BOLIST
BOLIST.se
 • Smarta sätt att sammanfoga trä

  Halvt i halvt

  Halvt i halvt är en typ av sammanfogning eller skarvning av trästycken med samma tjocklek. Trästyckena kan skarvas där de korsar varandra likt ett kryss, ett T eller en L-form.

  Här följer ett exempel där trästyckena möts i ett kryss.

  1. Lägg det ena stycket över det andra och mät upp var de ska fogas samman. Markera skarvens bredd. Markera sedan upp halva virkestjockleken. Markera motsvarande även på det andra trästycket.
  2. Såga innanför linjerna ner till markeringen för urtagets djup. Är det ett stort urtag som ska göras, såga några extra spår så blir det lättare att få bort.
  3. Hugg ur med stämjärn och hammare från båda sidorna. Ta ur lite åt gången så inte urtaget blir för djupt. Risken är annars att kanterna inte hamnar dikt intill varandra.
  4. Slipa bort ojämnheter.
  5. Gör urtaget i det andra stycket och prova passformen med jämna mellanrum. Skarven ska vara relativt trög. Beroende på i vilken konstruktion skarvningen ska sitta kan den behöva limmas och skruvas för att bli tillräckligt stark. 
  missing tag

  Sammanfogning träplugg

  Det finns olika metoder för att få en osynlig sammanfogning av träbitar. Du kan skruva ihop bitarna och spackla, slipa och måla, men en enklare metod är att använda sig av träpluggar.

  Metoden kallas för pluggning, och har du någon gång monterat en möbel från Ikea har du sett dessa träpluggar. Pluggen kallas ibland för centrumtapp och finns i olika diametrar. De vanligaste är 6, 8, 10 eller 12 mm med längderna 40 eller 50 mm. Tumregeln säger att pluggens diameter ska vara minst hälften av trästyckets tjocklek.

  1. Märk ut var hålet ska borras på det ena trästycket. Borrstålets diameter ska vara samma som träpluggens. Lägg ihop trästyckena med pluggen ovanpå/bredvid för att se hur djupt du ska borra. Djupet ska vara som träpluggen plus 5 mm för lim.
  2. Använd ett djupanslag på borrmaskinen eller sätt en bit tejp på borrstålet för att markera hur djupt du ska borra. Det är viktigt att borrhålet blir helt rakt. Har du inget borrstativ kan en vinkelhake vara ett bra anhåll för borrmaskinen.
  3. Använd märkstift för att markera hålens placering i det andra stycket. Märkstift följer ibland med i träpluggens förpackning eller finns att köpa på samma ställe som du köper träpluggen. Märkstift finns med olika diametrar för att passa plug- garna. Placera märkstiften i hålen, håll de två styckena mot varandra. När du är nöjd med passningen trycker du ihop trästyckena mot varandra.
  4. Märkstiften markerar var hålen ska vara. Borra likadant som tidigare med rätt djup och helt rakt.
  5. Lägg lim i och runt om hålen på det ena trästycket och på träpluggarna. Slå ner pluggarna i hålen och använd helst en gummiklubba. Lägg lim på den bit av pluggarna som sticker upp och även i och runt det andra trästyckets hål. Placera sedan styckena mot varandra och se till så att pluggarna passar in i hålen.
  6. Trälim ger en otroligt stark fog om det får torka under press. Håll ihop delarna med tvingar när limmet torkar. Torka bort överflödigt lim direkt med våt trasa, annars syns det när det har torkat, och torkat lim går inte att måla över. 
  missing tag

  Sammanfogning kexning/lamellfog

  Det finns olika metoder för att göra osynliga fogar. Lamellfog, eller så kallad kexning, är en. Jämfört med pluggning med träplugg är lamellfogning ett dyrare alternativ eftersom man behöver ett specialverktyg. Fördelen är att man med lamellfogning kan göra fler och snyggare fogningar. Att kexa är särskilt lämpligt för att göra en stark fog med ett tunt material.

  Precis som träpluggning går lamellfogning ut på att man gör hål i de två trästyckena och fyller dessa med en plugg och trälim. Men istället för att göra ett djupgående hål använder man en lamellfräs för att göra ett längsgående hål. I hålen placeras sedan ellipsformade träkex istället för vanliga träpluggar.

