Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Fönsterinformation

Bredd (mm)

När du ska köpa fönster börjar med att ta mått på fönstret som ska bytas och notera att bredd x höjd gäller. Mät bredd och höjd på hålet i väggen. Du behöver karmyttermåttet, det vill säga måttet mellan karmens ytterkanter. Det kan betyda att du behöver lossa fodren på in- eller utsidan av fönstret eftersom de täcker en liten del av karmen.

OBS! Karmyttermåttet anges alltid med bredd x höjd och ska vara ca 20 mm mindre än hålets mått för att ha drevmån, utrymmet mellan fönster och vägg där isolering ska vara. 
Exempel: modulmåttet 12x14 avser ett hål med måtten 1200x1400 mm. Till det passar ett fönster med måtten 1180x1380. Fönstret är alltså 20 mm mindre än fönsterhålet på varje ledd. Detta för att lämna plats för monteringsbeslagen och isoleringen runt om när det är dags att byta fönster.

Höjd (mm)

När du ska köpa fönster börjar du med att ta mått på fönstret som ska bytas och notera att bredd x höjd gäller. Mät bredd och höjd på hålet i väggen. Du behöver karmyttermåttet, det vill säga måttet mellan karmens ytterkanter. Det kan betyda att du behöver lossa fodren på in- eller utsidan av fönstret eftersom de täcker en liten del av karmen.

OBS! Karmyttermåttet anges alltid med bredd x höjd och ska vara ca 20 mm mindre än hålets mått för att ha drevmån, utrymmet mellan fönster och vägg där isolering ska vara. Exempel: modulmåttet 12x14 avser ett hål med måtten 1200x1400 mm. Till det passar ett fönster med måtten 1180x1380. mm. Fönstret är alltså 20 mm mindre än fönsterhålet på varje ledd. Detta för att lämna plats för monteringsbeslagen och isoleringen runt om när det är dags att byta fönster.

Bröstning

Den undre delen av en fönsterdörr med bågpost/mellanstycke. Kan antingen vara glasad eller täckt. Bröstningen linjeras (samma höjd) ofta med ett fönster i anslutning till dörren. Bröstningshöjd läggs efter modulmåttet i modulmåttsform. T.ex. modulmått 9-21-13, där sista modulmåttet (13) anger vilken fönsterhöjd dörren linjerar med.

Hängning

Fönstrets hängning anges enkelt uttryckt från det håll från vilket fönstret öppnas EMOT dig. Om det är lika med ”sett inifrån” eller ”sett utifrån” beror alltså helt på om fönstret är inåt- eller utåtgående. Välj vilken hängning fönstret ska ha. Om du väljer ett vridfönster eller ett fast fönster behöver du inte ange hängning. Utgå från gångjärnen, och beskriv på vilken sida av fönstret eller dörren de sitter. När det gäller utåtgående fönster måste du ange gångjärnens placering sett från utsidan där de sitter.

Persienn Basic

Persienner är en viktig designdetalj som både kan ersätta och komplettera gardiner. Dessutom är de ett effektivt alternativ för att stänga ute starkt ljus eller temporärt hindra insyn. Basic är en invändig och frihängande persienn. Basic levereras omonterade. OBS: om du väljer en mörk persienn rekommenderar vi att du alltid har den antingen nerfälld eller helt uppdragen. Annars finns risk att glasrutan spricker. Det krävs en persienn per luft (glasruta) när fönsterytan har en genomgående bågpost. Passar till Balans, Stabil, Villa, Intakt 3-glas samt Lingbo med spröjs från SP Fönster och Optimal, Genuin, Gård, Intakt 3-glas samt Lingbo med spröjs från Traryd Fönster. Min- och maxmåtten för Basic är; 260-2700mm på bredden och 500-2700mm på höjden.

Glas

U-värde - det så kallade U-värdet är helt enkelt ett mått på hur mycket värme ett fönster släpper ifrån sig. Det anger alltså hur väl värmeisolerat det är och därmed indirekt hur det påverkar din elräkning. Ju lägre U-värde ju bättre värmeisolering (glas som isolerar bra gör att det kan bildas utvändig kondens på fönster med extra låga U-värden. Det beror på att värmen inomhus inte kan tränga igenom glaset för att värma bort vattendropparna, alltså ett bevis på fönstrets utmärkta isoleringsförmåga. Kondensen försvinner så fort det blivit varmare utomhus). Ett äldre tvåglasfönster har i allmänhet ett U-värde kring 3 eller mer. Våra Optimal- och Genuinfönster ligger på strax över 1, med Optimal+ och Genuin+ strax under.

Ornamentglas - till skillnad från klarglas är ornamentsglas ogenomskinligt glas som hindrar insyn. Används till exempel i badrumsfönster. Frostat glas ger högt insynsskydd. Granit ger mellaninsynsskydd. Cotswold ger lågt insynsskydd. Solskyddsglas - släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute två tredjedelar av solvärmen. På så sätt minskar behovet av ventilation och kylning.

Härdat glas - ett säkerhetsglas som genom härdning är starkare än vanligt glas. Det får heller inte vassa kanter om det skulle gå sönder. OBS: notera att när glas hamnar lägre än 600 mm från golv eller mark så måste det vara personsäkra glas. Gäller både fönster och fönsterdörrar enligt Boverkets byggregler BBR. Ytterligare information finns i BBR 2008 kapitel 8:353 www.boverket.se. Laminerat glas - en laminering håller ihop glaset så att det blir starkt. Lamineringen förhindrar att skärvor sprids om glaset skulle spräckas.

Persienn Intu

Intu är en persienn där manövreringen är enklare än någonsin. Inga reglage eller snören – allt är inbyggt i själva persiennen. Praktiskt samtidigt som det förstärker den stilrena designen. Intu levereras omonterade.

