Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Gör det själv/ Trätrappa med räcke

Trätrappa med räcke

Svårighetsgrad: MEDEL

Trätrappor är lätta att variera i stil och konstruktion efter de behov man har. De kan anslutas till altaner, fungera som badstegar, entrétrappor eller läggas i trädgårdsslänter. Beroende på var trappan ska placeras får man anpassa vilken typ av virke som ska användas, men oftast är det någon form av tryckimpregnerat virke som lämpar sig bäst.

Här följer en enklare variant av trappa. Den har färre moment, som passar bra som anslutning till en altan eller som badstege, men längden är lätt att anpassa om man behöver komma högre upp, exempelvis till ett loft.

För att en trappa ska bli behaglig att gå i krävs det att steget är tillräckligt djupt och höjden på steget lagom. För att räkna ut antal steg liksom höjd och djup kan man använda sig av en enkel formel. Den formeln byg­ger på att en vuxen människas genomsnittliga steglängd är ca 63 cm. Formeln lyder: 2 x steghöjden + stegdjupet = 63 cm. 

 

Plansteg

2. Lägg upp det ena vangstycket på ett plant underlag. Använd resultatet av uträkningen av antal steg och deras höjd. Mät ut var på vagnstycket som planstegen ska sitta. Börja med det nedersta steget och markera dess placering. Mät sedan därifrån och markera var nästa steg ska placeras. 

För att sedan få markeringarna på exakt samma ställe på det andra vangstycket, lägg det bredvid, håll ihop vangstyckena med tvingar och för över markeringarna till det andra vangstycket.

3. Börja med ena vangstycket och skruva fast planstegen genom vangstycket utifrån. Lägg an det andra vangstycket an mot planstegen och skruva även fast det utifrån.

Varje plansteg ska vila på klossar, som ett extra stöd för steget. Såga till klossar som är lika breda som planstegen. Runda gärna av dem i framkant så att de ger ett mjukare intryck. Tryck upp klossarna mot planstegens underkant och skruva fast dem från insidan genom vangstycket. Anpassa längden på skruven så att de inte sticker ut på utsidan.

Montera mot altan

4. Grunda marken med ett lager makadam så att vangstyckena
får ett dränerande underlag och stabilare grund och ställ trappan på plats.

 

5. Anslut trappan mot altanen. Skruva fast med kraftig skruv genom vangstyckena in i altanens bärlina.

RÄCKE

Trappans räcke sätts på utsidan av vangstycket och fästs med vagnsbult utifrån räcket och in i vangstycket. Första räckesstolpen sätts vid det andra trappsteget. 

1. Kapa räckesstolparna. Räkna med att de ska liva i underkant med vangstyckena och att räckets höjd inklusive handledarens tjocklek blir minst 90 cm. En behaglig höjd brukar vara 110 cm. Beroende på hur hög trappan är, får man anpassa antalet stolpar därefter, men en altantrappa är sällan högre än att det räcker med två stolpar. 

2. Snedsåga stolparna i både under- och överkant. Underkanten får samma lutning som vangstyckena och livar med dem. Överkanten sned­sågas med samma lutning för att få rätt anläggningsyta för handledaren som ska läggas ovanpå.

 

3. Sätt stolpen på plats tillfälligt med hjälp av en tving. Kontrollera att den står i lod. För att stolpen ska få extra stöd mot vangstycket ska stolpens halva tjocklek tas ur. Markera på stolpen utmed vangstycket var i urtaget ska göras. Mät sedan in på stolpen hur djupt det ska tas ur. Det ska tas ur lika mycket som vangstycket är tjockt. Använd för enkelhetens skull en fogsvans, eftersom den är lättare att såga längs med träets fibrer. Jämna till ytan med sandpapper.

4. Ställ stolparna på plats och fixera med tvingar. Borra hål för infästningen med vagnsbultar. Sätt två bultar i varje stolpe och dra åt. Försänk ett hål på insidan av vangstycket för att på ett snyggt sätt gömma vagnsbultens mutter. 

5. Handledaren ska läggas på plats. Runda först av båda ändar genom att såga av de fyra hörnen. Sandpappra sågytorna så att de blir släta att ta i. Skruva fast handledaren genom att skråskruva den underifrån, genom räckesstolparna. På så sätt slipper man att vatten tränger ner i skruvhålen uppifrån.