Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Gör det själv/ Murad grill

Murad grill

Svårighetsgrad: MEDEL

Grillning är ett av svenskarnas stora sommarnöjen. Alla har sin egen perfekta metod och det finns lika många recept för ett lyckat resultat som det finns grillare runt om i landet. Det blir också vanligare att man vill fortsätta grillandet även efter som­maren, och för den som tänker sig att grilla året om kommer här ett exempel på en stadig och lättbyggd grill i lättklinkerblock.

Bästa stället att grilla

Fundera noga ut var grillen ska placeras. Ta hänsyn till hur vinden oftast blåser så att ni slipper fylla vardagsrummet med rök varje gång grillen ska igång. Dock vill man ju gärna att grillen ska stå i direkt närhet till uteplatsen så att även storgrillaren själv kan delta i snacket kring för-drinken.

Bygger man en riktigt stor grillplats finns det dessutom möjlighet att många kan medverka i matlagningen, vilket alltid är trevligt

Markförberedelser och grundsula

1. Börja med att gräva ur marken där grillen ska stå. Gräv bort gräs- svålen och all jord som suger vatten. Lägg gärna en geotextil i botten och återfyll sedan med makadam som packas rejält hårt. Använd gärna en markvibrator. Lämna ca 25 cm kvar upp till kanten och väg av noga med vattenpass så att den packade makadamen ligger helt i våg.

Bottenblocken

2. I botten läggs lättbetongblock som är U-formade, och de ska armeras och fyllas med betong. Lägg blocken på bädden av makadam och placera dem i den form grillen ska ha. Väg av med ett långpass. Fyll sedan till hälften med välblandad grovbetong. Lägg i två stycken armeringsjärn som bockas efter den form man valt. Det är viktigt att armeringen går över hörnen, som är konstruktionens svaga punkt. Fyll sedan på med grov-betong upp till kanten på blocken. När betongen stelnat, normalt sett efter ca ett dygn, är grunden färdig att användas för vidare murning.

Uppmurning

3. Murningen görs med lättklinkerblock. De finns i ett antal olika storlekar så det är lätt att välja block efter den form man vill ha på grillen.
I detta exempel har vi valt block i storleken 19 x 19 x 59 cm samt 12 x 19 x 59 cm. Blanda till murbruk och lägg ut en bädd, en liggfog, på grunden. Lägg sedan ut det första skiftet av block och se till att även fylla mellanrummet, stötfogen, mellan blocken. Dra bort överflödigt bruk med mursleven och väg av med vattenpass och justera efter behov.

4. Vid skift två är det dags för armering. Armerar gör man för att even-tuella rörelser inte ska göra att grillen spricker. Det är lämpligt att
armera vartannat skift. Bocka och lägg armeringsjärn i urgröpningen på ovansidan av blocken. Det är viktigt att armeringen även här går över hörnen

Kapa och dela block

5. För att få en stark murning lägger man alltid blocken med förskjuten skarv. Detta innebär att det första blocket i skift två delas. Ska man mura stora konstruktioner bör man hyra en speciell blockdelare som verkligen förenklar arbetet, men för de flesta fungerar det utmärkt att själv dela blocken. Ta en gammal uttjänt yxa eller fogsvans och knacka eller såga ett spår i blocket där man vill att det ska delas. När spåret går runt hela blocket lägger man det mot en kant och knackar till. Blocket spricker då längs med markeringen. Jämna eventuellt till med yxan innan blocket läggs på plats.

6. Lägg ut murbruk längs det första skiftet och placera ut det delade blocket. Lägg även murbruk i kortändan på blocket. Fortsätt varvet runt och kapa blocken där det behövs. Det är viktigt att hörnen får förskjuten skarv för att bli starka. Putsa bort överflödigt murbruk med mursleven

7. När man murar framförallt stora konstruktioner med lättklinkerblock finns ett mycket praktiskt hjälpmedel, en murarsläde. Murarsläden ställs på blocket och fylls med murbruk. När man sedan drar släden över blocken fördelas en perfekt mängd murbruk. Murarsläden köper man normalt sett inte som privatperson utan hyr antingen där man köper sina block alternativt på en traditionell uthyrningsfirma.

Fortsätt nu med murningen ytterligare två skift och glöm inte att armera efter skift tre.

8. I det fjärde skiftet använder man två block av den smalare varianten för att skapa en liten avsats där en plåt för själva eldstaden placeras. I övrigt murar man som vanligt

Putsning och färdigställande

Efter cirka ett dygn har murbruket brunnit klart och det är dags för putsning. Lättklinkerblock är ytterst lämpliga för direkt putsning. Hela konstruktionen putsas med cementbruk A. Se till att även den del av sulformsblocken/U-blocken som är horisontell täcks med puts. Detta för att förhindra onödig vatteninträngning.

9. Avslutningsvis placerar man ut grillgaller, eldningsplåt och skärbräda. Tänk på att måtten på plåten och gallret avgör utformningen av grillen, och de bör därför finnas med redan vid planeringen