BOLIST

Gör det själv-guide: Bygga staket

Svårighetsgrad: LÄTT

Ingen tavla gör sig riktigt bra utan en matchande ram. Detsamma gäller ditt hus. Låt det omgärdas av ett vackert staket med en välkomnande grind. Ett staket har också en praktisk funktion: att markera tomtgrän­sen och skydda barn och husdjur från att springa ut på vägen.

Att tänka på innan

Ska du ersätta ett gammalt staket råder det ofta inget tvivel om var du ska placera det nya. Däremot kan det vara på sin plats att diskutera med eventuella grannar om du tänker ändra staketets utformning. Har det inte tidigare funnits ett staket på platsen, gör upp en plan med grannarna hur staketet ska finansieras, vem som ska göra arbetet och hur framtida underhåll ska komma att se ut.

Om inte designen är självklar, skissa upp exempel på olika höjder och eventuella snickrade detaljer som spjälornas överkant. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att försäkra dig om att det inte finns invändningar mot staketets placering och utformning.

Planering och utstakning

Staka ut var staketet ska sträcka sig genom att slå ner tillfälliga pinnar i marken utmed tomtgränsen. Spänn ett riktsnöre mellan pinnarna för att få känsla för utformningen. Är du osäker på var din tomtgräns går, kontakta Lantmäteriet.

Mät ut platserna där stolparna ska stå. Ett lagom avstånd mellan stolp-arna är 2 000 mm. Markera platserna med pinnar. Ta hänsyn till var grinden ska placeras och hur den ska vara utformad. Ska exempelvis bilen köras in bör du ha en dubbelgrind. Mät upp staketet och beräkna sedan materialåtgången

Plintar och stolpar

1. Gräv hål för plinten och bottna gropen med ca 10 cm grus eller makadam. Ställ ner och rikta in plinten utmed riktsnöret. Återfyll med jord.

Kontrollera med vattenpass att plinten står vågrätt. Fortsätt med nästa plint. I exemplet använder vi oss av färdiggjutna plintar, men föredrar du att gjuta dina egna plintar kan du läsa om det på sid 60

2. Kontrollera vågförhållandet mellan plintarna genom att lägga en rak regel mellan dem och väg av med vattenpass

3. Mät upp och kapa stolparna. Snedsåga toppen på stolparna så att regnvatten lättare rinner av. Måtta in stolpen på plats mellan fästena. Fixera den tillfälligt med en tving, väg av och loda in så att den står rakt. Borra genomgående hål och fäst stolpen med genomgående bult, bricka och mutter. Alternativt fäster man stolparna med fransk träskruv

Bärreglar

4. Mellan stolparna skruvas liggande bärreglar som staket-ets spjälor ska skruvas i. Mellanrummet mellan de två bärreglarna avgörs av staketets höjd. Skarva reglarna över stolparna. Den noggranne snedfasar sina bärreglar på längden för att regnvatten ska rinna av.

Om marken är kuperad

5. Är marken kuperad där staketet ska stå, fortsätt placera ut plintarna i linje med staketets sträckning. Om det behövs, med hänsyn till hur kuperad marken är, kan man göra fler etager, kanske minska mellanrummet mellan några av plintarna för att bygga sig uppåt respektive neråt i en slänt. Hur tätt plintarna placeras är mer en estetisk fråga, men de bör inte sitta med mer än 2 meters mellanrum med tanke på hållfastheten.

Bärreglarna sätts sedan så att de följer terrängen, sluttande mellan stolparna. Montera först den nedre och sätt sedan den övre parallellt. Bärreglarnas ändar som möts över stolparna måste då gersågas för att skarven ska passa.

Skruva spjälor

6. Ett staket bör harmoniera med husets utseende. Därför kan man variera överkanten på spjälorna så att det passar in i miljön. Kapa spjälorna och såga till eventuella detaljer. Använd sedan en spjäla som mall för mellan-rummet till nästa spjäla. I nederkant på spjälorna sågas en droppnäsa för att regnvatten ska rinna av och inte tränga upp i ändträet. Skruva fast spjälorna med ett par skruvar i varje bärregel. Eftersom ett staket utsätts för mycket väder och vind är det viktigt att ytbehandla det. Särskilt utsatta delar av staketet är spjälornas båda ändar.


Verktyg och material du behöver

På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial. Kontakta ditt närmaste byggvaruhus för ett bredare sortiment.