Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Gör det själv/ Montera ytterdörr och fönster

Montera ytterdörr och fönster

Svårighetsgrad: MEDEL

Att byta ut gamla fönster mot nya 3-glasfönster kan vara en lönsam affär om man ser till husets uppvärmningskostnader. Eller har kanske ytterdörren gjort sitt? Att byta fönster och dörr görs på ungefär samma sätt och är ett lagom halvdagsprojekt som alla klarar av.

Att ersätta gammalt med nytt

Fönster och dörrar mäts ofta i modulmått, till exempel 10 x 10. Det är ett standardmått som anger storleken på öppningen i väggen angivet i decimeter, som då i det här fallet är en öppning på 1 000 x 1 000 mm. På nya hus är detta standard, men renoverar man ett äldre hus kan man stöta på öppningar i många olika mått. Då kan man få göra öppningen större eller använda bredare foder. 

Mät den nya karmen och mät öppningen så att den kommer att få plats. Lägg ut kilar eller klossar i trä eller plast på botten av öppningen. Här ska karmen stå, så använd ett vattenpass för att se att det är i våg.

Se vårt utbud av fönster här>

Se vårt utbud av dörrar här>

Karm, karmhål och skruv

Häng av dörrblad eller fönsterbåge från karmen och ställ åt sidan, så blir installationen mycket lättare då själva karmen inte väger så mycket. I nya karmar finns oftast hål förborrade för karmskruven. Det är den skruv som du använder för att justera in karmen och som sedan håller allt på plats. Finns inte förborrade hål gör man dem själv med en 14 mm borr

Karmskruv finns i olika varianter. En variant består av en justerbar hylsa som man monterar på utsidan av karmen och en annan är två-delad där hylsa och skruv hänger ihop. Använder du den första varianten så skruva i hylsorna i karmen innan karmen ställs på plats.

Se vårt utbud av skruvar här>

Ställ karmen på plats

Ställ in karmen i öppningen. Är man ensam vid monteringen kan det underlätta att ha skruvat två träribbor i de övre hörnen för att förhindra att karmen faller igenom hålet. Lägg ett vattenpass i botten av karmen för att kolla att den står i våg. Gör den inte det, justera kilarna i botten.

Använd vattenpasset för att se att karmen står i lod. Nu bestäms även hur långt ut karmen ska stå. Vanligtvis ställer man karmen i liv med fasaden och klär sedan insidan av öppningen. När karmen står ungefär rätt, slå i kilar nertill och upptill på bägge sidor både inifrån och utifrån.

Använd en gummiklubba eller en hammare och en träbit för att försiktigt slå karmen dit du vill ha den. Den ska stå i lod samt liva med fasaden. Var extra noga med detta moment då en sned karm gör att dörren eller fönstret vill åka ut eller in av sig självt.

Det är dags att använda karmskruvarna. Om du använder en tvådelad skruv skruvas hylsan ut nu, och om du väljer en sammanhängande karmskruv så skruvas den i nu.

Skruva i skruvarna runt om med hjälp av en karmskruvsnyckel. Sådana finns i varianter både för skruvdragare alternativt att använda för hand. Nyckeln har olika funktion beroende på vilket håll du har vänt den åt. Ena änden används för att skruva i skruven och den andra för att justera karmen.

Spänn karmskruven så att karmen sitter fast, men spänn inte för mycket. Då bågnar karmen inåt och dörren eller fönstret kommer inte att kunna stängas.

Se över karmen en gång till med vattenpasset så att botten är i våg och att sidorna i lod. Kryssmät även karmen. Se till att måttet är samma på båda diagonalerna.

Häng på fönsterbågen eller dörrbladet. En kofot under dörrbladet förenklar detta moment om du är ensam. Stäng dörren eller fönstret och se till så att låsmekanismen fungerar som den ska och att springan mellan blad och karm är lika runt om.

Om inte, justera detta genom att skruva på den berörda karmskruven. Kapa även av eventuellt utstickande delar av kilarna. Sitter de löst kan du dra ut dem, såga annars av dem jäms med karmen. 

Det är dags att dreva i springan mellan karm och vägg, vilket helt enkelt betyder att man isolerar denna springa. Ta en drevningsremsa och peta från utsidan in den i springan med hjälp av en spackelspade. 

Om det är en ytterdörr du monterat är det nu dags att sätta fast tröskelblecket. Därefter återstår bara att sätta foder på in- och utsidan och ditt dörr- eller fönsterbyte är färdigt!

Se vårt utbud av dörrbeslag & lås>

Se vårt utbud av dörrar här>

Se vårt utbud av fönster här>

Se vårt utbud av skruvar här>