BOLIST
BOLIST.se
 • Skruvar

  Svårighetsgrad: LÄTT

  Att skruvar finns i otaliga utformningar för att passa alla tänk­bara ändamål är säkert. Men varför ser de ut som de gör med olika huvudformer, gängor och färger? Utseendet på skruven ger en vägledning om vad den lämpar sig bäst för. Några detaljer kan vara bra att lägga på minnet, så blir valet i affären lättare att göra.

  Huvudet kan vara …

  … likt en trumpet.
  Denna skruvskalle är försänkande, dvs drar sig ner i underlaget. Den är vanligtvis helt slät under skallen för att inte göra åverkan och riva upp underlaget. En gipsskruv är ett vanligt exempel på en skruv med trumpetskalle.

  … försänkt och med så kallade rillor under.
  En trallskruv är ett typiskt exempel på en sådan skruv. När skruven drivs ner i träet fräser rillorna spår och lämnar utrymme för skruvskallen, som ska ner en bit under träytan.

  … kullrigt.
  Ett kullrigt skruv-huvud passar att använda då skruven inte går att försänka i underlaget, t ex i ett metallbeslag eller en plåt. Därför är dessa skruvar ofta helt platta under skallen.

  … kullerförsänkt.
  Här är skallen försänkt just för att användas där underlaget tillåter det. Den här typen av skruv används ofta där man vill ha ett synligt montage.

  … sexkantigt.
  Dessa skruvar används ofta i grövre träkonstruktioner för att de tål större påfrestningar än många andra skruvtyper. Både skruvar och bultar kan ha sexkantiga huvuden.

  Se vårt utbud av skruvar för utomhusbruk här>

  Se vårt utbud av skruvar för inomhusbruk här>

  Rätt bits till skallen

  För att skruven ska kunna skruvas i ordentligt måste det finnas ett tillhörande bits eller en skruvmejsel som passar till spåret. Ibland medföljer bits i skruvlådan, annars står det på kartongen vilken typ av bits som ska användas. Använder man fel bits förstör man lätt spåret i skruvskallen och skruven blir omöjlig att driva in. Spåren i skruvskallarna benämns olika, beroende på fabrikat eller utseende, t ex Torx, fyrkantsspår, Philips och Pozidriv.

  Skruvspets

  Gemensamt för de flesta skruvar på marknaden är att de på ett eller annat sätt är självborrande, dvs att de är utformade så att de ska minska risken för sprickbildning. De olika spetsarna kallas dock olika, t ex borrspets, sågtandad och skuren spets. De olika spetsarna lämpar sig för olika typer av montage.

  Vanliga skruvar

  Trallskruv

  Skruv med självborrande spets och rillor för att lätt drivas ner i träet utan att riskera sprickbildning. En trallskruv ska klara tuffa väderförhållanden, varför den bör ha hög korrosionsbeständighet eller vara av rostfritt stål.

  Träskruv

  Frässpår i skruvspets och sågtänder i gängor utmärker ofta
  träskruvar. Det ska underlätta indrivningen, samtidigt som skruven har en självborrande effekt för att slippa sprickbildning.

  Gipsskruv

  En gipsskruv har ofta ett så kallat PH2 (Philips 2)-spår i skallen. Det är ett spår som får skruven att sitta fast lite bättre på bitsen, vilket underlättar vid gipsuppsättning. Var uppmärksam på att längden på gipsskruvarna varierar beroende på om de ska skruvas i enkel eller dubbel gips.Dessutom kan de variera i utförande beroende på om de ska skruvas i trä- eller stålreglar.

  Fransk träskruv, även kallad ”fralla”

  En skruv som passar bra att använda i kraftigare träkonstruktioner utomhus. Det sexkantiga huvudet ger bra grepp åt en hylsa eller ett bits och gör att man kan lägga an mycket kraft då man skruvar. Skruven har gängor och behöver vanligtvis inte för-borras. Under skruvskallen kan man lägga en bricka för att undvika att skallen går för djupt ner i träet.

  Sexkantsbult

  Till bultar krävs att man förborrar hål. Extra snygg infästning blir det om man försänker för skallen genom att borra ett något större hål för just den. Bulten sätts i hålet och dras åt med tillhörande mutter.

  Vagnsbult

  Vagnsbulten har en rundad skalle och är ofta blankförsinkad. Det gör att den lämpar sig för montage i konstruktioner där man vill att infästningen ska synas. Det kan t ex vara vid infästningen av en stolpe till ett trappräcke. Vagnsbulten ska alltid monteras med en tillhörande mutter och bricka.

  Farmarskruv

  Farmarskruven utmärker sig av det sexkantiga huvudet och
  tätningsringen under. Skruven har ett specifikt användningsområde: att skruva fast plåt mot träregel. Den lilla tätningsringen hindrar vatten från att tränga ner under plåten genom skruvhålet.

  Se vårt utbud av skruvar för utomhusbruk här>

  Se vårt utbud av skruvar för inomhusbruk här>