BOLIST
BOLIST.se
 • Plugg för betong, tegel, lättbetong och gips

  Plugg i vanlig, hård betong

  Det måste inte betyda hårt arbete att göra hål i riktigt hård betong. En borrmaskin med slagfunktion är lösningen för att arbetet inte ska behöva bli mer utdraget än en håltagning i skiva eller lättbetong.

  Hur vet man om det är normal eller lättbetong man har i väggen? Börja med att försöka borra ett hål med vanlig borrmaskin med betongborr monterad. Går det inte att borra hål, ta fram slagborrmaskinen för då är det vanlig betong!

  Val av plugg: För hård betong gäller att borrstålet och pluggen är av samma dimension. Skruven ska dock vara några millimeter längre än pluggens, för att pluggen ska expandera rätt.

  1. Markera var hålet ska borras. När man ska borra i hård betong behövs en borrmaskin med slagfunktion. Den slår sig in i väggen samtidigt som den roterar och borrar sig in. Det finns även så kallade hammarborrar. En sådan arbetar ännu mer effektivt än en slagborrmaskin men behövs sällan för gemene man.
  2. Räkna ut hur lång skruven ska vara genom att lägga ihop tjockleken på det som ska skruvas fast och pluggens längd plus ca 5 mm. Skruven ska alltid sticka ut några millimeter ur pluggen inne i hålet för att pluggen ska fungera på rätt sätt.
  3. Mät pluggens längd och sätt en tejpbit på borrstålet som markerar hur djupt hålet ska borras.
  4. Borra hålet och sluta vid tejpmarkeringen. Låt borren arbeta själv, utan att trycka för hårt, och försök att borra så rakt som möjligt.
  5. Sätt pluggen i hålet så att den livar med väggen. Det är viktigt att först rensa hålet från borrdamm genom att dammsuga rent eller använda en blåsbälg. Detta gör man för att pluggen ska få bra fäste i den fasta betongen.
  6. Anslut ämnet som ska sättas fast och skruva i skruven. 
  missing tag

  Plugg i tegel

  Jämfört med vanlig betong är tegel ett porösare material. För att göra en lyckad infästning i tegel bör man därför vara noggrann med såväl håltagningen som valet och placeringen av pluggen.

  1. Markera var på tegelväggen monteringen ska göras. Anpassa om möjligt place- ringen så att hålet inte görs för nära kanten på en sten. Stenen riskerar annars att spricka när pluggen expanderar.

  2. Använd ett borrstål avsett för tegel. Lägg an det i rät vinkel mot väggen, starta sedan borrmaskinen. Borrmaskinen bör vara utrustad med slagfunktion, vilket gör att borrstålet slår sig in i materialet samtidigt som den roterar. Skulle det visa sig att teglet är porösare än väntat, byt till ett borrstål med mindre dimension för att undvika att hålet blir för stort.

  3. Borra så djupt som pluggen

  missing tag

  Plugg i lättbetong

  Lättbetong är porösare än vanlig betong och kräver mer noggrannhet vid håltagning. Svårigheten ligger i att inte göra borrhålet för stort och på så sätt försvaga infästningen. Nedan beskrivs två infästningstekniker, en för lättare montage med nylonplugg och en för högre belastning med injekterings-/ankarmassa.

  1. LÄTTA MONTAGE: Markera var håltagningen ska göras. Försäkra dig om att det inte går el- eller vattenledningar i närhete). Normalt sett ska borrstålets dimension vara lika med pluggens dimension. I lättbetong, som räknas som ett mjukare material, gör man hålet någon millimeter mindre, eftersom hålet ofta utvidgas lite när man borrar. Använd ett borrstål utan vingar för att inte hålet ska bli för stort. Borra utan slagfunktion på borrmaskinen. Borra pluggens längd plus ett par millimeter för skruven att sticka fram.
  2. I porösa material är det viktigt att rengöra hålet noga från damm och borrmjöl med en dammsugare eller blåsbälg. Detta för att pluggen ska få bra fäste.
  3. Använd en lättbetongplugg. Den är tillverkad i nylon och har två karakteristiska vingar på utsidan. Vingarna gör att pluggen hindras från att rotera då man driver in skruven. Tryck in pluggen i hålet och anslut det som ska monteras. Skruva in skruven tills den fäster helt.
  4. TYNGRE MONTAGE (väggkonsoler eller tvättställ): Utgå från en gängstång dimensionerad för att klara tyngden den ska bära. Välj därefter dimension på borrstålet och rekommenderat borrdjup. Borra hålet och rengör det noga. Borsta och blås ur upprepade gånger. Fyll borrhålet till max hälften med ankarmassa. De flesta ankarmassor finns att köpa på tub som kan sättas i en vanlig fogspruta.
  5. Ankarmassan härdar relativt snabbt, så efter att den sprutats in, tryck in gängstången i borrhålet. Rotera stålet lite så att eventuella luftfickor i ankarmassan försvinner. Låt den massa som eventuellt trycks ut i samband med monteringen vara. Först när massan härdat kan man enkelt slå bort den försiktigt med en hammare. Annars blir det lätt kletigt. Var observant på hur lång tid massan måste härda innan den kan utsättas för belastning.
  6. Anslut det som ska monteras och skruva fast med tillhörande mutter och bricka. 

  missing tag

  Plugg i gips

  För infästning i skivmaterial, till exempel gips, där det är hålrum bakom används skivexpanderplugg. En sådan plugg fungerar så att samtidigt som den fixeras fäller den ut ” vingar” på baksidan av väggskivan och nyper åt.

