AVSKRÄCKARE MUS&RÅTTFRITT 100/400M2

SILVERLINE

Håller bort möss och råttor inomhus med Silverline Silverline Double Guard helt utan användning av gifter. Sätts direkt i vägguttaget.

Centralenhet med Double Guard®, inbyggd AH-Hz™ speaker högtalare för A-guard och inbyggd 400ElectroPulse. A-Guard ger dig säkerhet med hjälp av ett anpassat och varierat ultraljud. Mus och Råtttfritt sänder ut ett avancerat ultraljud med anpassade frekvenser och ett varierat ljudtryck som skrämmer, avskräcker och stör möss och råttor naturliga sätt att bete sig och kommunicera. Detta stressar dem och skapar en odräglig miljö. Ljudåtergivning med AH-Hz™ speaker som sprider ljudet på bästa sätt i det aktuella utrymmet, 100 kvm. Ljudet påverkar inte husdjur (undantaget tamgnagare) eller människor
och skapar inte resistens hos de avsedda djuren. Den elektromagnetiska pulseringen, 400ElectroPulse™, kompletterar ultraljudets effekt och syftar till att få gnagarna att inte utnyttja kabeldragningar som springvägar. Sätts direkt i vägguttaget i utrymmen där elnätet är konstant belastat via andra elektriska enheter.
Stör inte datorer, TV eller liknande. En produkt i Silverline Pest Protec

Produkttyp Fällor och avskräckare
Vikt

350 g

Artikelnummer 700162772
EAN 7350007333346
84900

Lagervara
Levereras inom 1-4 arbetsdagar