Tagline

OrganoWood

Text

  • OrganoWood®s teknologin är baserad på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer

    Med hjälp av teknologin binds kiselämnen till vedfibrerna under högt tryck på samma sätt som vanligt tryckimpregnerat. Inträngning av vätskan sker i splintved för att skapa ett optimalt skydd. Den patenterade modifieringen ger ett miljöklassat virke och skapar en miljö där rötsvampar inte trivs. OrganoWood® är en patenterad svensk innovation som utvecklas och produceras i Sverige. OrganoWood®-modifierat virke är listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggen. Vid kapning skall de bearbetade ytorna behandlas med träskyddet OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd.

  • Miljöklassat ytbehandling- och underhållssystem för ett förbättrat rötskydd till virke

    Miljöklassat ytbehandling- och underhållssystem för ett förbättrat rötskydd till virke OrganoWood har tagit fram tre ytbehandlingsprodukter som tillsammans skapar ett komplett träskyddssystem. Ytbehandlingarna går lika bra att använda på OrganoWood®-modifierat virke som på annat virke, som exempelvis traditionell tryckimpregnerat trä, ceder, lärk m.fl. Vid användning av OrganoWoods träskyddssystem på trä utomhus får träet en hårdare, lenare yta och en vacker silvergrå nyans.

Hitta din närmaste butik