Bolist

LÅSSPRAY ASSA

LÅSSPRAY ASSA

179:-
Online: Leverans inom 1-4 arbetsdagar
Klarna logo
Smörjning av låscylindrar är en förutsättning för god funktion. I sprayflaskan finns en ventil inställd på att alltid dosera rätt mängd smörjmedel vid varje tryck. Det gör att vi kan garantera rätt...

Om produkten

Smörjning av låscylindrar är en förutsättning för god funktion. I sprayflaskan finns en ventil inställd på att alltid dosera rätt mängd smörjmedel vid varje tryck. Det gör att vi kan garantera rätt smörjning varje gång. Smörjmedlet ökar väsentligt låscylinderns funktionssäkerhet och livslängd. EXAKT - rätt mängd smörjmedel varje gång MILJÖVÄNLIG - drivgasen är miljöklassad EFFEKTIVT -små mängder ger snabbt resultat SNABBTORKANDE-binder ej damm och smuts VATTENTÅLIGT-binder ej salt, skyddar mot rost ANTIFROST - löser och förhindrar isbildning SERVICE/UNDERHÅLL - rekommenderas varje halvår eller efter minst 5 000 öppningar enligt objektets serviceschema Får ej användas till tillhållarlås Förvaras ej i minusgrader Miljöklassning Sprayflaskan innehåller en drivgas som är skonsam mot miljön och ej påverkar ozonlagret och har liten inverkan på växthuseffekten. Kraven på miljöklassade låssprayer blir allt högre och inom detta område ligger ASSA långt fram. Teknisk beskrivning Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller för temperaturer över +50°. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor- Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av spray. Töm ej i avloppet. Egenskaper 50ml Doseringsventil 150µl HFO1234ze drivgas Temperatur -12°C till +50°C Förvaras ej i minusgrader

Produktinformation

Artikelnummer700173051
EAN7391166005163
179:-