BOLIST
 • Gör det själv-guide: Resa flaggstång

  Svårighetsgrad: MEDEL

  En vit flaggstång med den blågula fanan hissad betyder starka traditioner och fina sommarminnen för många. De första privata flaggstängerna restes på 1700-talet och idag är en flaggstång självskriven framför i stort sett varje svensk villa. Att resa en flaggstång är inte speciellt svårt. Förr tillverkades alla flaggstänger av trä, något som är ovanligt idag. Nuförtiden är flertalet stänger tillverkade av PVC, något som medför en enkel montering och ett minimalt underhåll.

  Först och främst behöver man bestämma stångens placering, material och storlek.

  Husets höjd avgör hur hög stången ska vara. För att få rätt proportioner bör en tredjedel av stången sticka upp ovanför husets taknock. Till exempel bör man använda en 12 m lång stång till ett 8 m högt hus. Det som spelar en viktig roll är underlaget där du tänkt placera stången, för olika underlag kräver olika tillvägagångssätt vid montering.

  För att stången ska stå stadigt under blåsiga höstdagar krävs ett stabilt fundament. Finns en bergsknalle att tillgå förenklar detta monteringen, men det ska inte behöva avgöra valet av placering


  Montering i mark

  1. Gräv en grop ner till frostfritt djup. Diametern och djupet på gropen bestäms också av stångens storlek. Se tabellen för ungefärliga mått.

  2. Fyll botten med ett lager makadam eller likvärdigt grus på ungefär 10 cm för att dränera bort vatten från plinten du ska gjuta. Slå i ett par armeringsjärn som gärna får möta berg. Blanda grovbetong med vatten enligt anvisningarna på förpackningen och fyll upp hålet med detta.

  Inspektera fästet till flaggstången. Den sida med gångjärnet är den sida dit flaggstången kommer att fällas. Mät upp på marken så att fällriktningen är fri från hinder så långt som stångens längd och placera fästet i betongen.

  3. Låt fästet vila på en planka så att det inte sjunker ner i betongen. Använd ett vattenpass för att kontrollera att fästet ligger i våg. Om det inte gör det – justera fästet genom att flytta plankan eller kila under något tills fästet ligger rätt.

  Nu behöver betongen härda, vilket kan ta ungefär tre dagar. Läs på för-packningen för att vara säker på att den har härdat innan du monterar stången.

  Montering i berg

  4. Rensa platsen från mossa och annan växtlighet. Inspektera fästet till flaggstången. Den sida med gångjärnet är den sida dit flaggstången kommer att fällas. Mät upp på marken så att fällriktningen är fri från hinder så långt som stångens längd och placera fästet på berget. Använd sedan fästet som mall för att markera var du ska borra hålen

  5. För att borra hålen i berget krävs en borrmaskin med högre kapacitet än den de flesta hemmafixare har hemma. En större borrmaskin och tillhörande borrstål finns att hyra hos en maskinuthyrare.

  Borra hålen för vikfästet i berget ungefär 500 mm djupt och var så noga som möjligt att hålen blir vertikala. Använd tryckluft eller dammsugare för att göra rent hålen från borrdamm. Detta är viktigt för att betongen senare ska fästa ordentligt

  6. Blanda finbetong eller epoxibruk med vatten enligt anvisningarna på förpackningen och fyll upp hålen med detta. Det finns även kemisk ankarmassa som man kan använda för att fylla upp hålen. Fördelen med detta är att den härdar snabbare, men i gengäld är den dyrare.

  Montera fästet med fästpinnarna i de tre hålen och kila under en brädbit så att fästet ligger i våg. Kontrollera med vattenpass. Låt betongen härda enligt anvisningarna på förpackningen

  Res stången

  Montera ihop stång och vikfäste och vinkla upp stången. En stång av PVC kan man utan problem resa själv. Skruva fast bultarna på fästet och kontrollera att stången står lodrätt. Efterdra bultarna efter en månad.
  Det är nu dags att hissa flaggan i topp!

  Flaggning

  Regler för flaggning må inte vara lagstadgat, men det finns en hel del olika regler som man kan följa om man vill.

  En vimpel kan när som helst hänga på stången och på flaggdagar och festligare tillfällen som födelsedagar eller bröllop kan man istället hissa flaggan. En vimpel är okej att ha hissad dygnet runt, men en flagga ska halas vid solnedgången, dock senast 21.00.

  Längden på vimpeln och flaggan baseras på stångens längd, där en vimpel ska vara en tredjedel och en flagga en fjärdedel av stångens längd. En stång på 12 m bör därför ha en vimpel på fyra meter respektive en flagga på tre meter.

  Vid dödsfall hissas flaggan först upp i topp för att sedan sänkas till 2/3 av stångens höjd. Nedtagningen av flaggan sker på motsvarande sätt, alltså först upp till toppen för att sedan halas hela vägen ner.

  Verktyg och material du behöver

  På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial. Kontakta ditt närmaste byggvaruhus för ett bredare utbud.