*OBS: om du väljer en mörk persienn eller plissé rekommenderar vi att du alltid har den antingen nerfälld eller helt uppdragen. Annars finns risk att glasrutan spricker. Det krävs en persienn per luft (glasruta) när fönsterytan har en genomgående avdelare.

Passar till Balans, Stabil från SP Fönster och Optimal, Genuin från Traryd Fönster. Min- och maxmåtten för Intu är; 220-1800mm på bredden och 100-2500mm på höjden.*

3 Karmskruvshål Förborrade hål i fönsterkarmen för infästning av fönstret. För en säker infästning rekommenderas att du använder karmhylsor (typ Adjufix), men även traditionell karmskruv kan användas.

Persienn Plisséienner

Designade med en smart dubbelfunktion som gör att du kan höja och sänka dem såväl upptill som nertill. De finns både som genomskinliga och mörka, vilket gör att du kan släppa in och stänga ute ljus precis så mycket som du vill.

OBS: om du väljer en plissé rekommenderar vi att du alltid har den antingen nerfälld eller helt uppdragen. Annars finns risk att glasrutan spricker. Det krävs en persienn per luft (glasruta) när fönsterytan har en genomgående avdelare. Passar till Balans, Stabil från SP Fönster och Optimal, Genuin från Traryd Fönster. Min- och maxmåtten för Intu är; 220-1400mm på bredden och 100-2500mm på höjden.

Spröjs

Tunna lister som delar in fönsterrutan i olika fält, finns både som fast och löstagbar. Spröjs kan ge fasaden mer liv och ett mjukare intryck. De kan skapa en harmonisk indelning av fönster och ge en skön trivselkänsla. Fönster som är uppdelade med spröjs bryter ljuset, därför ger de ett mjukare ljus än stora, obrutna fönsterytor. Med ett odelat panoramafönster får du bättre utsikt, men också ett hårt och kontrastrikt ljus som inte alltid passar alla människor eller traditionella hus. Spröjs tillverkas i aluminium, pvc eller trä, beroende på vilken produkt du ska ha spröjsen till.

Fast spröjs går genom rutan på ett 1-glasfönster och kan väljas till alla våra kopplade fönster. Med löstagbar spröjs kan du ändra eller ta bort någon del om du så önskar. Eftersom den löstagbara spröjsen inte går genom rutan påverkas inte isoleringsförmågan. På Optimal, Genuin och Gård sitter den löstagbara spröjsen på utsidan. Väljer du bredd på spröjsen utefter fönstrets storlek får du jämnare proportioner. Till små fönster passar smal bättre och större fönster får en mer markerad indelning med bredare spröjs.

Salningsspår

Det finns olika salningsspår att välja på karmens insida beroende på hur den invändiga salningen ska se ut och monteras. Salninsspåret B-2 är 10x10mm och sitter 5 eller 10mm från karmens sida. Detta gör att du kan montera en förberedd salningsbräda som passar i spåret.

Säkerhet

Säkerhetsförankrat glas finns som tillval. Då hellimmas glaset, vilket gör det svårt att plocka ur båge/karmen. Till fönsterdörrar finns säkerhetsförankrad fyllning som tillval.

BBR

BBR reglerar bland annat användandet av glas i byggnad för att säkerställa personsäkerhet. 
Däremot omfattar reglerna inte egendomsskydd och inbrottsskydd.
BBR gäller som lag för byggnader vid ny- och tillbyggnation, dvs när en byggnad uppförs eller ökar i volym. 
Andra förändringar regleras i Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR.

Glas i bostäder

Enligt reglerna ska glasytor i exempelvis fönster eller dörrar utformas så att risken för skärskador begränsas. I enskilda bostadslägenheter är det numera krav på skydd mot skärskador när glasytans underkant är placerat lägre än 600 mm från golv eller mark (avsnitt 8:353).

Några saker att tänka på:

  • Balkongdörrar och skjutdörrar ska ha säkerhetsglas både invändigt och utvändigt när glaset är lägre än 600 mm från golv eller mark.

  • Höga fönster mot exempelvis uteplatser kan kravet på säkerhetsglas gälla både invändigt och utvändigt om måttet även på utsidan från marken/uteplatsen till glaskant understiger 600 mm.

  • Även källarfönster som ligger nära marknivån kan behöva personsäkert glas utvändigt.

Glasytor i allmänna utrymmen

För glasytor vid entréer, förskolor, skolor och andra ytor där barn kan vistas gäller särskilda regler. 
Glas i allmänna utrymmen ska vara personsäkra på vissa höjder.

  • Glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen ska vara personsäkra om avståndet från glasytans underkant till golv eller mark är mindre än 1,5 meter. Glasytor i andra utrymmen än bostäder där barn kan vistas ska vara personsäkra om avståndet från glasytans underkant till golv eller mark är mindre än 0,8 meter.

  • Glasytor i dörrar på en skola eller förskola bör dock ha härdat eller laminerat glas om avståndet från glasytans underkant till golv eller mark är mindre än 1,5 meter.

I övrigt gäller samma krav som tidigare på glasräcken och glasytor i entréer i skolor och dagis.

Snabba fakta om BBR

BBR 2008 (BFS 2008:6, BBR15) trädde i kraft den 1 juli 2008 med övergångsbestämmelser t o m 30 juni 2009. I korta drag kan man säga att:

  • Lagen är tvingande och anger minimikrav på byggnader.• Byggherren, som många gånger också är fastighetsägare, ansvarar för att arbetet sker enligt reglerna.

  • Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för tillsyn och att reglerna följs.

  • Reglerna i BBR 2008 ska uppfyllas oberoende av om bygglov eller bygganmälan behövs.