BOLIST
 • Höjt ROT-avdrag!

  Bra för dig som ska renovera hemma och vill ta hjälp av ett proffs. 

  missing tag

  Regeringen har beslutat att höja taket för ROT-avdraget från 50 000 kr till 75 000 kr per person och år. Den nya regeln träder i kraft den 1 juli 2024 och gäller under resten av året.

  Separat tak för ROT och RUT

  En annan nyhet är att taken för ROT- och RUT-avdraget separeras. Det innebär att du kan använda båda avdragen fullt ut, utan att behöva välja mellan att renovera hemma eller få hjälp med hushållsnära tjänster. Den totala avdragssumman per person och år blir då 150 000 kr.

  missing tag
  Hur går det till?Som privatperson behöver du anlita en hantverkare med F-skatt och i avtalet inkludera en klausul om att ROT-avdraget ska tillämpas. I övrigt är det byggföretaget som du väljer att anlita som tar hand om all administration kopplad till ROT. Som företagare fakturerar du kunden för materialkostnader och 70% av arbetskostnaden. Därefter begär du återstående 30% från Skatteverket. Informationen måste innehålla följande information om kunden: • Personnummer för den/de personer som avdraget ska gälla. • Fastighetsbeteckning. • Om arbetet är utfört i en bostadsrätt behövs organisationsnummer till bostadsrättsföreningen samt lägenhetsnummer.Som företagare fakturerar du kunden för materialkostnader och 70% av arbetskostnaden. Därefter begär du återstående 30% från Skatteverket. Informationen måste innehålla följande information om kunden: • Personnummer för den/de personer som avdraget ska gälla. • Fastighetsbeteckning. • Om arbetet är utfört i en bostadsrätt behövs organisationsnummer till bostadsrättsföreningen samt lägenhetsnummer.
  Hur stort är ROT-avdraget? ROT-avdraget är för närvarande 30% av arbetskostnaden med en högsta avdragssumma på 75 000 kr per person och år. Om två personer har delat ägandeskap och är bosatta i samma bostad kan de tillsammans dra av upp till 150 000 kr. En förutsättning för att kunna utnyttja hela avdraget är att tillräckligt med skatt har betalats under det aktuella året. Observera att höjningen av ROT-avdraget endast gäller arbeten som betalas efter den 1 juli 2024. För arbeten betalda innan detta datum får man max 50 000 kr i avdrag enligt tidigare maxbelopp.
  Gäller ROT-avdraget endast för arbetskostnaden?Ja, du kan endast använda ROT-avdraget för 30% av den faktiska arbetskostnaden för ett projekt som uppfyller kraven för ROT-avdrag. Räkneexempel: Du har anlitat en hantverkare som ska renovera hemma hos dig. Materialkostnaden uppgår till 200 000 kr och arbetskostnaden är 100 000 kr. Du kan då göra ett ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden på 100 000 kr, d.v.s. 30 000 kr. Den totala arbetskostnaden du behöver betala blir då 70 000 kr. Har du inte utnyttjat något av bidraget tidigare under året har du efter denna renovering 45 000 kr kvar att utnyttja (75 000–30 000=45 000). Räkneexempel: Du har anlitat en hantverkare som ska renovera hemma hos dig. Materialkostnaden uppgår till 200 000 kr och arbetskostnaden är 100 000 kr. Du kan då göra ett ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden på 100 000 kr, d.v.s. 30 000 kr. Den totala arbetskostnaden du behöver betala blir då 70 000 kr. Har du inte utnyttjat något av bidraget tidigare under året så har du efter denna renovering 20 000 kr kvar att utnyttja (50 000–30 000=20 000). Efter 1 juli kommer den kvarvarande summan istället uppgå till 45 000 kr (75 000-30 000=45 000).
  Vilka regler är det som gäller för att få nyttja ROT-avdraget? Det finns en del krav som måste uppfyllas för att få utnyttja ROT-avdraget: • Det måste finnas ROT-avdrag kvar att använda under innevarande år. • Arbetet måste utföras i den bostad du äger och är bosatt i. Det finns dock undantag, t.ex. om du äger eller är delägare i dina föräldrars hus eller ett fritidshus. • Du måste ha betalat tillräckligt med skatt. • Du bör vara bosatt och betala skatt i Sverige. Om du bor utomlands kan du välja att bli beskattad i Sverige enligt inkomstskattelagen. • Du måste ha fyllt minst 18 år under beskattningsåret. • Fakturan från hantverkaren måste vara betald före årsskiftet.
  Dras ROT-avdraget av automatiskt?Nej, det är något som varje köpare behöver diskutera med hantverkaren. När du bokar hantverkstjänster är det viktigt att informera hantverkaren om att du avser att utnyttja ROT-avdraget. Det är också fördelaktigt om detta specificeras i avtalet eller offerten.
  Byggprojekt som INTE kan utnyttjas av ROT-avdraget• Nybyggnation av hus, friggebodar, garage, växthus och liknande fristående byggnader. • Reparation och underhåll av staket, murar och bryggor. • Genomförande av energideklarationer samt mätning av fukt, radon och asbest. • Installation och reparation av utomhuspooler eller bad. • Installation och reparation av rullgardiner, persienner, lamellgardiner, markiser och solskydd.
  Byggprojekt där du kan utnyttja ROT-avdraget• Ut- och tillbyggnad av bostadshus, gäststuga, garage, carport och förråd. • Renovering och byte av golv, tak och väggmaterial. • Byggnation och reparation av inomhuspooler. • Målning av väggar, tak, golv, fönster och element. • Målning av dörrar och köksluckor.
  Vart kan jag se hur mycket ROT-avdrag jag har kvar?På Skatteverkets hemsida kan du logga in med BankID och se hur mycket av ROT-avdraget du har utnyttjat.
  Mer information om ROT-avdraget hittar du på Skatteverket hemsida. 
  Till Skatteverkets hemsida
  Ovan information är hämtad från Skatteverket och Regeringens hemsidor. BOLIST avsäger sig ansvar om ovan information ändras eller inte längre är giltig och hänvisar till Skatteverket för mer information.