Hem

Rengöring och underhåll

52 PRODUKTER

Jape Produkter AB tillverkar produkter för att åtgärda fukt- och påväxtrelaterade problem i och på byggnader. Den största delen av sortimentet består av kemikalier mot påväxt som; alger och mögel, både invändigt och utvändigt. Fukt, lukt, mögel är ett minne blott med Jape's produkter. Jape är även fokuserade på kemikalier för sanering och tillbehör såsom appliceringsutrustning, borstar mm.