BOLIST
 • Gör det själv-guide: Gjuta egna betongplintar

  Betongplintar kan man gjuta själv eller köpa färdiga. Det skiljer inte mycket i pris, men båda har sina för- och nackdelar. Oavsett typ av jordmån ska plinten nå fast underlag. Består jorden av grus och sten räcker det med ett djup på 50–70 cm, ett mått som de flesta färdiga plintar har. Är jorden mullrik och porös måste hålet vara djupare. Då kan det bli aktuellt att gjuta egna plintar som kan måttanpassas. Målet är att få en plint som står stadigt och helst når frostfritt djup. Att gjuta egna betongplintar är ett billigt projekt som passar perfekt när man bygger friggebod, staket eller altan till exempel.

  1. Gräv hål för plintarna och bottna hålet med 10 cm grus.
  2. Blanda betongen och häll ett lager över gruset. Detta ger lite extra stadga åt plinten.
  3. Kapa och ställ pappröret på plats i gropen. Rikta in röret med vattenpass.
  4. Fyll på med jord runt pappröret så att det står stadigt.
  5. Fyll betong i pappröret upp till önskad nivå.
  6. Stick ner ett par armeringsjärn i betongen och knacka försiktigt på röret så försvinner eventuella luftbubblor. Armering gör plinten starkare.
  7. Sätt en stolpsko i betongen. Lägg ett par träbitar under stolpskon som den kan vila på. Kontrollera med vattenpass att stolpskon står i våg.
  8. Fyll upp med jord runt röret för att fixera det.
  9. Vattna för att fyllningsmassan ska sätta sig.


  missing tag

  Gjuta egna betonplintar – Checklista och tips

  Att gjuta egna betongplinta passar när man bygger altan, staket, friggebod eller annan typ av husgrund. Det går bra att gjuta direkt på berg annars för man försöka komma ner på frostfritt djup. Armeringsjärn eller armeringsstål används vid gjutning och gjuts in i betongen för att stärka en konstruktion. Stålet finns i olika utformningar, exempelvis som stänger eller nät. Stängerna kan kapas till önskad längd med vinkelslip eller båg- fil, och nätet kan klippas till önskad form med en bultsax. När man najar förbinder man t ex armeringsnät eller järn med hjälp av najtråd. Najtråd är en lättböjlig ståltråd som finns i flera diametrar. Vanligtvis säljs najtråd på rulle. En sträva är en regel som monteras för att tillfälligt ge stöttning då en konstruktion ska monteras. Det kan t ex vara då en väggsektion ska stöttas under tiden som den skruvas fast eller då en stolpe ska monteras i en stolpsko, lodas och dras fast med bultar. Snedsträvan ger stöd och håller arbetsstycket på plats tills slutmonteringen är säkert gjord. Sand är en blandning av olika mineralkorn, och användningsomådena liksom grupperingarna är otaliga. Det kan vara fogsand, sandlådesand, sättsand, mur- och putssand etc. Återförsäljare kan ha olika benämningar, och det råder inte alltid konsekvens exakt vad som hamnar under respektive namn. För varje grupp finns olika rekommendationer för vilken fraktion eller struktur sanden ska ha för att passa för ändamålet. 

  Smarta verktyg när man gjuter egna betonplintar.
  Det finns projekt och arbeten som man bara utför en enda gång eller mycket sällan. Att då investera i dyra specialverktyg är många gånger inte nödvändigt. Det finns ett flertal företag som specialiserat sig på att hyra ut verktyg och maskiner till både proffs och hemmafixare. 

  Avvägningsinstrument
  När alla höjder till en utbyggnad eller en stor altan ska mätas är ett avvägningsinstument till stor hjälp. Man får snabbt en uppfattning om olika höjdskillnader, om man vill ända ner på millimeternivå. Avvägningsinstrument finns både som laser- pass och som optiskt instrument. 

  Bergborrmaskin
  Ska man borra många och stora hål i betong eller sten är en riktig bergborrmaskin överlägsen tack vare sin styrka. Berg- borrmaskiner finns som el-, trycklufts- och bensindrivna. 

  Betongblandare
  Är det stora mängder betong som ska blandas bör man hyra nå- gon form av betongblandare. De finns lite olika varianter där den så kallade tombolan är den vanligaste.

  Bilningshammare
  När stora mängder betong eller sten ska bilas bort hyr man en kraftig bilningshammare. Detta är annars ett jobb som knap- past går att göra själv.

   Grävmaskin och kompaktlastare
  Maskiner som används framför allt vid trädgårdsanläggning. Grävmaskiner finns i olika storlekar beroende på vilket arbete som ska utföras. Kompaktlastaren gör det enkelt att flytta tunga föremål som stenar eller att bereda marken för sten- och grus- gångar.

   Stavvibrator
  Används för att slå ut luften ur lite större betonggjutningar. 

  Vibbra/vibratorplatta ,”padda”
  Finns i olika storlekar och används för att effektivt packa ihop jord, grus eller andra markprodukter. Viktig maskin vid t ex stenläggning i trädgården. 

  Verktyg och material du behöver