Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Gör det själv/ Montera innerdörr

Montera innerdörr

Svårighetsgrad: LÄTT

A och O med ett lyckad dörrmontage är att karmen sitter helt rakt, annars kommer man helt enkelt inte kunna öppna och stänga dörren, och då blir det inte mycket till funktion, ja så enkelt är det. När man köper en innerdörr ligger den oftast paketerad med karmen och tröskel omonterad, och alla fabrikat har sina egna montageanvisningar. Men när väl karmen är hopsatt följer ofta samma tillvägagångssätt.

Steg 1

Ställ karmen på plats i dörrhålet. Underkanten på karmen ska vara i samma nivå som den färdiga golvbeläggningens översida.

Steg 2

För att dörren ska kunna gå att öppna 180˚ ska karmen liva (om något ska ”liva med” något annat, ska det ligga eller stå jäms med, i samma höjd eller jäms med i sidled.) med väggen. Utgå ifrån den sida där gångjärnen sitter, så att man ser att de får fritt svängrum. Kontrollera karmen runtom så att den inte lutar inåt eller utåt.

Steg 3

Om väggen är tjockare än dörrkarmen kan man sätta en smyglist som täcker glappet.

Steg 4

Använd kilar av trä eller plast för att tillfälligt fixera karmen. Kilarna används också till att justera karmen i höjd och i sidledd så att den står rakt. Sätt kilarna mellan karm och vägg, parallellt mitt emot varandra på båda sidorna om karmen.

Steg 5

Kontrollera med ett vattenpass att karmen står i lod och kryssmät/diagonalmät från hörn till hörn. Måtten ska vara lika stora, annars är karmen skev. Justera med kilarna vid behov.

Kryssmäta/diagonalmäta
För att kontrollera att en yta eller konstruktion, t ex dörrkarm eller regelstomme, är vinkelrät mäter man diagonal-måtten. Mät från övre vänstra till nedre högra hörnet. Notera måttet. Mät därefter från övre högra hörnet till nedre vänstra och notera måttet. Dessa två mått ska vara lika, då är ramen vinkelrät. 

Steg 6

A) Skruva fast karmen, och börja på gångjärnssidan. Väggmaterialet som dörren ska fästas i avgör vilken skruv som ska användas. Om det är t. ex. betong, lättbetong eller tegel måste man borra och plugga. Ska karmen skruvas i trä använder man karmskruv eller karmhylsa med fästskruv (som oftast vid köp följer med dörren) men även träskruv funkar.

B) Beroende på vad du använt att skruva fast karmen med, justera montaget genom att dra åt eller lossa på skruvarna. På så sätt rör sig karmen och du kan justera måtten.

Häng i dörrbladet och kontrollera att det går lätt att stänga och öppna.

Steg 7

En innerdörr som är ljudisolerande behöver normalt sett inte drevas, men kan naturligtvis låta göras om man tycker.

Steg 8

Avsluta med att spika fast dörrfoder.