Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor och regler för tävlingen ”Vinn en Pick-Up med IRWIN” på Bolist.se, Bolist Ab sociala kanaler samt i Bolist-medlemsbutiker Villkor och regler för tävlingen:

 1. Tävlingen ”Vinn en Pick-Up” hos Bolist är öppen för alla som bor i Sverige och har fyllt 18 år.

 2. Personer som är anställda av Stanley Black & Decker, Bolist AB, Bolistansluten och eventuell företagspartner i tävlingen eller familjemedlemmar till någon av dessa får ej delta i tävlingen.

 3. För att delta i tävlingen följ instruktionerna i tävlingsannonserna som återfinns antingen i Bolistbutik eller online hos Bolist. Endast genom att följa dessa instruktioner kan man delta i tävlingen

 4. Slutdatum för tävlingen finns specificerad i tävlingsmaterialet. Tävlingen startar 1/8 2018 och avslutas vid midnatt den 31/12 2018. Vinnaren kommer att kontaktas under januari 2019.

 5. Denna tävling har ett specifikt köptvång. Ett inköp av en såg från IRWIN med Bolist artikelnummer: 700141824 krävs för att kunna delta i tävlingen. Inköpet skall göras hos en Bolist-medlemsbutik någon gång under tävlingsperioden och kvitto skall bifogas (fotokopia eller dylikt).

 6. Tävlingsvinsten finns specificerad i det relevanta tävlingsmaterialet. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 7. Ofullständiga, otydliga bidrag eller sent deltagande som inte uppfyller tävlingsinstruktionerna kommer inte att inräknas i tävlingen. IRWIN ansvarar inte för borttappade, förstörda eller försenade bidrag, oavsett anledning.

 8. Vinnaren kommer att utses baserat på det parametrar som tävlingen ställer. Vinnaren kommer att kontaktas via mail under januari 2019.

 9. Vinnaren måste återkoppla med telefonnummer för vidare kontakt senast en vecka efter vinnaren har kontaktats. En rimlig insats kommer att göras för att nå vinnaren, har vinnaren inte återkopplat en vecka efter första kontakten kommer en alternativ vinnare att utses.

 10. Endast ett bidrag per inköpt såg är tillåtet. Ytterligare bidrag av samma person kopplat till samma inköp kommer inte att inräknas i tävlingen.

 11. Vinnaren kommer att utses av en jury. Juryns beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga.

 12. Vinster kan ej bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster.

 13. IRWIN Norden erhåller sig rätten att upphäva tävlingen och deltagandeprocessen i tävlingens alla stadier om detta anses nödvändigt.

 14. Om tävlingen avslutas i förtid ansvarar IRWIN inte för eventuella kostnader eller utgifter som deltagarna har gjort i samband med tävlingen.

 15. Vinnaren måste vara beredd att delta i obetald publicitet relaterat till tävlingen. Vinnarens namn, bild på vinnaren och bidrag kan använt för publicitet.

 16. Tävlingen tillhör IRWIN Norden och all information angående tävlingen görs av Stanley Black and Decker Norden. Bolist har inget ansvar för tävlingen.

 17. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att ansvariga för tävlingen får behålla material och information inlämnat i samband med deltagandet i tävlingen under tävlingsperioden och fram till en vinnare har utsetts och kontaktats. Efter avslutad tävling kommer all information som de tävlande lämnat att tas bort från Stanley Black and Deckers servrar. Den aktuella inkorgen kommer att tömmas och inga personuppgifter kommer att sparas längre än nödvändigt för att kunna utse en vinnare.

 18. Genom att delta i tävlingen godkänner och accepterar deltagarna dessa tävlingsregler och villkor samt att deras uppgifter kommer att sparas under den persiod som krävs för att utse en vinnare. Personuppgifter som lämnats kommer endast att användas i relation till denna tävling.
  Ansvariga: Stanley Black & Decker SWEDEN AB Flöjelbergsgatan 1C, SE-431 35 Mölndal - Sweden