BOLIST

Gör det själv guide: Få en bra ventilation inomhus

Svårighetsgrad: MEDEL

Det är viktigt att täta och isolera sitt hus. Detta vet de flesta och det finns mycket pengar att spara för den som lyckas skära ner sina uppvärmningskostnader. Dock kan ett alltför tätt hus skapa problem med inomhusluften. Man behöver därför, speciellt vid en tilläggsisolering, se över ventilationen och se till att man på ett korrekt sätt kontrollerar flödet av luft in i och ut ur huset. Men hur fungerar ventilation och vilka system kan man installera och sköta själv? Här visas ett antal exempel på ventilationslösningar för olika ändamål.

I de bästa av världar – när man börjar på nytt

För den som har möjlighet är ett mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning det absolut bästa sättet att sköta ventilationen i sitt hus. Man suger då ut oren och fuktig luft ur kök och badrum och tillför frisk luft till övriga rum. Inne i aggregatet tas den varma luften tillvara i en värmeväxlare. Den gamla, varma luften värmer upp (utan att blandas med!) den nya inkommande luften. På så sätt återvinner man lite energi ur den varma luften innan den försvinner ut. Vid nybygge och större renoveringar är det inga problem att installera ett sådant system, men många gånger kanske inte ekonomin eller husets konstruktion tillåter annat än en enklare typ av ventilation.

Självdrag

Många äldre hus har ventilation som baseras på självdragsprincipen. Självdrag innebär att inga mekaniska fläktar hjälper till att transportera luften. Istället bygger systemet på att varm luft stiger och försvinner ut, vanligtvis genom skorstenen eller andra ventilationskanaler i kök och badrum. Ny luft tas in genom ven-tiler i fönster eller genomföringar i väggen.

Systemet fungerar bra så länge skorstenen är i funktion och huset i övrigt är friskt. Dock kan det lätt bli problem den dag man byter uppvärmningssystem eller installerar en ny köksfläkt, vilket kan rubba balansen. Idag när många går över till exempelvis bergvärme blir ventilationen lidande, och någon typ av komplettering behöver göras. Självdragssystem är också känsliga för visst väder. Är det extra kallt eller varmt ute påverkas systemet av det, och vid kraftig blåst kan funktionen också bli nedsatt.

Kök

I moderna kök finns nästan alltid en fläkt som tar hand om oset från matlagningen. Antingen är fläkten kopplad till ett ventilationsrör och skickar ut den smutsiga luften ur huset, en så kallad frånluftsfläkt, eller så har man monterat ett kolfilter som fångar upp fett och os innan luften skickas tillbaka ut i rummet. I en lägenhet med självdrag är det nästan alltid att föredra en fläkt med kolfilter, då en frånluftsfläkt kan sätta övrig ventilation ur spel. Bor man däremot i eget hus är frånluftsfläkten oftast det bästa alternativet, då den är mest effektiv.

Fönsterventil

I överkant på fönsterbågen kan man montera in en speciell öppningsbar ventil. Den ser till att frisk luft kommer in via fönstret och hjälper inte bara till med ventilationen i rummet utan gör också att fönstren inte immar igen.

1. Markera på fönsterbågen genom att rita av formen på den oftast avlånga ventilen.

2. Borra ett antal hål i bågen. Ofta anges korrekt antal hål på förpackningen. Var försiktigt när du borrar i fönsterbågen
så att inte glasrutan spricker.

3. Montera ventilen med medföljande skruv. Justera sedan öppningen i ventilen efter hur stort luftflöde du vill ha.

missing tag

Badrum

I badrummet är det viktigt att den fuktiga luften efter dusch och bad snabbt ventileras bort och ut ur huset. Enklast sker det med en elektrisk fläkt som monteras i taket eller högt upp på en vägg. Köp gärna en fläkt som aktiveras av fukthalten i luften.

1. Bestäm var fläkten ska sitta och borra ett hål med ett extra långt borrstål som klarar hela väggens tjocklek. Kontrollera att det finns plats på utsidan för röret och ett galler.

missing tag

2. Montera en hålsåg på borrmaskinen som motsvarar ventilationsrörets diameter. Borra försiktigt genom lager för lager i väggen. Borra gärna den sista biten från utsidan för att få ett fint borrsnitt i ytterpanelen.

missing tag

3. Mät djupet på borrhålet och kapa ventilationsröret till rätt längd. Skjut in röret i hålet.

missing tag

4. På utsidan ansluter man ett galler. Oftast följer det med ett passande galler när man köper fläkten. Glöm inte att montera
ett insektsnät innanför gallret.

missing tag

5. På insidan monteras en stos som tätas med silikon mot väggen. Själva fläkten bör monteras och kopplas in av en elektriker.

missing tag

Tallriksventil

Monteringen sker på samma sätt som vid fläktmontaget i tidigare exempel. Skillnaden är att istället för att ansluta en fläkt inne i rummet så monterar man en tallriksventil. Med tallriksventilen kan man på ett enkelt sätt justera luftflödet genom att ha den mer eller mindre öppen. Det finns också varianter av tallriksventilen där olika typer av filter fångar upp smutspar-tiklar i luften för att slippa få in dem i huset. Vanligtvis monterar man flera ventiler per rum, både vid golv och tak, för att luften inte ska bli stående.

missing tag

Fritidshus

Även fritidshus bör ventileras för att undvika problem med fukt och för att både hus och människor ska trivas. I fritidshus använder man sig nästan alltid av självdragsventilation. Inte sällan finns någon typ av eldstad, vilket betyder att skorstenen hjälper till att transportera ut gammal luft. För att få in luft finns några olika varianter.

missing tag