BOLIST
 • Hur mår ditt tak?


  För att ett hus ska må bra måste taket vara tätt. Ett läckande tak kan på kort tid skapa stora problem och ge upphov till många helt onödiga följdskador. Tak har, precis som alla andra delar på ett hus, en begränsad livslängd och man kommer med tiden vara tvungen att byta delar av eller helatakkonstruktionen. Det finns idag mängder av, både nya och klassiska material, som gör takbytet miljövänligt och ekonomiskt smart.

  missing tag

  Vilket material ska man välja? Allt utvändigt material på ett hus bör vara av god kvalité. Det är inte något man ska chansa med. Ett yttertak ska hålla i många år och därför bör man alltid använda välbeprövade och hållbara metoder och material.

  Takpannor. 

  Takpannor är tillverkade av antingen tegel eller betong. De läggs på en underlagspapp och hålls på plats av strö- och bärläkt. Takpannor finns i många olika varianter, allt för att passa till många olika typer av hus.

  Plåt. 

  Plåt är ett otroligt hållbartmaterial som kräver minimaltunderhåll. Det står emot all slagsväder och vind och går lätt attanpassa till både moderna ochklassiska hustyper. Plåttak användsockså ofta till lite mindre byggnadersom förråd och friggebodar.

  Ytpapp. 

  Ibland behövs ett snabbt resultat men ändå ett säkert och hållbart takalternativ. Då kan en ytpapp vara perfekt. Den är billig och lättlagd men står ändå emot många års hårt slitage.