BOLIST
 • Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

  Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett hus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för energieffektiviserande åtgärder.

  missing tag

  Har du nyligen gjort en energieffektivisering i ditt hem? Grattis, då kan du vara berättigad till det nya bidraget för energieffektivisering. 

  För att kunna ansöka om bidraget behöver följande förutsättningar vara uppfyllda. 

  • Du behöver delvis äga och bo i småhuset
  • Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt
  • Den som utför eller har utfört åtgärderna ska vara godkänd för F-skatt
  • Har du köpt/beställt material själv ska det ha gjorts tidigast 8 november 2022
  • Åtgärderna kan endast utföras/ja utförts i utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare. 

  Vad kan jag söka bidrag för?

  Du som har gjort energieffektiviserande åtgärder på värmesystem och klimatskärm i ditt småhus kan ansöka om energistödet. 

  Möjliga värmesystemsåtgärder: 

  • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
  • anslutning till ett fjärrvärmenät
  • installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
  • installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar
  • installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

  Klimatskärmsåtgärder

  För att få bidrag för åtgärder på klimatskärmen måste du först fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 i samma småhus. Det innebär att du inte kan ansöka om bidrag för klimatskärmsåtgärder utan att ha kombinerat det med värmesystemsåtgärder.

  Du kan få bidrag för följande åtgärder:

  • tilläggsisolering av klimatskärmen
  • byte av fönster och/eller dörrar
  • tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar
  • vindtätning av klimatskärmen.

  Hur högt är bidraget?

  Du kan få bidrag för upp till 50% av dina bidragskostnader, men maximalt 30 000 kr för värmesystemsåtgärder respektive klimatskärmsåtgärder. Du kan inte få bidrag som understiger 10 000 kr, vilket i sin tur innebär att dina åtgärdskostnader måste uppgått till minst 20 000 kr. 

  Hur ansöker jag?

  Du ansöker om bidraget i Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen i respektive län handlägger, beslutar och svarar på frågor om din ansökan. 

  Läs mer om och ansöka på Boverkets hemsida.