BOLIST
 • Gör det själv-guide: Isolera vind

  Svårighetsgrad: MEDEL

  Att varm luft stiger uppåt känner de flesta till. Detta gäller naturligtvis även i ditt hus. Den varma luften inne strävar mot taket, och har man ingen eller dålig isolering i vindsbjälklaget så försvinner värmen helt enkelt rakt ut. Detta blir i längden inte bara dyrt utan kan också skapa problem med fuktskador.

  Sätt mössa på huset

  Man kan spara in upp till 25 procent av sina uppvärmningskostnader genom att tilläggsisolera sitt vindsbjälklag. Dessutom kan man på ett relativt enkelt sätt skapa sig extra kvadratmeter boyta om man efter isoleringen inreder och anpassar rummet i övrigt. I exemplet visar vi hur man isolerar med lösull som för de flesta är den mest effektiva metoden.

  Rensa ut

  1. Förr isolerade man ofta med sågspån och tidningspapper. Idag finns det betydligt mer effektiva material där glas- och stenull fortfarande är de vanligaste. Börja med att ta bort alla uttjänta typer av isolering. Den nya lösullen ska senare sprutas in med en speciell maskin, som även kan användas för att suga ut gammalt sågspån.

  När vinden är rensad från gammal isolering och tömd på grejer bör man noga inspektera om det finns några skador i konstruktionen eller tecken på fuktskador. Åtgärda i så fall detta. Läs mer om problem med fukt senare i kapitlet.

  Ångspärr

  2. Varm och fuktig luft inifrån huset är ett minst lika stort problem som fukt som tränger in utifrån. Det kan därför vara aktuellt att i många hus se över det här med ångspärr. Ångspärr innebär att man sätter en speciell plast som förhindrar den fuktiga luften att tränga upp i isolering och övrig konstruktion utan tvingar den istället att ta andra vägar ut genom exempelvis ventiler. Ta gärna kontakt med firman som säljer isoleringen innan ni går vidare i arbetet för att få råd om just ditt hus. Om en ny ångspärr ska monteras så är det i detta läge, innan något nytt material är på plats, som det ska ske.

  När vindens golvbjälklag ska isoleras läggs ångspärren på över det gamla golvbjälklaget. Plasten häftas, överlappande utan glapp i golvbjälkarna eller råsponten, med hjälp av en häftpistol. Var noga så att inte plasten får några skador och hål.

  Nytt golvbjälklag

  3. Om man planerar att senare använda vinden som förråd eller boyta ska man nu bygga på sitt golvbjälklag till rätt tjocklek. Lösullstillverkarna rekommenderar att det nya lagret isolering bör vara 40–50 cm, vilket betyder att golvbjälklaget behöver höjas till den nivån. Oftast är det enklast att göra höjningen med ett regelverk i två lager, ett som läggs tvärs mot de gamla reglarna och ytterligare ett ovanpå detta som läggs i samma riktning som de gamla reglarna.

  Montera luftspalt

  4. Mot yttertaket behöver man få till en luftspalt. Detta gör man enkelt med färdiga luftavledare tillverkade av kartong. Luftavledaren häftas fast i takstolarna och bildar på så sätt en luftspalt på ca 25 mm. Om man planerar att isolera även yttertaket så fortsätter man med luftavledarna upp till nock, annars räcker det att lufta nere vid takfoten och ca 1 m upp.

  Installera nya ventiler

  5. En vind ska alltid vara ventilerad. Detta blir extra viktigt efter en isolering av vindbjälklaget, eftersom vinden nu kommer att bli kallare än tidigare. En mekanisk till- och frånluftsventilation är det bästa för ett hus, men det kräver både en ekonomisk investering och arbete med installationen.

  Har man inte möjlighet till ett mekaniskt system så kan man lösa det på lite olika sätt. Det finns gavel- och takfotsventiler och olika typer av takhuvar. Vad man väljer är beroende på hur huset är utformat, och det viktiga är inte exakt vilken variant man väljer. Enklast är också att montera ventiler innan den nya isoleringen är på plats.

  Den nya isoleringen

  6. Lösullsisolering kan nu för tiden göras med lite olika material. Det vanligaste är fortfarande att man sprutar med finfördelad glas- eller stenull. På marknaden finns också varianter med bland annat cellulosabaserad isolering med likvärdiga egenskaper.

  Arbetsmetoden skiljer sig inte nämnvärt mellan fabrikaten utan principen för de flesta är att man med hjälp av en lång och kraftig slang sprutar in isoleringen direkt på vinden till den tjocklek man önskar. 40–50 cm brukar rekommenderas av de flesta tillverkare. Själva jobbet kan man i vissa fall göra själv, men de flesta väljer att ta hjälp och låter den som säljer isoleringsmaterialet utföra den här delen av arbetet.

  Om man vill isolera väggar och tak

  7. Väggar och tak går också att isolera med lösull. Vid takisolering monterar man luftavledare hela vägen mot yttertaket och häftar sedan ångspärrsplasten mot takstolarna. Se till att få plasten helt tät även i skarvar och eventuella anslutningar. Minsta läckage kan ge upphov till framtida fuktskador. Spika sedan spikläkt utanpå plasten i takstolarna. Även taket är nu redo för sprutisolering.

  Verktyg och material du behöver

  På bolist.se finns ett begränsat utbud av byggmaterial, kontakta din närmaste BOLIST-butik för ett större utbud.