BOLIST
 • Gör det själv-guide: Bygga altan

  Svårighetsgrad: SVÅR

  En altan kan ha många utseenden och fylla många funktioner och behov. Den blir ofta den självklara mötesplatsen i trädgården. Det är här vi kopplar av, vilar under ett parasoll och äter middagar. Det blir ett extra rum, som binder samman huset med trädgården. I exemplet nedan följer en altan med förhöjd stomme, där trädäckets höjd bidrar till att utjämna nivåskillnader mellan inne och ute. Grundprincipen för altanbygget är att man på betongplintarna sätter stolpar eller lägger bärlinor, i vilka man sedan skruvar golvtrallen. Oftast är altanens placering i anslutning till huset självklar. Men finns det flera möjliga alternativ – tänk då på hur du får mest sol eller skugga, lä eller skydd mot insyn.

  Grunden och markarbete

  Normalt sett bygger man en altan på betongplintar. Det gör man oavsett vilken typ av mark man ska bygga på. Betongplintar kan man gjuta själv eller köpa färdiga. Det skiljer inte mycket i pris men båda alternativen har sina för- och nackdelar.

  Oavsett typ av jordmån ska plinten nå fast underlag. Består jorden av grus och sten räcker det med ett djup på 50–70 cm, ett mått de flesta färdiga plintar har. Är jorden mullrik och porös måste hålet vara djupare, varför det då kan bli aktuellt att gjuta egna plintar som kan måttanpassas. Målet är att plintarna står stadigt och om möjligt når frostfritt djup.

  1. Mät upp altanens tänkta storlek. Sätt markeringar i hörnen och kryssmät. Diagonalerna ska vara lika långa, då är vinklarna räta.

  Gräv hål, häll lite grus i botten, sänk ner plintarna och återfyll med jordmassa. För att säkerställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna inte överstiga två meter. Väg av med ett långt vattenpass så att plintarnas överkant hamnar på samma höjd, det vill säga i våg. Vattenpasset kan förlängas med en lång rak regel.

  Stolpar och bärlinor

  2. Utmed husgrunden fäster man en bärlina. Anpassa infästningen efter väggtyp. Placeringen av bärlinan anpassas så att det finns plats för golvtrall. På plintarna monteras stolpar med fransk träskruv. Kontrollera med ett vattenpass att de är lodräta. Altanens tänkta höjd över marken avgör hur höga stolparna behöver vara. Gör stolparna högre än de ska vara och kapa dem när hela ytterramen är monterad.

  Ska man bygga ett räcke runt altanen kapar man inte stolparna utan låter dem sticka upp drygt 1 meter.

  Om nivåskillnaden mellan altanens golv och marken inte är så stor kan man ibland lägga bärlinan direkt mot plintarna. Om marken är plan, jämn och väldränerad kan man lägga bärlinorna på trädgårdsplattor av betong istället för på plintar. 

  Fäst bärlinor runt hela konstruktionen och parallellt med väggen. Behöver bärlinorna skarvas gör man det över en stolpe. Det är viktigt för stabiliteten i konstruktionen.

  Innan du fäster bärlinorna i stolparna, kryssmät och kontrollera att alla mått stämmer och att allt är i våg. Mellan bärlinorna sätts reglar med ett centrumavstånd av 600 mm. Spika, skruva eller använd balkskor för att fästa reglarna vid bärlinorna.

  Reglarna fästs i bärlinorna genom skråskruvning eller med balkskor. Regeln ska inte ligga i botten på balkskon. Fäst balkskorna i bär-linan med rostfri ankarskruv så att det blir lite distans under regeln.

  Stolpar och bärlinor fästs enklast med genomgående bult. Det blir både stabilt och gör det enkelt att få stolpen i lod.

  Golvtrall

  3. För att få en snygg inramning av golvtrallen läggs trallvirke som en ram runt altanen. Gör ursågningar på de brädor som sluter runt stolparna. Det ger intrycket av att de växer upp ur altanen. Gersåga hörnen på trallvirket som utgör ramen.

  Skruva därefter fast brädorna. Börja utifrån och fortsätt sedan in mot väggen. Lämna ca 3–6 mm mellanrum mellan brädorna för att de ska kunna svälla. Använd exempelvis en 3-tumsspik som distans.

  Räcke

  4. En traditionell och tidlös modell av räcke är det så kallade ”krysset”. Krysset är en typ av sammanfogning med två lika tjocka trästycken, halvt i halvt.

  Fäst inledningsvis en överliggare på stolparna, räcket runt. Fäst sedan två horisontella reglar mellan stolparna. Den ena sätts 70 mm upp från golvtrallen och den andra 45 mm från underkant på överliggaren.

  För att skapa krysset, mät det diagonala avståndet mellan de två hori-sontella reglarna. Kapa till bitar som motsvarar det måttet plus cirka 50 mm. Lägg dem på plats och markera med penna både upptill och nertill var de ska gersågas för att passa i hörnen.

  Sätt bitarna på plats och markera med penna där de möts på mitten, i själva krysset. Bitarna ska nu fogas ihop halvt i halvt, såga och stäm ut med stämjärn lika mycket i varje bit.

  Sätt tillbaka och passa ihop bitarna. Fäst dem genom att skruva i hörnen in i reglarna samt i krysset.

  Är altanen hög kan en front, av estetiska skäl, vara snyggt. Den täcker plintarna och hålrummet under.

  Verktyg och material du behöver

  På bolist.se finns ett begränsat utbud av virke, kontakta din närmaste BOLIST-butik för ett större utbud.