BOLIST

Gör det själv-guide: Bygga glasbetongvägg

Svårighetsgrad: MEDEL

Länge var glasbetongväggar förknippade främst med badrum, men nu har det blivit allt vanligare att använda glasbetong även i andra rum. Glasbetong är block i glas som man lägger på och intill varandra. Olika fabrikat har olika system för sammanfogning av blocken, men vanligt är att de läggs med färdigkapade lister som mellanlägg, både lod- och vågräta. Här följer ett exempel på en glasbetongvägg som är tänkt att dela av ett rum. Väggen byggs upp vinkelrätt mot den befintliga väggen och är tänkt att liva med fönstrets överkant.

Förberedelser

Kontrollera allra först att golvet på den tänkta byggplatsen är vågrätt. Glasbetong är inte förlåtande mot sneda golv. En liten skevhet klarar väggen, uppemot en centimeters lutning per meter. Om golvet är mycket skevt kommer väggens fogar på sikt att spricka av sin egen tyngd.

Provlägg sedan ett skift av blocken för att skapa känslan av hur bred väggen ska göras.

Rita ut på golvet var väggen ska placeras. Utgå från den befintliga väggen och dra ett streck vinkelrätt ut i rummet. Rita också upp ett lodrätt streck på den befintliga väggen för att se var glasbetongväggen hamnar. Passa samtidigt på att kontrollera att väggen är lodrät, 90 grader mot golv, eftersom blocken ska byggas ut från den

För att få en lodrät linje att bygga mot även i andra änden, sätt en regel i lod där den tänkta väggen tar slut, vinkelrätt mot golvmarkeringen. På så sätt har man en rak linje att sätta blocken mot även på höjden. Såga bort en bit ur golvsockeln där det nedersta glasblocket hamnar så att det går att ställa dikt invid vägg.

BÖRJA BYGGA

1. Limma fast en så kallad styrlist på den markerade linjen i golvet och på väggen. Blocken ställs på listen på golvet och utmed vägglisten. Styrlisternas funktion är att hålla blocken i position

2. Börja montera det första blocket. Limma en sträng med så kallat glasfix, ett speciallim för montage av glasbetong, på styrlisten. Ställ det första blocket på plats. När det andra blocket ska monteras stryker man först lim på en distanskloss som sätts mellan blocken.

Upprepa proceduren och ställ dit block efter block fram till regeln vid väggens slut. Glöm inte att det mellan varje block ska sitta en limmad distanskloss.

3. Börja på nästa skift genom att limma fast en distanslist på det första skiftet. Behöver man, kan listerna kapas till önskad längd

4. Efter sjätte skiftet bör man göra paus i arbetet för att låta limmet härda ordentligt. En tumregel är 12 timmar. Då är man säker på att
väggen är tillräckligt stum för att arbeta vidare med

5. Avsluta kortänden av väggen genom att limma fast en u-stålprofil. Det finns också speciella kantblock i glasbetong om man vill ha ett avslut i glas

Foga

Redan efter ett dygn kan man foga väggen, men eftersom limmet som blocken är monterade med inte torkar helt förrän efter ca tre veckor, ska man inte trycka för hårt mot väggen då man fogar. Fogmassan ska vara anpassad till ändamålet och får inte repa glaset.

6. Blanda fogmassan enligt instruktionen på förpackningen

7. Lägg på fogmassan med en fogbräda. Precis som vid fogning av kakel ska fogmassan påföras diagonalt över skarvarna för att undvika att det bildas luftbubblor i fogen

8. Stryk ut och jämna till fogmassan med en fuktig svamp. Skölj ur svampen regelbundet. Upprepa detta tills all överflödig fogmassa är borta och fogarna är jämna och fina

9. Torka bort den vita hinnan som bildats av fogmassan med trassel. Putsa tills ytan är helt blank