Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Allmänna hyrvillkor

Hyr din maskin hos BOLIST!

 • Hyrestagaren avhämtar/avlämnar själv de hyrda föremålen eller bekostar avhämtning/avlämning. Observera att avlämningen skall ske till uthyrande BOLIST butik eller enligt anvisning till BOLIST.se. Hyrestagaren är skyldig att noggrant rengöra de hyrda föremålen före avlämning. Är de hyrda föremålen inte rengjorda debiteras hyrestagaren en dagskostnad om 500 kronor per föremål.

 • Tidpunkt hämtning och lämning specificeras vid bokning och framgår i bokningsbekräftelse.

 • Hyra utgår per påbörjad dag i enlighet med vid var tid gällande prislista, om inte annat avtalats.

 • Förseningsavgift kommer att tas ut från hyrestagaren om hyrestagaren inte avlämnar de hyrda föremålen i tid.

 • Om hyrestagaren inte avlämnar de hyrda föremålen inom skälig tid (max 8 dagar efter den avtalade avlämningsdagen) har uthyraren rätt att ta depositionen i anspråk samt kräva att föremålets totalvärde samt hyra för perioden ersätts av kunden. Är återlämningstiden är mer än 8 dagar över avtalad återlämningsdag räknas detta som att utrustningen har stulits och ärendet kommer behandlas med utgångspunkt ifrån detta.

 • Deposition ska erläggas vid uthyrning i enlighet med uthyrningsfirmans bestämmelser.

 • De hyrda föremålen får endast användas för sådana uppgifter för vilka de är avsedda. Det är hyrestagarens ansvar att själv sätta sig in i vad som kan anses vara korrekt användning av de hyrda föremålen.

 • Hyrestagaren ska följa de föreskrifter och instruktioner som den uthyrande BOLIST-butiken tillhandahåller.

 • Hyrestagaren är personligen ansvarig för de eventuella skador som felaktig användning av de hyrda föremålen förorsakar.

 • Hyrestagaren får inte sälja, pantsätta eller på annat sätt avhända sig de hyrda föremålen.

 • Hyrestagaren är, oberoende av vållande, ersättningsskyldig för alla skador (dock inte normalt slitage) som uppstår på de hyrda föremålen när de är i hyrestagarens vård. Hyrestagaren är ansvarig för att ha de hyrda föremålen ansvarsförsäkrade tills dessa är återlämnade till BOLIST.

 • Uthyrande BOLIST-butiken kan inte hållas ansvariga för om de hyrda föremålen inte uppfyller hyrestagarens krav på funktionalitet, heller inte om hyrestagarens arbete måste avbrytas på grund utav tekniska fel på ett hyrdt föremål.

 • Hyrestagaren får inte ändra eller göra tekniska ingrepp i de hyrda föremålen. Hyrestagaren är ersättningsskyldig om detta sker. Detta gäller även vid ändring på kontaktdon. Hyrestagaren har möjlighet att hyra förlängningssladd/omvandlare på BOLIST.

 • Säkerhetsutrustning: Det är mycket viktigt, att du använder säkerhetsutrustning till de verktyg som kan förorsaka skada på dig eller annan. Har du själv hjälm, hörselskydd, skyddsglasögon, etc. kan du naturligtvis använda dessa. Annars kan du hyra eller köpa detta hos oss – för din egen säkerhet.

 • Förbrukningsvaror: Det får endast användas de av BOLIST rekommenderade förbrukningsvaror såsom borr, mejslar, skar, kedjor och liknande. Hyrestagaren ansvarar för fel som uppstår om hyrestagaren använder andra delar än av BOLIST rekommenderade delar.