BOLIST

Ytterpaneler från Perssons Träteknik

Allt virke från Perssons träteknik till paneler kommer från de norrländska skogarna där träden växer långsamt, får täta årsringar och en mycket hög kvalitet.

missing tag

Panel av Norrlandskvalitet

Virket från Perssons träteknik till ytterpaneler tas från de bästa råvarudistrikten i norra Sverige. De använder sig av träd som vuxit under lång tid, vilket ger en produkt av hög kvalitet. All panel kan fås obehandlad, grundmålad eller grund- och mellanstruken. I deras målerier kan de även behandla ytterpanel med slamfärg, järnvitriol eller lasyr.

missing tag

Norrlandsfasad – målad panel som kan monteras oavsett årstid

Persons Trätekniks Norrlandsfasad är en grundmålad och mellanstruken panel. Målningen sker i direkt anslutning till Perssons trätekniks eget hyvleri, vilket ger hög kontroll och en jämn kvalitet. Att virket är målat två gånger betyder att bara en sista toppstrykning återstår att göra på arbetsplatsen när panelen är monterad. Det gör att Norrlandsfasad kan monteras direkt vid leverans oavsett årstid. Norrlandsfasad kan beställas i valfri NCS-kulör.

missing tag