Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Gör det själv/ trappa i sten/betong

trappa i sten/betong

Svårighetsgrad: MEDEL

Sten och stenbaserade produkter är hållbara material som är tacksamma att arbeta med och använda i trädgården. Att bygga en trappa i sten eller betong är inte svårt men kräver en ganska stor fysisk insats. Här följer ett exempel på en rektangulär trappa med två steg, som man beträder rakt framifrån. Sättstegen är rektangulära blocksteg, i det här exemplet 14 cm höga.

Staka ut platsen och säkra en stabil grund

Om inte trappans placering är självklar, mät först ut i grova drag var den kommer att hamna. Prova dig fram var anslutningen till entrégången känns mest naturlig. Ta också ställning till hur man ska beträda trappan, från vilket eller vilka håll.

Nedersta trappstegets placering

Ska du ha plattsättning i anslutning till trappan, då ska du se till att plattan som möter trappan livar i höjd. Eftersom man i det fallet börjar med att anlägga trappan för att få en snyggare anslutning, får man räkna ut var trappans nedersta steg ska placeras för att rätt höjd ska nås.

1. Utgå från huset, från entrédörren. Kila upp en platta på den höjd som den slutgiltigt ska ligga. Räkna neråt, med ett fall på 3 cm per meter bort från huset, ända fram till trappans tänkta plats och dess översta steg. Då vet du var överkanten på trappan ska hamna. Summera höjden för de antal steg som trappan ska ha (och bredden/djupet av dem sammantaget) och räkna dig neråt till trappans botten.

Schakta ur

2. Som för allt markarbete är det viktigt med ett stabilt underlag. Och för att det ska bli stabilt är det främst en faktor som måste elimineras, vatten. Vatten orsakar tjälsprängning på vintern, det får marken att bli porös, och om vattnet inte leds bort resulterar det i en konstruktion som faller ihop eller blir skev. Gräv bort gräs och jord för att ge rum för själva stegen. Gräv därefter bort ytterligare för att ge utrymme för ett dränerande ca 10 cm tjockt bärlager.

3. Lägg ut bärlagret för trappan. Har du schaktat bort stora massor jord kan det behövas ett eller ett par lager grovt grus i botten först. Komprimera bärlagret genom att antingen stampa det, eller om ytorna är stora, använda en markvibrator.

Att få blockstegen att luta

4. Blockstegen ska luta lite för att regn- och smältvatten ska kunna rinna av. För att bädden av sand de ska ligga på ska bli helt jämn och i lutning ska ytan ”dras av” med hjälp av en rätskiva. Rätskivan drar man på två parallella avdragsbanor, reglar av trä eller järnrör. Lägg ut sättsand och vibbra tills den är stabil.

Ta en mindre spade och gräv försiktigt ur spår för avdragsbanorna. Placera dem i sanden så att överkanten på banorna kommer i höjd med blockstegets underkant.

Eftersom det är givet på vilken höjd det nedersta blocksteget ska placeras, kan man därefter anpassa lutningen. Använd ett vattenpass för att ha en vågrät referens. Visar det sig att det saknas sand, fyll på eller ta i annat fall bort överflödig sand.

Lägg blocken på plats

5. Nu är ytan jämn och i lutning, färdig att lägga första blocksteget på. Kontrollera att det hamnar rätt i såväl bredd som djup. Fyll sedan upp med ett nytt lager grus bakom, för det andra blocksteget. Vibbra ner gruset och lägg sedan på och vibbra ett lager med sättsand.

6. Det andra blocksteget ska nu placeras ut. Det ställer man på bädden av sand och låter det täcka 2 cm på det nedre steget.

Trappan är på plats och nu återstår anslutande plattsättning och återställande av gräsmattor och planteringar. Stentrappan kommer snart att smälta in i som en naturlig del av trädgården.