BOLIST

Gör det själv-guide: Mura en mur

Svårighetsgrad: SVÅR

När man talar om vindskydd eller insynsskydd tänker man kanske främst på byggen i trä. Men lika gärna kan man bygga dem i lättklinkerblock. Det är ett bra byggmaterial som är lätthanterligt och ger snabbt resultat. Muren i exemplet är fristående, drygt en meter hög och byggd i 90 graders vinkel. Den tänkta muren består av totalt 5 skift med block ovan mark samt 2 skift under markytan. Ska man bygga en mur som är högre än 5 skift rekommenderas att man gjuter en grundsula i botten. Annars räcker det med att ställa blocken på en hårt packad grusad yta.

Torrlägg muren och förbered marken

1. Markera först var på tomten muren är tänkt att stå. Torrlägg ett skift av muren och prova dig fram till passande proportioner. Spreja med färg i grova drag linjer utmed murens sträckning för att markera var du ska gräva ur. Lägg gärna till ett par decimeter på båda sidor för att få rum med en fris med grus utmed muren. En sådan fris förhindrar att smutsigt regnvatten stänker upp.

2. Precis som vid alla markarbeten, plattsättning, plintsättning eller andra jobb då man ska förankra något i mark, krävs det att man gräver bort allt material som kan vara tjälskjutande.

3. Fyll upp urgrävningen med ett lager makadam. Packa detta hårt, helst med en markvibrator.

Stödreglar och snören

4. För att kunna mura rakt behöver man stödlinjer utmed den tänkta murens placering. Slå ner stolpar i murens ändar liksom i hörnet. Mellan stolparna dras sedan ett murarsnöre, vågrätt och i liv med murens tänkta ytterkant.

På stolparna markeras också var varje blocks överkant ska hamna. Räkna med blockets höjd plus 1 cm för liggfogen, murbruket som läggs mellan skiften.

Snöret flyttas upp på stolparnas markeringar i takt med att man arbetar sig uppåt, skift för skift. På så sätt riskerar man inte att muren drar iväg högre eller lägre vartefter man murar.

Börja mura första skiftet

5. Börja i hörnet och lägg det första blocket på plats. Rikta in det mot snöret så att de livar. Lägg murbruk på blockets stötfog (ändfog), det vill säga kortända, och ställ dit nästa block och arbeta ut från hörnet. Justera blocken så de hamnar i våg och livar med snöret i både sid- och höjdled. Fortsätt tills du når den önskade längden. Återgå till hörnet och arbeta med den andra sidan så att hela murens första skift blir klart.

Armering före andra skiftet

6. För att stärka konstruktionen ska man armera mellan skiften. Det gör man med armeringsjärn som kapas till lagom längd med hjälp av en vinkelslip eller bågfil. Mellan var tredje skift ska man lägga armering med början mellan första och andra skiftet. Eftersom muren byggs i vinkel ska även armeringsjärnen täcka in hörnet och passera det med 50 cm. För att göra det möjligt behöver man knacka ur första skiftets block lite så att armeringsjärnen kan försänkas.

7. Höj riktsnöret till andra markeringen, den som markerar andra skiftets överkant. Börja i hörnet och lägg murbruk på det första skiftets block, i den så kallade liggfogen, det vill säga ovanpå blocket. Fyll hela ytan och lägg sedan ner två parallella armeringsjärn så de täcker över hörnet. Lägg andra skiftets block på plats och rikta in utmed snöret. Fortsätt läggningen, med armering, ut mot murens ena ände och fortsätt sen på nytt från hörnet och arbeta dig ut mot murens andra ände.

Putsa muren

8. Jämna till fogskarvarna efter hand. Använd en fogpinne eller motsvarande. När bruket har torkat lite, men inte stelnat, ta en borste och borsta bort eventuellt överflödigt bruk.

Nu är muren färdigbyggd, men det återstår putsning av väggytan. Det görs med cementbruk som ”slås” upp på väggen och sedan arbetas ut jämnt över ytan. När ytan är putsad blir muren mer tålig mot väderskiftningar men också snyggare.

9. För att göra putsen mer tålig är det bra att sätta ett putsnät på vägg­ytan. Fäst putsnätet med tillhörande fästen eller spikplugg. Sätt näten så att de överlappar varandra med ca 100 mm.

10. När cementbruket är blandat tar man en murslev med en generös klick bruk och kastar eller ”slår” upp på väggen. Arbeta sedan ut putsen med en kanitz, en putsbräda i plast eller trä, och jämna ut ytan med
cirkelformade rörelser och svepande drag. Andra lagret läggs på efter ca ett dygn, efter att putsytan hållits fuktig. Arbeta ut putsen till önskad finish.

11. När muren är putsad kan den antingen lämnas obehandlad eller
målas. Ska muren målas bör man använda en så kallad cementfärg, som är anpassad för ändamålet. Färgen kan antingen rollas på eller strykas ut med pensel.

Verktyg och material du behöver

På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial. Kontakta  ditt närmaste byggvaruhus för ett bredare sortiment.