  En skivexpanderplugg är tillverkad för att klara relativt stor tyngd. Har man mind- re prydnadsföremål eller lättare tavlor räcker det med krokar anpassade för gips. I moderna hus sitter det ofta en träskiva bakom gipsskivorna för att göra det enklare och ge bra skruvfäste. Då räcker det med att skruva fast objektet med träskruv.

  1. Ibland förekommer det att man bygger med dubbla gipsskivor. Om du är osäker kan du först göra ett litet inspektionshål och uppskatta djupet. Då ser du också om väggen möjligtvis består av annat material, om det kommer ut tegel- eller betongdamm eller möjligtvis träspån. Anpassa sedan längden på skivexpandern till hur många skivor det sitter i väggen.
  2. Borra ett hål för expandern. På förpackningen står angivet vilken dimension borrstålet ska ha. Använd inte borrmaskinens slagfunktion.
  3. Tryck in hela pluggen i borrhålet. En skivexpander har små piggar i anlägg- ningsytan mot vägg. Slå in pluggen lätt så att piggarna fäster.
  4. För att expandera pluggen kan man antingen använda ett specialverktyg, en så kallad montagetång, eller en skruvmejsel. Med tång, sätt den mellan pluggen och skruven och tryck ihop handtaget. Då fälls vingarna ut på baksidan av gipsskivan.
   För att expandera pluggen med skruvmejsel eller skruvdragare skruvar man i skruven. Skruva försiktigt, det är lätt hänt att pluggen börjar rotera. När expandern sitter fast mot skivans baksida skruvar man ur skruven.
  5. Förbered det du ska montera på väggen genom att borra hål för expanderskruven. Sätt skruven genom hålet in i pluggen och skruva fast.
  6. Har det du ska montera på väggen många fästpunkter eller är det ett tungt montage? Skruva fast en bräda i väggens bakomliggande träreglar. Montera därefter föremålet i brädan.
  7. Behöver man ta bort en expanderplugg börjar man med att sätta in skruven och skruva in den en bit. Slå försiktigt på skruven med en hammare så att vingarna på baksidan rätar ut sig.
  8. Ta sedan en tång och dra ut pluggen. Laga med gipsbruk eller spackel. 
  missing tag

  Plugg för betong, tegel, lättbetong och gips – Checklista och tips

  Det måste inte betyda hårt arbete att göra hål i riktigt hård betong. En borrmaskin med slagfunktion är lösningen för att arbetet inte ska behöva bli mer utdraget än en håltagning i skiva eller lättbetong. Jämfört med vanlig betong är tegel ett porösare material. För att göra en lyckad infästning i tegel bör man därför vara noggrann med såväl håltagningen som valet och placeringen av pluggen. Lättbetong är porösare än vanlig betong och kräver mer noggrannhet vid håltagning. Svårigheten ligger i att inte göra borrhålet för stort och på så sätt försvaga infästningen. 

  Nedan beskrivs två infästningstekniker, en för lättare montage med nylonplugg och en för högre belastning med injekterings-/ankarmassa. För infästning i skivmaterial, till exempel gips, där det är hålrum bakom används skivexpanderplugg. En sådan plugg fungerar så att samtidigt som den fixeras fäller den ut ” vingar” på baksidan av väggskivan och nyper åt. Varje gång man ska hänga upp en tavla, sätta upp hyllkonsoler, lampor, speglar, ja, det mesta faktiskt, måste man fråga sig: Hur? Att göra rätt infästningar i sina väggar hemma är inte krångligt, men det krävs att man vet i vad föremålet ska monteras så att man köper rätt produkter för ändamålet. 

  Väggar består ofta av antingen betong (vanlig eller lättbetong), tegel (full- eller håltegel) eller något skivmaterial (gips eller trä). Ibland förekommer naturligtvis också kombinationer av de olika materialen. Betong kan delas in i två grupper, vanlig betong och lättbetong. Vanlig betong är hårdare än lättbetong. För att borra ett hål i vanlig betong krävs en borrmaskin med slagfunktion. Samtidigt som borrstålet roterar hamrar den sig in i materialet. Betong är ett relativt tätt material utan håligheter, varför det passar bra med en expanderplugg i nylon. Skruven man använder bör vara några millimeter längre än pluggen. Det finns fulltegel, så kallade helstenar, och håltegel. Det hörs på namnet hur de är uppbyggda: Fulltegel är kompakt och hål- tegel har hålrum i sig. Tegel är mer poröst än betong, och vid borrning är risken stor att borrhålet blir för stort. 

