Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Gör det själv/ Tillägsisolera väggar inne

Tillägsisolera väggar inne

Svårighetsgrad: MEDEL

En stor del av värmen i våra hus försvinner ut genom väggarna. En tilläggsisolering av väggar utifrån är vanligtvis ett enormt projekt och kan innebära väldigt mycket arbete. Därför kan det vara enklare att isolera inifrån, trots att även det har sina nackdelar.

VÄG FÖR- OCH NACKDELARNA MOT VARANDRA

Den största risken med att tilläggsisolera väggarna inifrån är risken för fukt i de befintliga väggarna. Värmen inifrån driver fukten ut genom väggen till den punkt där temperaturen blir så låg att fukten blir vatten. Detta är den så kallade daggpunkten. Med mer isolering på insidan är risken att daggpunkten hamnar i bärande konstruktion. 

En annan nackdel är att man måste ta bort alla snickerier, göra utsalningar runt dörrar och fönster. Dessutom blir golvytan något mindre.

Att tilläggsisolera utifrån är ett större arbete än att isolera inifrån och det påverkar även husets arkitektoniska utformning.

Innan man börjar bör man försäkra sig om att väggen klarar den nya fuktbelastning som den kommer att utsättas för. Speciellt utsatta är tegelväggar och putsade väggar där exteriöra skador behöver åtgärdas innan man tilläggsisolerar.

Max en tredjedel ny isolering

Beroende på när ditt hus är byggt kan väggen innehålla en ång- eller diffusionsspärr. När man tilläggsisolerar får den nya isoleringen aldrig vara mer än en tredjedel av den sammanlagda isoleringen. Dessutom får ångspärren aldrig sitta längre in i väggen än en tredjedel för att undvika kondens och risk för fuktskador.

Regla upp en ny vägg

När man har kommit fram till att en invändig tilläggsisolering är det rätta att göra kvarstår bara att ta tag i jobbet. Det är lite tidskrävande men innehåller i gengäld inga avancerade moment.

1. Ta bort socklar, lister och snickerier. Ta också gärna bort organiskt material som tapeter. Kontakta en elektriker för att få hjälp med att ta bort elinstallationerna i väggen.

2. Tilläggsisoleringen görs i två lager för att undvika köldbryggor. Man sätter därför två lager isolering. Bygg upp en ny regelstomme 45 mm ut från den befintliga väggen med cc-mått 600 mm. Dimensionen på reglarna bestäms av tjockleken på isoleringen. 

Ska du isolera med 45 mm + 95 mm använder du reglar med dimensionen 45 x 95 mm till din nya vägg. Att använda stålreglar är ett plus då dessa inte är känsliga för fukt.

Isolering i två skikt

3. När den första liggande uppreglingen är klar är det dags att isolera. Fyll facken med 45 mm tjocka isoleringsskivor. När en hel bit inte går in använder du en så kallad isoleringskniv för att kapa till en bit i rätt mått. Var alltid noga med att isoleringen blir tät och med så små skarvar som möjligt.

Ny ångspärr

4. Fanns det ingen ångspärr i den gamla väggen kan man sätta dit en. En ångspärr är en diffusionstät plast som monteras på den varma sidan av väggen för att hindra varm och fuktig luft att tränga in i konstruktionen. Ångspärren monteras innan det innersta lagret isolering sätts. Då blir det innersta lagret isolering ett installationsskikt där all el dras utan att det blir hål i ångspärren. Dessutom punkteras inte ångspärren varenda gång man sätter upp en tavla. Ångspärren häftas fast i reglarna och
skarvarna tejpas.

Om det redan finns en ångspärr ska ingen ny plast monteras, då det absolut inte är rekommenderat att ha två spärrar.

5. Regla upp för nästa lager isolering. Den här gången med reglarna stående. Låt elektrikern dra om elen i den nya väggen innan det är dags att isolera även denna. Använd isoleringsskivor vars tjocklek är densamma som reglarnas.

En ny vägg

6. Till sist kläs väggen med gips eller panel. Borra upp hål för eldosor, spackla och måla eller tapetsera den nya väggen. Låt elektrikern koppla in strömmen. Montera därefter tillbaka socklar och lister och gör nya ut-salningar runt fönster och dörrar. Tänk på att det är dessa sista moment som syns, så lägg ner tid och möda även på dessa jobb