BOLIST

Gör det själv-guide: Bygga utekök

Svårighetsgrad: SVÅR

Vi tillbringar fler och fler timmar i köket och sommartid lägger vi gärna tiden på att laga mat ute. Ett utekök med gasplatta, generösa tillrednings­ytor och en vask täcker oftast behovet för att få till sommarens anrättningar. Uteköket i exemplet är tänkt att, bortsett från gasplattan med tillbehör, stå ute året om. Det är därför mycket robust för att stå emot väder och vind. Köket byggs i tryckimpregnerat virke och arbetsytan består delvis av betongplattor.

Planering

Köket kan med fördel ställas intill en altan så att det även kan användas som serveringsbänk. I de fall som man vill ha det i direkt anslutning till en altan förankrar man, för enkelhetens skull, köket i altanen.

Bestäm kökets storlek. Räkna med en väl tilltagen arbetsyta samt plats för diskho och gasplatta. Arbetsytans mått i exemplet avgörs av betongplattornas storlek samt de två reglar som placeras på var sida om dem. Tänk också på att bestämma en bra arbetshöjd för köket.

Köket ska ha fast och stum mark att stå på. I exemplet har jord grävts ur och ersatts med makadam som underlag för betongplattor.

Kökets stomme

Köket byggs upp med ett ramverk både nertill och upptill. Ramarna förbinds sedan med stolpar. Beroende på kökets storlek bör man ha minst fyra stolpar, en i varje hörn, men gärna också ett par på mitten. Under arbetsbänken läggs en skiva formplywood för att skydda kökstillbehör som förvaras under bänken mot regn.

1. Kapa reglarna till en av ramarna. Lägg dem plant och skruva samman till en ram. Kryssmät ramen så att den är vinkelrät. Gör likadant med den andra ramen. Lägg sedan en av ramarna på plats på grunden

Stolpar och kortlingar

2. Kapa stolparna. Ställ dem i innerhörnen och fixera tillfälligt med tvingar. Skruva fast dem i ramen utifrån. Kontrollera med vattenpass
att de står i lod. Stolparna ska vara i linje med varandra. Kontrollera detta vartefter stolparna kommer på plats. Skruva även fast de stolpar som ska sitta på mitten av konstruktionen. Skruva fast stolparna med vinkelbeslag eller rostfri träskruv.

Regla upp med kortlingar inom ramen med cc 600 mm som avstånd. De utgör regelverket för trallen som skruvas ovanpå. Skråskruva fast dem i ramen

Trall

3. Lägg trall på ramen. Det är snyggt att lägga en ram av trallbrädor utanför stolparna. Gör urtag för stolparna i trallbrädorna genom att såga med sticksåg. Ta ur lite extra eftersom träet måste ha lite rörelsemån då det sväller.

När ramen är fastskruvad, fortsätt tralläggningen tills ytan är helt täckt. Kom ihåg att lämna mellanrum mellan trallbrädorna

Arbetsbänk

4. Ta ramen som ska sitta upptill på stolparna och spänn fast med tvingar tillfälligt. Denna ram ska inte liva med stolparnas överkant utan ska sticka upp en aning. Den ska sticka upp lika mycket som den sammanlagda höjden av arbetsytans betongplattor och formplywooden. Skruva ramen på plats och väg av så att den hamnar i våg.

5. Regla upp med kortlingar inom den övre ramen. Såga ur för diskhon och lägg skivan av formplywood på regelverket. Sätt kilar i ena kortänden så att skivan lutar så att regnvatten kan rinna bort

6. Skruva två reglar längs med ramen. Se till att de livar i överkant med ramen. Anpassa valet av regel efter hur stora betongplattor som används

7. Placera ut betongplattorna på plywoodskivan. Kila upp dem så att de hamnar i våg och livar med ramens överkant. Lämna plats för diskhon. Den sänks sedan ner och vilar på bänkytan

Klä in

8. Avsluta med att klä in köket med liggande trallvirke runtom. Gera trallvirket där det möts över hörn. Låt det vara glesare mellan brädorna än vid traditionell tralläggning för ett luftigt intryck

Kökstillbehören som förvaras under bänken skyddas med markisväv. Slå öljetter i markisvävens hörn och häng upp på krokar som fästs i stolparna

Verktyg och material du behöver

På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial. Kontakta ditt närmaste byggvaruhus för ett bredare sortiment.