BOLIST
 • Gör det själv-guide: Bygga trädäck på plan mark

  Svårighetsgrad: MEDEL

  Man behöver inte alltid plinta en stomme för exempelvis altaner och ute­platser. De kan byggas direkt på mark. Många trädgårdar är flacka och där finns ingen anledning att sätta plintar med stolpar för att utjäm­na eventuella höjdskillnader. Men även om trädgården är plan kan det vara skönt att få ett jämnare underlag att ställa till exempel trädgårds­möbeln på. Då är ett trädäck lämpligt. Att bygga direkt på mark förutsätter att marken är relativt plan och att man gör ett grundligt underarbete så att marken blir väldränerad och stum att bygga på. Markplacerade träkonstruktioner får utstå mycket påfrestning av markens rörelser och fukt, varför materialet man väljer bör vara anpassat för att tåla det. Det gäller inte bara virket utan också beslag och skruvar. Här följer ett exempel på ett friliggande trädäck som byggs på plan gräsmatta, utan att plintas. Istället är underlaget grus och sand på vilket betongplattor läggs. På dessa vilar sedan regelstommen av tryckimpregnerat virke.

  Markarbete

  1. Mät upp platsen som trädäcket ska placeras. Använd korta käppar, slå ner dem i de tänkta hörnen och dra ett snöre mellan dem. Kryssmät/diagonalmät från hörn till hörn för att kontrollera att måtten stämmer.

  2. Trädäcket ska ha ett fast och dränerande underlag. Därför måste gräsmattan och matjorden grävas bort och ersättas med ett dränerande material. Lägg en geotextilduk i botten så att jord och grus inte blandas med tiden

  Stenmaterial, till skillnad från jord, är inte tjälskjutande, det vill säga vatten samlas inte i sådana mängder att det kan bildas tjäle. Fyll därför upp utgrävningen med makadam. För att makadamen även ska kunna bli ett bärlager för trädäcket behöver den bli ordentligt packad och därmed stum. Använd en markvibrator, så kallad padda.

  3. Täck även makadamen med markduk i geotextil, så kallad fiber-duk. Den hindrar sättsanden att rinna ner genom makadamen. Lagren makadam och sand ska färdigpackade hamna i nivå med befintlig gräsmatta

  4. Fyll upp med sand på fiberduken. Raka ut sanden jämnt över ytan och vattna för att den ska sätta sig. Vibbra sedan ytterligare för att sanden ska bli stum. Fyll på med sand vid behov.

  5. Använd en regel som rätskiva och ”dra av” ytan så att den blir helt jämn och för att få bort överskottssand. Kontrollera med ett långpass att ytan är jämn

  Betongplattor, regelverk och trall

  6. Lägg ut betongplattor med cirka två meters avstånd. På dessa ska regelstommen vila. Då kommer regelvirket upp en liten bit från marken så att luft kan passera under. Kontrollera på nytt att underlaget är vågrätt genom att mäta av med ett vattenpass.

  7. Kapa reglarna som ska bilda ramen till stommen. Kapa också reglarna som trallvirket ska skruvas i. Lägg upp reglarna som ska bilda ramen till stommen och skruva ihop dem. Kryssmät diagonalerna. De ska vara lika, då är hörnen vinkelräta

  Komplettera ramen med två extra reglar och skruva fast dem i ramens kortsidor. Dessa ska ge stöd till trallens inramning. Montera resterande reglar med ett cc-mått av 60 cm. Lyft sedan ramkonstruktionen på plats och rikta in den på betongplattorna. Kontrollera åter att ramens vinklar är räta och att ramen ligger helt i våg

  8. Nu ger vi trallen en snygg inraming. Skruva fast en ram, med gerade hörn, ovanpå och runtom regelstommen. Beräkna hur många brädor som ryms med några millimeters mellanrum. Om det går justeras mellanrummen så att ingen bräda behöver delas. Är skillnaden för stor kan det bli snyggast att såga båda kantbrädorna på längden för att få mönstret symmetriskt. Använd en tretumsspik som mellanrum mellan trallbrädorna så att det finns lite rörelsemån. Skruvarna ska dras ner i trallbrädan ungefär 1 mm

  Verktyg och material du behöver

  På bolist.se finns ett begränsat utbud av virke, kontakta din närmaste BOLIST-butik för ett större utbud.