Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Hemmafixarna

Bergvärmens förbannelse

Många husägare byter idag uppvärmning från oljepanna till bergvärme eller luftvärmepump. De nya moderna uppvärmningssystemen är på många sätt suveräna och de allra flesta kan spara otroligt mycket pengar varje år i form av sänkta energikostnader.

I ett modernt hus funkar också moderna energilösningar oftast väldigt bra. De är konstruerade med ett väldigt tätt skal som sedan värms upp och ventileras med modern teknik. I hus med några år på nacken kan man däremot få problem med fukt och dålig lukt i källare och på ouppvärmda vindar när man byter värmesystem.

Anledningen till detta är egentligen mycket enkel. Äldre hus är ofta konstruerade med en skorsten mitt i huset som ser till att både källare och vind blir uppvärmda och att huset blir ventilerat via självdrag. När man då släcker ner den gamla oljepannan blir skorsten kall och vips så har man en kall och fuktig källare och en vind där det enkelt kan börja växa mögel.

Men självklart kan detta lösas och det behöver sällan bli varken dyrt eller krångligt. För hemmafixaren finns blanda annat följande alternativ.

Fuktig källare

Det vimlar av smarta mobila avfuktare. De placeras centralt i källaren och håller luften torr och fri från mögelpartiklar. Väljer man en avfuktare med lite extra kapacitet är det för de flesta inga problem med att både få ett bra inomhusklimat samtidigt som man enkelt kan torka tvätt på ett par tre timmar.

Alternativt installerar man en så kallad fläktkonvektor. Enkelt uttryckt är det ett element med fläktar.

Konvektorn sätts centralt och ser till att källaren hålls varm och torr.

Vind

En kall och fuktig vind kan leda till mycket onödiga problem. Vid ”rätt” förhållanden börjar det växa mögel och har den väl fått fäste krävs en omfattande sanering för att komma till rätta med möglet.

Det räcker alltså inte med att sätta tallriksventiler i gavlarna och hoppas på att allt ska sköta sig själv.

Det man behöver göra är att redan när oljepannan skrotas installera ett anpassat ventilationssystem som tillför varm torr luft till vindsutrymmet istället för att använda sig av den fuktiga utomhusluften via traditionell gavelventilation.. Det finns några olika varianter av system. Oberoende vad ni väljer, se till att systemet kan känna av luftfuktighet och att det inte tillförs fuktigare luft än vad som redan finns på vinden. Exempel på ett bra beprövat system för detta är Trygghetsvakten.

Exempel på bra produkter för fuktiga utrymmen hittar ni här.

 

 

 

Dags för bygglov inför sommaren

Vi är många som så här års går och drömmer och planerar inför sommarens alla byggprojekt. Äntligen ska den efterlängtade pergolan, glasverandan eller uthuset byggas och drömmen om den perfekta middagen i det perfekt inredda lusthuset börjar gro bland hemmafixarna.

Och visst är sommaren tiden då vi svenskar bygger och fixar som allra mest på våra villor och fritidshus. Men som allt annat här i världen så handlar ett lyckat slutresultat om noggrann planering och en rimlig känsla för hur lång tid saker och ting tar. Till en noggrann planering hör att i tid ansöka om eventuella bygglov för sina projekt. I många kommuner är handläggningstiderna långa och det kan ta många månader innan man får klartecken att påbörja sitt bygge. Om man är osäker på om det man planerar att bygga kräver bygglov, kontakta gärna byggnadsnämnden i din kommun.

Nedanstående projekt kräver i de allra flesta fall alltid bygglov.

-Staket, plank eller mur som är högre än 1,8 meter

-Byte av takmaterial från till exempel plåt till tegel.

-Byte av fasadkulör eller fasadbeklädnad från till exempel trä till tegel

-All nybyggnation med en yta större än 25 kvadratmeter.

-Skärmtak större än 15 kvadratmeter

-I stort sett allt som byggs närmare än 4,5 meter från tomgräns. Det kan vara plank, uthus, altaner och så vidare. Det kan dock ibland räcka med grannars samtycke för att få bygga.

 

Följande projekt kräver vanligtvis INTE bygglov men däremot en bygganmälan hos din kommun.

-Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter, så kallat Attefallshus,

-Tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus

-Takkupor på befintligt en- eller tvåbostadshus.

-Konstruktionsändring av en byggnads bärande delar eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

-Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal eller ventilation.

 

Fler exempel och mer information finns på din kommuns och boverkets hemsidor.