BOLIST

Gör det själv-guide: Bygga innervägg

Svårighetsgrad: MEDEL

Det har länge varit trendigt att ta ner väggar och öppna upp för att få större luftiga ytor och rum. Men lika ofta kan det bli aktuellt att förändra sitt hem genom att skapa fler, mindre rum. Kanske blir familjen större och behovet av egna sfärer ökar. Här följer ett exempel på en innervägg med trästomme och ett enkelt lager gipsskivor.

1. Markera väggens placering på golvet. Mät rummets diagonaler. De ska vara lika, då är hörnen vinkelräta. Snörslå mellan markeringarna på golvet för att få ut en rak linje.

Om du ska ha en dörr eller öppning i väggen, måtta upp var på väggen du vill att den ska vara. Bredden ska vara minst karmens bredd plus 3–4 cm.

Syll och hammarband

2. Skruva fast en regel, syll, längs markerinen på golvet. I taket ska en mot-svarande regel fästas, ett hammarband. Den ska sitta i lod med regeln på golvet. Kontrollera med ett vattenpass innan den skruvas fast.

Väggreglar

3. Mät hur långa de lodräta väggreglarna ska vara. Lägg till 1 mm på måttet så att de kan tryckas in på plats. Då blir det lättare att skruva fast dem i rätt läge. Börja nertill och kontrollera att regeln står lodrätt innan du slutligen skråskruvar fast den i hammarbandet.

Avståndet mellan reglarna bestäms av hur breda gipsskivor du ska använda. Om du ska använda gipsskivor som är 900 mm breda ska cc-måttet mellan reglarna vara 450 mm. Använder du 1 200 mm breda skivor ska cc-måttet vara 600 mm.

Förstärk med kortlingar

4. Mellan de lodräta reglarna ska ett antal kortlingar skruvas fast. Det görs för att öka stabiliteten i väggen för framtida uppsättning av hyllor eller liknande.

Över dörröppningen ska en vertikal kortling sättas. På den skarvar man gipsskivan över dörröppningen. På detta sätt minimerar man risken för sprickbildning i skarvarna mellan gipsskivorna.

Förbered för eldragningar

Fasta elinstallationer, vilket inkluderar montering av eldosor, ska utföras av behörig fackman. Kontakta elinstallatör i god tid så att det kan göras innan väggen isoleras och kläs med skivor.

5. Skär till och skruva fast gipsskivorna på ena sidan av regelverket. Vid stående gipsskivor läggs skarvarna över de vertikala reglarna. Skivorna kan göras något kortare än rumshöjden. Den lilla glipan som bildas mot taket kan döljas av en smyglist.

Ställ skivan på golvet och tryck den in mot reglarna och skruva fast. Börja med den skurna kanten in mot befintlig vägg. Gipsskivans fabriksfasade kanter ska mötas över reglarna. Dessa ska sedan spacklas.

6. När ena sidan av regelverket täckts med gips ska väggen isoleras med mineralullsskivor. Isoleringen ger rummet en bättre ljudbild. Där inte hela skivor ryms, måttanpassar man dem genom att skära med en isolerkniv.

När alla utrymmen mellan reglarna är fyllda och elektrikern är klar med eventuella installationer, skruvar man slutligen fast de sista gipsskivorna och sätter igen väggen.

En gipsad vägg är ett utmärkt underlag för otaliga typer av ytbehand-lingar, eftersom dess kartongbeklädda yta är slät och fin. Gipsväggen kan nu tapetseras, kaklas eller målas.

Det du behöver för projektet:

Ljungberg Fritzöe

KONSTRUKTIONSPLYWOOD P30 20/70 WISA 12X2500X1200MM

Ljungberg Fritzöe

KONSTRUKTIONSPLYWOOD P30 20/70 WISA 15X2500X1200MM

ROCKWOOL AB

TRÄREGELSKIVA FLEXIBATTS 70X580X1170MM 5,43 M2

ROCKWOOL AB

TRÄREGELSKIVA FLEXIBATTS 095/580/1170 4,07M2/PKT

ROCKWOOL AB

TRÄREGELSKIVA FLEXIBATTS 120/580/1170 3,39M2/PKT

ROCKWOOL AB

TRÄREGELSKIVA FLEXIBATTS 195/565/1170 1,98M2/PKT

ROCKWOOL AB

TRÄREGELSKIVA FLEXIBATTS 045/565/1170 7,93M2/

ROCKWOOL AB

TRÄREGELSKIVA FLEXIBATTS 145/580/1170 3,39M2/PKT

ROCKWOOL AB

TRÄREGELSKIVA FLEXIBATTS 170/565/1170 2,64M2/PKT

ROCKWOOL AB

TRÄREGELSKIVA FLEXIBATTS 220/565/1170 1,98M2/PKT

SAINT-GOBAIN - GYPROC

SKIVA VÅTRUM GHOE 13 VPL F 2500X900MM

SAINT-GOBAIN - GYPROC

GIPSSKIVA STANDARD GNE 13 VPL F 2500X900MM

SAINT-GOBAIN - GYPROC

GIPSSKIVA STANDARD GNE 13 VPL F 2400X900MM

SAINT-GOBAIN - GYPROC

GIPSSKIVA STANDARD GN 13 VPL F 2500X1200MM

SAINT-GOBAIN - GYPROC

GIPSSKIVA STANDARD GN 13 VPL F 2400X1200MM