Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Gör det själv/ Braskamin

Braskamin

Svårighetsgrad: MEDEL

Få saker höjer trivseln i ett hem som en eldstad, vare sig det är en kakelugn, en öppen spis eller en braskamin. Förmodligen är den kärlek till elden som vi idag upplever något som sitter djupt rotat i människors själ sedan urminnes tider då elden stod för trygghet och skydd. Idag be­höver de flesta av oss inte en eldstad för att överleva, men som komplement till ett värmesystem och som mysfaktor är den oslagbar.

Kamin i byggsats

De flesta kan klara att installera en braskamin själv. Det följer oftast med monteringsanvisning när man köper sin kamin, och det enda man behöver ta hjälp med är en provtryckning när allt är installerat och klart. Här beskrivs de moment som ingår vid en normal braskamininstallation där man saknar en befintlig rökgång och även måste montera en ny skorsten

Placering

1. Placeringen är viktig och bör planeras noga. Normalt vill man ställa kaminen så centralt som möjligt. Värmen från kaminen får då en bra spridning i huset samtidigt som man kan njuta av elden mer. Man måste ta hänsyn till husets konstruktion. Den nya skorstenen ska kunna dras rakt upp genom huset utan att vara i vägen på något av våningsplanen. 

2. Kaminens vikt kan ha be-tydelse. En liten gjutjärnskamin kan placeras var som helst medan en tung, kanske vattenmantlad modell, kan kräva att golvbjälklaget förstärks. Är du det minsta osäker bör du låta en konstruktör räkna på vilka laster bjälklaget utsätts för och vilka åtgärder som krävs. Försäkra dig även om att inga el- eller vattenledningar går i närheten av det tänkta skorstensschaktet. Det är bättre att flytta kaminen någon decimeter än att behöva kapa bärande bjälkar eller reglar

Håltagning

3. När platsen är bestämd är det dags att börja med håltagning för skorstenen. Markera på golvet var kaminens centrum hamnar och loda från den punkten upp i taket. Gör en markering med en penna och borra sedan med ett extra långt borrstål genom hela bjälklaget upp till nästa våning.

4. Enklast är att använda en så kallad helmantlad skorsten, vilket be-tyder att rökröret är kraftigt isolerat och kan monteras direkt mot brännbart material. Helmantlade skorstenar är relativt dyra men fördelarna överväger i stort sett alltid. Utgå från det borrade hålet och rita upp den nya skorstenens diameter både i taket och på golvet på våningen ovanför. Såga ut hålet med en sticksåg alternativt en tigersåg

Montering av braskamin

5. När hålet är uppsågat kan den nya braskaminen ställas på plats. Beroende på vilken modell man valt innebär detta mer eller mindre arbete. Var noga vid monteringen så att kaminen hamnar exakt där den ska och att skorstensanslutningen inte hamnar snett.

Skyddsplåtar

6. På golvet runt kaminen ska någon form av gnistskydd placeras. Oftast är detta en plåt men man kan också använda en härdad glasskiva eller en stenskiva. Om gnistskyddet ska ligga under själva kaminen gäller det att inte glömma bort detta innan kaminen ställs på plats.

I taket monteras en plåtstos för att få en snygg anslutning mellan skorsten och tak. Det finns bestämmelser som reglerar hur långt ifrån olika typer av material en kamin får stå. Grundregeln är att vid brännbart material, exempelvis en trävägg, måste avståndet vara minst 500 mm. Om man har svårt att klara detta kan en skyddsplåt eller annat icke brännbart material (dock ej gips) monteras på väggen. Är du det minsta osäker på vad som gäller just vid din kamin, kontakta din sotare för rådgivning.

Yttertak

7. Innan skorstenen monteras ska hålet genom yttertaket göras. Även här lodar man från centrum av skorstenshålet upp till insidan av yttertaket. Borra ett hål genom taket. Beroende på takmaterial och taklutning kan man göra på lite olika sätt. En del skorstenstillverkare har färdiga plåtbeslag som man efter håltagningen enkelt kan montera själv. Ibland måste man dock ta hjälp av en plåtslagare för att se till att anslutningen blir tät. Efter håltagning och korrekt tätning kan till slut skor-stenen monteras

Skorsten

8. Moderna skorstenar är isolerade och ingen hänsyn till kringliggande material behöver tas. Delarna monteras ihop och tätas med pannkitt mellan varje del samt i anslutningen mot kaminen. När hela skorstenen står på plats bör man säkra upp den så att den sitter stadigt fast i väggar eller balkar på vägen upp. Vanligtvis följer passande fästen med skorstenen. Det viktiga är att man gör en korrekt infästning för gällande väggmaterial. 

Provtryckning

9. Innan man börjar elda i sin nya kamin ska sotaren provtrycka anläggningen för att se om rökgaser läcker ut eller om några andra felaktigheter finns som äventyrar brandsäkerheten. Vid godkänt test är det sedan bara att börja elda och njuta av sin nya kamin i många år framöver.