BOLIST

Gör det själv-guide: Montera invändig panel

Svårighetsgrad: MEDEL

Träpaneler för inomhusbruk finns i olika profiler som alla ger skiftande uttryck. Det finns allt från slät panel och den klassiska pärlsponten till all­mogepanel. Beroende på hur panelen sätts upp kan den också förändra ett rums karaktär. Sätt panelbrädorna stående och få känslan av att takhöjden ökar, eller liggande för att få ett rum med stor takhöjd att kännas lägre, eller bryt av en hög vägg genom att sätta en så kallad bröstpanel.

Bra att tänka på innan

Panelbrädor görs spontade eller falsade och kan köpas obehandlade, grundmålade eller färdigmålade.

Om väggen består av trä, till exempel plankor, spånskivor eller plywoodskivor, kan panelen spikas direkt på. Men då krävs det också att väggen är helt rak, annars kommer inte panelbrädorna att kunna slås samman korrekt, och resultatet blir en vägg som ser böljande ut. För att få ett bra fäste för panelen och en garanterat rak vägg sätts panelen på spikläkt.

Förutom väggens beskaffenhet kan uppsättningen av panelbrädorna variera beroende på vilken profil brädorna har. Här följer ett exempel på en spontad slät panel som sätts på spikläkt. En obehandlad panel målar man med fördel långsidornas kanter på innan uppsättning så att det inte lyser igenom trärena ytor då den torkar isär.

SPIKLÄKT

1. Sätt upp spikläkt med ett avstånd av cc 600 mm. Om panelen ska vara stå-ende ska spikläkten sättas vågrätt, medan en liggande panel ska ha lodrät spikläkt. Kontrollera om det är trä, tegel eller betong i väggen och gör infästning som passar väggtypen.

BÖRJA I ETT HÖRN

2. Börja uppsättningen av panelen i ett hörn, gärna det hörn som man har ryggen mot då man kommer in i rummet. Kontrollera med ett vattenpass att brädan sitter rakt. Skulle den inte det, kommer det att se ut som om hela väggen lutar när alla brädor är på plats.

3. Den första brädan får man fästa genom att spika en bit in på brädan, eftersom man inte kommer åt in mot hörnet. Spika då i brädan så långt ut mot kanten som möjligt, men ändå med marginal så att brädan inte spricker. Dessa spikar kommer att döljas av antingen en list eller en mötande panelbräda. Gör en fästpunkt i varje spikläkt. Spika också sedan fast brädan genom fjädern in i spikläkten.

4. Lägg nästa panelbräda intill och tryck på plats. Använd en spillbit av panelen som slagbit för att med en hammare slå in brädan den sista biten. Spika panelen i fjädern. Använd dyckert och driv in spiken sista biten med en dorn så att den försvinner in i fjädern.

5. Kontrollera med jämna mellanrum att panelbrädorna fortfarande står lodrätt. Justera annars genom att låta bli att slå ihop dem helt

6. Skulle det inte få plats en hel panelbräda in mot nästa hörn, mät hur bred den får vara och klyv den på längden. Då det inte går att spika i sponten, spika så nära hörnet som möjligt. Fortsätt efter hörnet med en hel panelbräda. Kontrollera återigen att den står lodrätt

7. Innan panelen målas, stryk kvistarna med kvistlack. Avsluta med att spika fast golv- och taklister.