själva röken. Gamla fina järnluckor kan man fynda begagnade. Måttet på den lucka man får tag på styr också i viss grad storleken på eldstaden

2. Blanda till murbruk och lägg ut i en sträng på underlaget. Lägg sedan ut teglet i en jämn och fin kvadrat. Se till att fylla ut ordentligt även mellan stenarna. Väg av med vattenpass och justera vid behov. Det första skiftet avgör om resten också blir rakt

3. Skift två muras på samma sätt. Lämna plats på framsidan för luckan och för rökröret på baksidan. Det är nu enklast att lägga murbruket direkt på tegelstenen och sedan lägga den på plats. Se till att få skarvarna förskjutna, detta ger en mycket starkare murning. Skrapa bort överflödigt murbruk efter hand

4. Även om detta är ett relativt litet murarprojekt kan det vara bra att armera ett par av skiften. Bocka armeringsjärn efter den form som eldstaden har och lägg på plats i lite murbruk. Fortsätt sedan med nästa skift.

5. Mura vidare på samma sätt till önskad höjd. Glöm inte att väga av med vattenpasset så att allt kommer i våg och lod. Det är sedan dags att fixera luckan. Luckor kan se ut på lite olika sätt men vanligtvis fungerar det bra att med hjälp av kraftig ståltråd naja fast den i ett par spikar som muras fast mellan tegelstenarna. Täta med murbruk runt luckan. Placera rök-röret i hålet och täta runt om med murbruk.

6. På det sista skiftet läggs ett armeringsnät som fungerar som underlag för taket på eldstaden. Fixera armeringsnätet och mura sedan ett lock av tegelstenar

7. Efter cirka ett dygn har murbruket härdat och hela utsidan ska putsas. Detta gör man för att få ett finare utseende och för att inte vatten ska tränga in i onödan och riskera att konstruktionen spricker. Blanda till puts enligt förpackningen och putsa hela ytan

Rökhus

Från eldstaden går röken vidare genom rökröret in i själva rökhuset. Rökhuset är ett skåp med en dörr och ett öppningsbart tak. Bredd och djup på rökhuset anpassas till de galler man fått tag i. Ofta kan man hitta gamla ugnsgaller från en skrotad spis. Höjden bör vara minst 1 m. Skåpet byggs av spontat virke, råspont, och hålls ihop av 45 x 45 mm reglar.

8. Kapa till råsponten till rätta längder och skruva ihop de två sidorna med reglarna. Reglarna ska gå ända ut till kanten och ska placeras tätt för att man lätt ska kunna variera höjden på gallren. Taket bör luta för att vatten ska rinna av och lutningen görs redan här på sidorna. Tänk på att göra de två sidorna spegelvända.

9. Kapa och skruva ihop delarna till baksidan. Här får man anpassa längden på reglarna då råsponten ska täcka hörnet när baksida och sidorna skruvas ihop

10. Framsidan består av två hörnbrädor och en dörr. Hörnbrädorna skruvas ihop direkt med sidorna. Sätt en 45 x 45 mm regel i framkant mellan skåpets sidor upptill för att hålla ihop skåpet. Om skåpet känns rankt kan det behövas en likadan regel nertill. Placera reglarna så att de går fria för dörrens reglar. Till dörren kapar man råsponten rakt både uppe och nere och skruvar ihop med brädor på baksidan med en snedsträva, en nar. Montera dörren med kraftiga gångjärn och en hasp

11. Taket ska sticka ut 10 cm runt om. Kapa och skruva ihop råspont och reglar. Se till att reglarna går fritt på insidan. Klä sedan taket med takpapp. Taket läggs sedan löst på för att kunna öppnas och stängas under rökningen när man vill reglera temperaturen

12. Ställ det färdiga rökhuset på plats, helst en bit ovanför eldstaden, och borra hål för rökröret. Försök att få anslutningen mellan rör och hus så tajt som möjligt. Lägg gallren på plats och installera gärna en termometer då det inte får bli för varmt

Verktyg och material du behöver

På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial. Kontakta ditt närmaste byggvaruhus för ett bredare sortiment.