Hem

Leverans & frakt

Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till BOLIST i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. BOLIST svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till BOLIST. Konsumenten ska stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.

BOLIST levererar till kunder bosatta i Sverige och använder följande leveranssätt; med post, till utlämningsställe (BOLIST-butik eller Schenker-ombud) och hemleverans med Schenker.

  • Varubrev - För mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda.

  • Paket - Produkterna skickas till närmaste utlämningsställe, antingen till BOLIST-butik eller till Schenker-ombud beroende på vad Konsumenten valt vid beställningstillfället. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms (ifall mobilnummer angivits vid beställning) eller e-post med information om sändnings-ID till det/den mobiltelefonnummer/e-post som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID-handling uppvisas samt avisering.

  • Hemleverans - För Produkter som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans med Schenker. Produkter som väger mer än 20 kg och/eller är skrymmande levereras Produkterna med Schenker. Hemleverans med Schenker sker, efter avisering, dagtid mellan 07.00-17.00. Vid hemleveranser ansvarar Konsumenten för att det finns någon som är tillgänglig på angiven adress för mottagande av gods vid tidpunkten som överenskommits med distributören. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns.

Paket – Leverans till BOLIST-butik

Konsumenten kan välja att få Produkterna levererade till valfri BOLIST-butik som är utlämningsställe och får då leveransen fraktfritt. När Konsumenten får en avisering från BOLIST-butiken om att paketet finns att hämta ut tar Konsumenten med sig den Pin-kod som skickats i ett sms och legitimation. I aviseringen framgår det till vilken BOLIST-butik paketet har levererats. Paketet ligger kvar i BOLIST-butiken i 14 dagar, sen skickas det tillbaka till BOLISTs logistikcenter.

Paket – Leverans till utlämningsställe (Schenker-ombud)

Konsumentens paket levereras i första hand till det närmaste Schenkerombudet. Om paketet är skrymmande (längre än 1,2 m eller där läng+omkrets är större än 1,85m) eller väger mer än 20 kg levereras paket som hemleverans. Vänligen kontakta kundservice på 0771-432 432 eller via kundservice@bolist.se för mer information.

När Konsumenten får en avisering från Schenker om att paketet finns att hämta ut hos ett ombud tar Konsumenten med sig sändningsnumret och legitimation. I aviseringen framgår det till vilket ombud paketet har levererats. Paketet ligger kvar hos ombudet i 14 dagar, sedan skickas det tillbaka till BOLIST. BOLIST förbehåller sig rätten att ändra order som vid packning är för stora för att levereras till ombud. Denna order kommer då levereras hem till registrerad leveransadress.

Hemleverans – Paket som ej motsvarar storlek för ombud

Om paketet är skrymmande (längre än 1,2 m eller där läng+omkrets är större än 1,85m) eller väger mer än 20 kg levereras paket hem till konsumenten.

Fraktkostnad

Om Konsumenten väljer leveranssätt ”Hämta i butik” tillkommer ingen fraktkostnad. Din fraktkostnad för leverans till ombud eller hemleverans visas i varukorgen och på din orderbekräftelse.

Skrymmande frakt kan t ex vara när behov uppstår att leverera med kranbil. I det fallet kontaktas Konsumenten och BOLIST förbehåller sig rätten att i efterhand debitera för extra fraktkostnad. Konsumenten har i det fallet rätt att häva köpet.

*Fönster levereras direkt från leverantör till en kostnad av 195 kr. Uterum, entrétak, tillbehör till kompletta tak, kompletta tak och vikpartier levereras direkt från leverantör till en kostnad av 195 kr.

*För närvarande erbjuds inte frakt av virke och tyngre byggmaterial. Dessa artiklar kan enbart hämtas i butik. För möjligheten att lösa en frakt hem till dig, vänligen kontakta din lokala BOLIST-butik.

Ej mottagen order och Outlösta paket

Om Konsumenten ej är anträffbar vid avlastning av sin beställning debiteras denne för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Om detta sker kan Konsumenten komma att debiteras en avgift på 299 kr för kostnader hänförliga till BOLISTs administration, frakt, returfrakt och hantering. Paket som inte har hämtats inom 14 dagar återsänds till BOLIST. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1-4 kalenderdagar (helgfri måndag till fredag) från det att BOLIST har bekräftat Konsumentens beställning via e-post. Om Konsumenten mot förmodan ej har mottagit ett leveransbesked bör Konsumenten kontakta BOLISTs kundservice på 0771-432 432 eller via kundservice@bolist.se för att säkerställa att det inte blivit något fel med t ex aviseringen.

Leveranstid för fönster är normalt 3-5 arbetsdagar vid lagerförd vara. Vid tillverkningsvara är leveranstiden normalt 4-8 veckor.

Leveransförseningar

Vid leveransförseningar informeras Konsumenten om möjligt alltid om dessa. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp ska ske genom att Konsumenten kontaktar BOLISTs kundservice. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som BOLIST åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans ska Konsumenten bereda BOLIST skälig tid att fullgöra köpet.

Om avbeställning görs betalar BOLIST tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) senast 14 dagar efter att avbeställning har inkommit.

BOLIST rekommenderar Konsumenten att inte boka hantverkare innan Produkten mottagits och kontrollerats.

Transportskada

BOLIST ansvarar för Produkter som kan skadas eller kommer bort under transport till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten ska Konsumenten vända sig till BOLISTs kundservice på 0771-432 432 eller via kundservice@bolist.se. BOLISTs kundservice hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten måste anmäla eventuella transportskador till BOLIST snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador ska anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten ansvarar därför för att avemballera och inspektera Produktens skick snarast efter mottagandet. Konsumenten får inte använda den skadade Produkten. Produktens emballage ska behållas så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer ska ske enligt instruktion från BOLIST.