BOLIST

Gör det själv-guide: Bygga utedass

Svårighetsgrad: MEDEL

På torp och sommarställen är utedasset ofta en central punkt och ett ”hett” samtalsämne. Vem ska tömma? Finns det inget smartare sätt? Idag finns ett antal mycket lättskötta och praktiska toalettvarianter som passar för livet på torpet. Gemensamt för dem alla är ju dock att de behöver ett litet hus att stå i.

En enkel konstruktion, många små hus

I denna variant av utedass beskriver vi hur man bygger ett enkelt hus som om man förändrar måtten lika gärna kan bli en lekstuga eller ett förråd. Dasset består av ett golv, tre väggar, en dörr och ett tak. Ingen revolution när det gäller husbygge kanske, men tanken med konstruktionen är att man kan bygga de olika delarna på marken och sedan enkelt montera ihop till färdigt hus på ett par timmar

Golv/grund

1. Grunden består av ett enkelt massivt trägolv som skruvas på en syll av tryckimpregnerat virke. Börja med att kapa till och skruva ihop delar-na till syllen. Gör först en ram och lägg sedan två reglar på mitten för att golvet inte ska svikta. Måttet på grunden är det som avgör hur stort dasset blir

2. Kapa och skruva fast trägolvet i syllen. Se till att golvet livar med ytterkanten på syllen runt om.

Väggar

3. Till dasset behövs tre stycken väggar. En bakre vägg och två sidoväggar. Liksom för golvet skruvas först en ram av regelvirke och på den skru-vas eller spikas någon form av träpanel. Överkanten på sidoväggarna görs lutande. Då får taket en kraftig vinkel som skydd för regn och snö. I exemplet görs taklutningen i 22,5 grader. Detta förenklar byggandet eftersom denna vinkel finns förinställd på de flesta kap- och geringssågar, och den finns även färdig på både vinkelhakar och fogsvansar

4. På sidoväggarna låter man regelverket gå ända ut. På bakväggen behöver bredden anpassas så att väggen passar mellan sidoväggarna

5. De flesta vill gärna ha ett fönster och för detta får man lämna plats och regla upp med rätt mått. Gör öppningen 10 mm större än fönster-karmen runt om.

6. Se till att vinklarna i regelverket är exakt 90 grader innan panelen spikas fast. Som vid allt panelarbete är en spikpistol oerhört både tids- och arbetsbesparande. Låt panelen gå ner ett par centimeter i underkant för att skydda ändträet på golvplankorna

Dörr/framsida

7. Framsidan består av en dörr som i stort sett täcker hela sidan. Dörren görs av spontat virke och hålls samman av reglar som skruvas likt ett Z på insidan. Börja med att kapa till alla delar och slå ihop sponten. Enklast gör man detta på ett plant underlag. Skruva sedan reglar upptill och nertill samt en snedsträva på diagonalen. Börja med snedsträvan i det nedre hörnet på gångjärnssidan. Gör gärna dörren ca 100 mm lägre än öppningen på framsidan

Tak

8. Taket består av råspont med påspikad takpapp. Låt taket sticka ut minst 200 mm runt om. Börja med att slå ihop råsponten och skruva en regel i både över- och underkant. Se till att reglarna passar in i det tänkta takhålet. Lägg på takpapp, spika fast och vik in ca 100 mm runt om. Välj gärna en takpapp med färdig klisterkant så går jobbet snabbt och enkelt

9. Den ambitiöse dassbyggaren gör ett mer avancerat tak. Lägg då trekantsläkt på långsidorna och i överkant under takpappen och spika sedan vindskivor utanpå. Vindskivorna målas och ovanpå dessa fästs vattbrädes-beslag i plåt. Längs takfoten på baksidan spikas en takfotsplåt innan takpappen sätts på plats. Naturligtvis kan även hängrännor och stuprör monteras efter detta

Montering

10. När golvet, väggarna och övriga sektioner är färdiga är det dags att montera ihop delarna. Börja med att placera golvet på den plats där dasset ska stå. Beroende på hur terrängen ser ut kan man behöva palla upp golvet så att det hamnar i våg.

11. Res bakväggen först. Fäst den med kraftiga skruvar genom den nedre regeln ner i golvet. Se till att väggen hamnar centrerat

12. Sidoväggarna reses och fästs på samma sätt som bakväggen. Skruva även ihop sidoväggarna med bakväggen genom hörnreglarna

13. Innan dörren kan hängas på plats behöver tre reglar fästas, en på var sida och en ovanför som karm för dörren. Skruva även fast en panelbräda på var sida om dörren. När dessa är på plats kan gångjärnen fästas både på dörren och i själva huset och dörren hängas på plats

14. Taket läggs färdigt på plats och fixeras med väggarna

15. När hela konstruktionen är färdig bör dasset målas. Bäst är att åtminstone grundmåla panelen innan den monteras. Man undviker då att när panelen torkar isär få fält där färgen inte täcker.

Toalett

Till själva dassbyggnaden ska nu någon form av toalett anslutas. Det finns idag ett antal lättskötta varianter som antingen förbränner, fryser eller på annat sätt bryter ner avföringen. Vilken variant man väljer styrs dels av vilken peng man är beredd att lägga ner men också på vilka krav kommunen ställer på hanteringen av latrin.

Verktyg och material du behöver

På bolist.se finns ett begränsat utbud av virke och fönster, kontakta din närmaste BOLIST-butik för ett större utbud.