  1. På lamellfräsen finns oftast två inställningar att göra, en för storleken på kexet och en för vinkeln på fräsningen. Tack vare dessa kan man till skillnad från träpluggning foga samman två gerade sidor med varandra till snygga hörn. Märk ut på trästyckena var fräsningen ska ske.
  2. Använd maskinens anhåll för att fräsa ut ett spår vid märket. Lägg maskinen an mot träet. Maskinen stannar själv på det djup som motsvarar den inställning du valt. Gör likadan urfräsning på båda trästyckena.
  3. Placera en sträng lim i de frästa spåren och även lite lim på träkexen.
  4. Placera kexen i spåren och passa ihop de två styckena med varandra. En viss justermån finns i sidled, så var noga med inpassningen innan du klämmer fast dem med exempelvis tvingar. Låt limmet torka under press. Då blir fogen stark.
  5. Torka bort överflödigt lim med en våt trasa innan det torkar.
  6. Ska du sammanfoga fyra bitar som en ram eller en låda kan spännband använ- das istället för tvingar för att pressa ihop fogarna medan de torkar. 
  missing tag

  Smarta sätt att sammanfoga trä - Checklista och smarta tips

  Halvt i halvt är en typ av sammanfogning eller skarvning av trästycken med samma tjocklek. Trästyckena kan skarvas där de korsar varandra likt ett kryss, ett T eller en L-form. Det finns olika metoder för att få en osynlig sammanfogning av träbitar. Du kan skruva ihop bitarna och spackla, slipa och måla, men en enklare metod är att använda sig av träpluggar. Det finns olika metoder för att göra osynliga fogar. Lamellfog, eller så kallad kexning, är en. Jämfört med pluggning med träplugg är lamellfogning ett dyrare alternativ eftersom man behöver ett specialverktyg. Fördelen är att man med lamellfogning kan göra fler och snyggare fogningar. Kexning är särskilt lämpligt för att göra en stark fog med ett tunt material. 

  Lamellfräs/kexmaskin
  Lamellfräs används för att fräsa ur spår vid sammanfogning av träskivor. Kompletteras med speciella lameller/kex som limmas i fogen mellan skivorna. 

  Såg, handsåg
  Fogsvans Fogsvansen är den mest mångsidiga handsågen. Används till att klyva och kapa virke i alla vanliga dimensioner. När fogsvansen blivit slö kan den användas till att kapa gipsskivor eller lättbetongblock. Ryggsåg (finsåg) 9–10 tänder per tum, ger finare snitt. Används till finsnickerier, t ex lister. Japansågar De japanska sågarna ger extra fina sågsnitt. Man håller i skaftet med båda händerna och drar sågen emot sig när man sågar. 

  Stämjärn
  Se till att ha vassa stämjärn vid urtagning i trä. Fyra stämjärn i bredderna 10, 12, 19 och 25 mm räcker för de flesta arbeten. 

  Skruvdragare
  Jämte hammaren är skruvdragaren snickarens bästa vän. Det finns varianter från minsta lilla 4-voltsskruv- dragare till kraftiga 36-voltsmaskiner med slagfunktion. Verktygets storlek och kvalitet bör anpassas efter användaren och efter hur mycket det faktiskt används. För de allra flesta räcker en liten smidig 12-voltsmaskin till alla de vanligaste jobben. Borrset finns i en mängd olika utföranden. Den som bygger mycket i trä bör investera i både en vanlig uppsättning med träborrar 1–10 mm och en sats med spiralborrar 7–15 mm. För större håltagningar i trä har man stor användning för flatborrar 14–35 mm. 

  Snickarhammare
  Vikten på hammare varierar oftast mellan 16 och 20 oz, vilket motsvarar ca 4 och 6 hg. Välj en hammare som känns balanserad i handen och som har ett bra grepp. Ju tyngre hammare desto större kraft i slaget, men så klart under förutsättning att den känns bra att arbeta med. Till snickerivirke används oftast furu, eftersom det innehåller mindre antal kvistar. Det gör virket mindre känsligt för att slå sig och ger därmed ett bättre resultat. Snickerivirke används med fördel till inredningar, t ex fönsterbrädor, egenhändigt snickrade hyllor eller möbler. Att gersåga är att snedsåga eller såga ett vinklat snitt. Det kan göras med handsåg eller med maskindriven såg. Vid större byggprojekt är en maskindriven kap- och ger- såg en bra investering. En handdriven geringssåg täcker in de flesta mindre snickeribehov i hemmet. De vanligaste vinklarna är 22,5, 45 och 90 grader.