BOLIST

Gör det själv-guide: Bygga ramp

Svårighetsgrad: MEDEL

På en kuperad eller bergig tomt kan en stadig ramp vara lösningen för den som vill förbättra framkomligheten. Vid regn blir klippor hala och sänkor blir lätt vattenfyllda. Att då bygga sig en ramp höjer inte bara säkerheten på tomten utan med lite extra arbete blir den även ett vackert inslag i terrängen.

I exemplet nedan visas en grundstomme med två varianter av räcken. Den ena varianten är lite enklare medan den andra kräver mer tid och noggrannhet. Båda byggs i tryckimpregnerat virke för lång livslängd

Grundstomme

1. Stommen består av kraftiga bärlinor som bär upp ett regelverk som i sin tur ger stöd för gångbrädorna. Börja med att mäta ut avståndet mellan de punkter som rampen ska sträcka sig emellan. Kapa bärlinorna och markera med sprayfärg på marken under bärlinorna med cirka två meters mellanrum.

2. Infästningen i berg eller mark kan göras på lite olika sätt beroende på hur marken ser ut. Är det lös mark bör man gräva ut och gjuta plintar med stolpskor, och är det berg är det enklast att borra och fästa stolp-skorna med ankarmassa

3. Lägg bärlinorna på plats i stolpskorna och förankra dem med fransk träskruv. Var noga med att de hamnar i våg sinsemellan, däremot inte nödvändigtvis på längden då rampen mycket väl kan få luta lite. En sned ramp kommer annars att upplevas som obehaglig att gå i

4. Ovanpå bärlinorna läggs reglar med ett cc-avstånd på 600 mm. Skråskruva fast reglarna eller skruva med långa skruvar genom reglarna ner i bärlinorna. Det finns även speciella beslag, så kallade gaffelankare, som passar bra för den här typen av infästning. När reglarna sitter på plats är stommen färdig

Räcke alternativ 1, enkel variant

5. Om den här typen av räcke väljs ska varannan regel i punkt 4 vara 400 mm längre. Låt de längre reglarna sticka ut på ena sidan

6. Vid varje regel som sticker ut ska en stolpe monteras. Kapa stolparna. I botten på varje stolpe görs ett urtag, motsvarande halva stolpens tjocklek. Ställ stolpen på plats och fixera med tving. Borra sedan två hål och montera ihop med genomgående bultar, brickor och muttrar

7. Mellan stolpen och regelns ytterände sätts en stödregel. Den sätts i 45 grader och fästs även den med genomgående bultar, brickor och muttrar

8. Kapa till och skruva fast en överliggare mellan stolparna. Låt gärna överliggaren sticka ut 300 mm i var ände. I mellanrummet mellan överliggare och stomme skruvas ytterligare en bräda, parallell med överliggaren, för att staga upp räcket och förhindra att barn faller av rampen

9. Nu återstår att skruva fast gångbrädorna. Anpassa avståndet mellan brädorna så att du slipper kapa den sista brädan på längden

Räcke alternativ 2, kryssräcke

10. Ett kryssräcke ger rampen ett klassiskt skärgårdsutseende och går naturligtvis bra att använda även då man bygger räcke runt altan eller brygga. Börja med att kapa till stolpar i rätt längd. Räkna med att det bör sitta en stolpe vid varannan regel. Fäst varje stolpe med två genomgående bultar, brickor och muttrar. Stolparna ska liva i underkant med reglarna

11. Innan man fortsätter med resten av räcket ska gångbrädorna skruvas fast. Absolut snyggast blir det om man sågar ut lika mycket i de båda närmast liggande gångbrädorna och låter stolparna omgärdas på alla sidor.

Lägg först den yttre brädan på plats och tryck den mot stolparna. Markera bredden vid varje stolpe och såga ut motsvarande stolpens halva tjocklek. Gör sedan likadant med brädan som möter stolparna på insidan. Lägg de båda brädorna på plats och skruva fast i de underliggande reglarna. Skruva sedan fast resterande gångbrädor

Krysset

12. Mellan stolparna ska det fästas två vågräta reglar, upptill och nertill. Däremellan ska sedan två reglar fästas som utgör själva krysset. Mät avståndet individuellt mellan varje stolpe och såga till två stycken reglar som exakt motsvarar det måttet. Skråskruva fast reglarna, den ena 45 mm från botten och den andra 45 mm från överkanten på stolpen

13. För att skapa krysset, mät det diagonala avståndet mellan reglarna och kapa till bitar som motsvarar det måttet plus ca 50 mm. För att få ut vinkeln som ska geringssågas, lägg biten på plats och markera med penna längs med reglarna både upptill och nertill. Såga längs med markeringen. Gör likadant med den andra biten fast på andra sidan

14. Man har nu två bitar som passar på diagonalen mellan reglarna. Sätt bitarna på plats och markera med penna där de möts på mitten, i själva krysset. Bitarna ska nu fogas ihop halvt i halvt, såga och stäm ut med stämjärn lika mycket i varje bit

15. Sätt tillbaka och passa ihop bitarna. Fäst dem genom att skruva i hörnen in i reglarna samt i krysset. Till slut kapar man till och fäster en överliggare som får sticka ut ca 300 mm i var ände

Verktyg och material du behöver

På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial. Kontakta ditt närmaste byggvaruhus för ett bredare sortiment.