BOLIST
 • Gör det själv-guide: Stenläggning entré

  Svårighetsgrad: MEDEL

  En entré eller infart till ett hus ska inte bara vara inbjudande, vacker och välkomnande. Den ska också vara praktisk och lättillgänglig. Om man tänker bygga ett nytt hus ska man tidigt ställa sig frågan var på tomten man ska lägga entrén till huset, så att vägen eller vägarna från parkeringen eller carporten dras naturligt över tomten. Tänk på att anpassa entrévägen så att den även blir lätt att använda för rörelsehindrade eller för att kunna ta sig fram med en barnvagn. Det finns många praktiska material att använda till gångar eller entré­vägar. Här följer ett exempel på läggning av betongplattor. Den tänkta entrén har också en stentrappa i anslutning till huset.

  Planering

  När man planerar för läggningen av stenplattorna ska man utgå från entrédörren och husväggarna. Regnvattnet som kommer rinnande
  utmed väggarna ska ledas bort från huset så att inte husgrunden blir utsatt för stora mängder vatten. Därför ska plattorna ha en viss lutning ut från huset.

  Dessutom kan man projektera för att, istället för att lägga plattor ända in mot husets sockel/grundmur, lägga en fris om ca 30 cm med singel längst in. Då minskar man risken att smutsigt vatten stänker upp på fasaden.

  Underlaget

  En platta som ligger direkt på jordig eller lerig grund kommer att påverkas av årstiderna och framförallt tjälen i marken och flytta och röra sig vid tjällossning. För att undvika det krävs att man schaktar bort matjordslagret och fyller upp med ett material som inte är tjälskjutande, nämligen grus. Det dränerar bort vattnet.

  1. Mät upp den yta som ska stenbeläggas. Sätt riktsnören för ytans bredd och längd samt höjd. Riktsnöret ska sitta på den höjd där plattan slutligen kommer att hamna. För att räkna ut hur mycket som sedan ska grävas ur för dräneringslagren, räkna dig neråt.

  Utgå först från plattans tjocklek och räkna med den höjden, liksom ca 10 cm ytterligare för bärlagret. För att vatten inte ska bli stående på plattorna utan rinna av ska lutningen från huset vara 3 cm per meter.

  2. Gräv eller schakta bort jorden och var noga med att plocka bort större stenar och rötter så att ytan blir plan.

  3. Lägg ut fiberduk till exempel geotextil. Den ser till att skikta olika material och kommer att hindra första dräneringslagret från att sjunka ner i mjuk jord.

  Bärlager och sand

  4. Lägg ut ett ca 5 cm tjockt lager grus, så kallat bärlager, på fiberduken. Fördela det över ytan så att lutningen på bädden blir densamma som plattorna kommer att ha. Mät dig ner från sättsnöret och kontrollera höjden med jämna mellanrum. Använd en vibroplatta, även kallad ”padda”, för att vibrera gruset så det sätter sig.

  5. Sprid ut sättsanden. Lagret ska bli så tjockt att det plus plattans tjocklek når upp till sättsnöret. Fördela sanden jämnt och vibbra den.

  6. För att ytan ska bli helt jämn och för att få bort överskottssand ska ytan ”dras av” med hjälp av en rätskiva. Placera ut så kallade avdrags-banor, reglar av trä eller allra helst järnrör, som rätskivan kan dras över.

  Lägg banorna parallellt med varandra i sanden längs med ytan. Tänk på att inte lägga dem där plattornas skarv/fog kommer att hamna eftersom sanden kommer att bli lite mer sank där. Lägg banorna högst 2 m ifrån varandra. Tryck ner dem i sanden så att överkanten på banorna kommer i höjd med plattans underkant.

  Börja på ena kortsidan, lägg rätskivan tvärs över banorna. Arbeta på knä och dra rätskivan, backande, i sicksack-rörelser över banorna. Nu följer överflödig sättsand med och ytan blir helt jämn att lägga plattorna på. Visar det sig att det saknas sand, fyll på och upprepa proceduren. Ta sedan försiktigt bort avdragsbanorna och fyll för hand igen spåren med sättsand.

  Plattor

  7. Börja lägga plattorna Lägg dem med ett par millimeters mellanrum/fogavstånd.

  8. Använd en studsfri gummiklubba och knacka både på kanterna och ovanifrån så att plattorna kommer på plats. Förskjut fogarna med en halv platta, då blir läggningen stadigare än om fogarna linjerar. Kontrollera med jämna mellanrum att plattorna hamnar rätt i höjd.

  Foga

  9. När alla plattor ligger på plats, strö ut fogsand på plattorna. Sopa ut sanden så att den fyller fogarna och sopa sedan bort överskottssand.

  10. Vattna ytan så att sanden i fogarna sätter sig. Upprepa proceduren med att sopa ut mer sand och vattna efter ett par dagar så att fogarna blir helt fyllda och plattorna ligger stilla.

  Verktyg och material du behöver

  På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial. Kontakta ditt närmaste byggvaruhus för ett bredare sortiment.