BOLIST

Gör det själv-guide: Sänka tak

Svårighetsgrad: SVÅR

Om ditt tak är snett, sprucket eller ojämnt kan den enklaste lösningen vara att sänka taket. Du får samtidigt ett utmärkt tillfälle att fälla in spotlights eller dra elkablar i taket utan att de syns. Sänka tak går att göra på olika sätt, men det vanligaste idag är att man använder sig av stålreglar och gipsskivor.

Bestäm dig först för hur mycket taket ska sänkas. Om du ska fälla in spotlights finns det alltid ett minimimått för hur nära de får monteras brännbart material som i det här fallet är det gamla taket. Ett vanligt mått för utrymme ovanför en spotlight är 120 mm

Fäste för det nya taket

Här finns två viktiga val att göra. Man kan man välja att hänga det nya taket i det gamla, eller att hänga det i ett ramverk på väggarna. Det senare är att föredra då man inte kan vara säker på att det gamla taket kan bära upp tyngden av två tak. Det andra valet är om man ska använda trä eller stål som regelverk. Fördelarna med stål är att det är rakt, väger mindre och att det är ett dött material som inte rör sig. Nackdelen är att stål är dyrare än trä.

Exemplet här bygger på en konstruktion på stålreglar som fästs i väggarna.

Markera och rita upp

1. Börja med att på en vägg mäta ut avståndet från det gamla taket. Gör en markering och använd ett långpass eller laserpass för att rita en vågrät linje på alla väggar i rummet. Undersök så att det nya taket inte krockar med ett eluttag eller något annat som behöver vara åtkomligt.

STÅLSKENOR LÄNGS VÄGGARNA

2. Montera stålskenor ovanför linjen på väggarna. I träväggar kan de skruvas direkt i väggen, i gipsväggar kan de skruvas i väggreglarna och i betongväggar ska de pluggas och skruvas fast. Vill man vara extra noggrann kan de även limmas. Se till att skenorna sitter fast ordentligt då de ska hålla uppe ett helt tak! Använd en plåtsax när stålskenan behöver kapas.

Bestäm åt vilket håll gipsskivorna ska sitta. Oftast syns gipsskarvarna minst om de ligger längs med ljuset. Finns det ett fönster, sätt gipsskivornas kortsidor mot detta.

TVÄRGÅENDE HATTPROFILER

3. Det är dags att sätta upp de stålskenor som kommer att hålla gips-skivorna. I byggvaruhusen kan de ha olika benämningar. Förutom hattprofil förekommer också takprofil och sekundärregel. Hattprofilerna ska

monteras tvärgående från stålskenorna och ligga åt samma håll som gipsskivorna, alltså längs med ljuset. Även hattprofilerna kan kapas, med en plåtsax och läggs till en början på plats i stålskenorna som sitter utmed väggarna.

Det nya taket kommer att bestå av takgipsskivor, och innan man skruvar fast hattprofilerna ska man ha bestämt vilken bredd gipsskivorna ska ha, eftersom de ska skruvas fast i profilerna. Gips ger efter spackling och målning ett alldeles slätt tak utan skarvar. Det finns andra typer av takskivor med olika struktur och kulör, men å andra sidan har de synliga skarvar.

Gipsskivor finns i olika mått. Fördelen med att använda mindre skivor är att de är lättare att hantera, men nackdelen är att det blir fler skarvar.

Gipsskivans bredd bestämmer alltså på vilket cc-avstånd hattprofilerna ska skruvas. Är skivans bredd 600 mm skruvas de på cc 300 mm, och är den 900 mm skruvas de på cc 450 mm. I tak används aldrig cc 600 mm, alltså en 1 200 mm bred skiva, som annars är vanligt på väggar. Gör man det finns risken att tak-skivorna kommer att bågna.

Använd en skruvdragare och självborrande plåtskruv för att fästa hattprofilerna i skenorna. Börja på en sida och arbeta dig regel för regel bort genom rummet. Var noga med cc-måttet mellan dem.

Stärk upp

4. Beroende på rummets mått kan spännvidden mellan stålskenorna i väggarna bli långa. Då finns risken att taket kommer att svikta. Lösningen på detta är att på vissa ställen förankra hattprofilerna i taket med hjälp av stålband som skruvas i det gamla taket. Använd ett långpass och se till att reglarna är raka när du spänner upp dem.

Eldragningar

5. Om du valt att montera spotlights är det nu dags att ta in en elektriker som drar de nödvändiga kablarna från strömbrytaren via en trans-for-mator och ut till de platser där du har valt att ha lamparmaturerna. Fundera även på om du kan behöva några extra takuttag eller göra osynliga kabeldragningar i taket.

Sätta gips och skruva

6. Nu är det dags att sätta gips. Här är det en klar fördel om man är två som hjälps åt, och det finns även hjälpmedel att ta till. Börja i ett hörn och montera första skivan. Använd en gipsskruvdragare, den ser till att inte skruvhuvudet går för långt in i skivan. Gipsskruvdragare finns även med bandmatning för att enkelt kunna använda maskinen med en hand. Sätt alltid första skruven i mitten av skivan och skruva sedan utåt kanterna med ett avstånd av ungefär 150 mm mellan skruvarna.

7. När du kommit till ett ställe där en gipsskiva behöver kapas använder du en gipskniv. Mät och rita ut var skivan behöver kapas, använd en stållinjal eller vattenpasset som stöd och skär igenom pappskiktet. Bryt av gips-skivan i skarven och skär loss pappen på baksidan.

Vissa takgipsskivor är fasade på alla kanter. Det betyder att tjockleken minskar vid sidorna för att spackel enklare ska täcka skarvarna. Om skivan inte är fasad på alla kanter eller när man som i det här fallet kapar en skiva behöver man själv fasa kanten. Använd gipskniven och fasa av i 45 grader.

8. Skruva upp gipsskivor tills taket är helt täckt. Nu ska skarvarna remsas, spacklas och slipas innan det är dags att måla taket. Om du valt att fälla in spotlights behöver elektrikern komma tillbaka för att borra upp hål och koppla in lamporna.