BOLIST

Aspen - oljor och bränsle till din maskin

TÄNK TANKEN Bensin från macken innehåller etanol som kan leda till en svårstartad gräsklippare efter vinterförvaring. Fyll istället på med Aspens alkylatbensin, så startar maskinen vid första rycket. Så tänk lättstartat innan du fyller på tanken. Bättre för människa, maskin och miljö. 

Aspen

Aspen 2 - 5 Liter

Aspen

Aspen 2 - 25 Liter

Aspen

Aspen 4 - 5 Liter

Aspen

Aspen 4 – 25 Liter

missing tag

Aspen är rengörande. Vår alkylatbensin är ett etanolfritt bränsle som även rengör dina motorer från sot-så att de fungerar bättre. Till skillnad från E10-bensin så har vår alkylatbensin lång hållbarhet och tål därför att lagras. Det innebär att era motorer slipper ta skada under säsongsförvaringen. 

missing tag

Aspen är säkrare. Vår alkylatbensin är befriad från de skadliga olefiner och aromatiska kolföreningar som finns i vanlig bensin. Med Aspen slipper du andas in dessa hälsofarliga ämnen när du går bakom gräsklipparen eller använder dina trädgårdsmakiner.