  Börja därför gärna med ett mindre borrstål och öka storleken successivt. Använd ett borrstål avsett för tegel, ett härdat stål. Är tegelstenarna synliga, borra så långt ifrån kanterna på stenen som möjligt. Då riskerar du inte att spräcka stenen. Till fulltegel passar det med expanderpluggar i nylon. För håltegel måste du använda en formanpassad plugg som fyller ut håligheterna. Lättbetong är porösare än vanlig betong, och för att inte riskera att hålet blir för stort ska man använda en vanlig borrmaskin utan slagfunktion. Normalt sett ska borrstålets dimension vara lika med pluggens dimension, men i lättbetong, som räknas som lite mjukare material, gör man hålet gärna 1 mm mindre, eftersom hålet ofta växer lite i det porösa materialet. 

  I lättbetong är det viktigt att rengöra hålet noggrant från damm och borrmjöl med en dammsugare så att pluggen får bra fäste. Hur vet man om det är normal eller lättbetong i väggen? Börja med att försöka borra ett hål med vanlig borrmaskin. Går det inte, ta fram slagborrmaskinen, för då är det vanlig hård betong! Kanske är du helt ovetande om vad väggen består av. Borra ett hål med ett borrstål med liten dimension. Då ser man snart om det kommer ut gips-, tegel- eller betongdamm eller träspån. 

  Expanderplugg
  När skruven skruvas in i pluggen expanderar pluggen och fyller ut borrhålet. Pluggen passar att använda i olika massiva material som betong, lättbetong och tegel. Men det finns många olika varianter, dimensioner och sätt pluggarna ”arbetar” på. 

  Formanpassad plugg, universalplugg
  Pluggen anpassar sig efter håligheterna i väggmaterialet. Eftersom den deformeras då man skruvar i skruven fyller den på så sätt ut hål och ojämnheter. En formanpassad plugg kan därför användas lika väl till skivmaterial som till t ex håltegel. 

  Skivexpander och andra gipspluggar
  En skivexpander fixeras med en specialtång. Den kan skruvas i, men i gips är det stor risk att pluggen snurrar och hålet förstörs. Samtidigt som pluggen fixeras fäller den ut vingar på baksidan av väggskivan och nyper åt. Förutom pluggar som expanderar på baksidan av gipsskivan finns det andra möjligheter för montering i gips. Vad som avgör valet av plugg är vilken tyngd montaget ska bära upp. 

  Spikplugg
  En av de främsta fördelarna med spikplugg är att det går snabbt. Metoden kallas genomsticksmontage. När man gjort markering för var föremålet man ska montera ska sitta förborrar man genom både ämnet och väggen. Därefter sätter man spikpluggen i hålet och hamrar in den på plats. Skulle man behöva ta bort ”spiken” kan man enkelt skruva ur den, eftersom den har skruvskalle och gängor. 

  Välj rätt maskin!
  Minst lika viktigt som rätt plugg är rätt maskin för att göra hål. För mjukare väggar klarar man sig oftast med en borrmaskin eller stark skruvdragare. Är väggmaterialet mycket hårt behövs en borrmaskin eller skruvdragare med slagfunktion. Den slår sig in i väggen samtidigt som borrstålet roterar. Proffsen använder en så kallad hammarborr. Den arbetar effektivare än en slagborrmaskin men kostar naturligtvis mer i inköp. Injekteringsmassa eller ankarmassa kan man med fördel använda vid behov. Det är det starkaste sättet att fästa på. Massan sprutas in i plugghålet, som rensats noga från borrdamm. Antingen används en specialtillverkad, perforerad plugg/hylsa, eller så skruvas skruven direkt i massan.

  Om det ändå blev fel
  Hur noga man än är så blir det ibland ändå fel. Hålet blev för stort, man kanske slant med borren eller så har man otur och stöter på något annat oväntat inne i väggen. Vad gör man då? Lugn, det mesta går att fixa till på ett enkelt sätt.

  Hålet blev för stort och pluggen passar inte

  1. Försök först med en större plugg. Ofta räcker det, och man kan fortsätta sitt montage.

  2. Det finns ett antal olika fyllnadsmassor speciellt utformade för att laga hål med. Fyll hålet och låt massan härda. Borra sedan försiktigt ett nytt hål. Använd gärna en lite mindre plugg och skruv.

  Väggen är för hård och det går inte att borra vidare

  1. Troligtvis har du stött på riktigt hård betong i en bärande vägg. För att komma vidare behöver du en hammarborr. Den är kraftigare än en slagborrmaskin, och med en hammarborr är betongväggar inget problem. Vill man inte köpa en egen så finns det bra hammarborrar att hyra.

  2. Har man otur träffar man på armering inne i väggen. Armeringen är gjord av hård metall, och man får därför byta borrstål, koppla ur slagfunktionen på borren och fortsätta lite försiktigt.

  OBS! Det förekommer att man dragit elledningar i metallrör i väggar och tak. Försäkra dig därför om att det inte är detta du stött på inne i väggen.

  Borrhålet i gipsväggen är för stort för metallexpandern

  Det är ingen idé att försöka förminska hålet med spackel eller annan fyllnadsmassa. Byt istället plats och borra ett nytt hål. Det oanvändbara hålet spacklas och målas över för att inte synas.